Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

Fiszera 14 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 583411271

http://www.imp.gda.pl


INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Fiszera 14 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 583 460 881

http://www.imp.gda.pl

Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Mechanika i budowa maszyn
 • Inna

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Fiszera 14 Gdańsk

Tel: (058) 6995251

http://www.imp.gda.pl/


Instytut powołano w r. 1956 do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania i budowy maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk

Fiszera 14 Gdańsk

Tel: +48585225132

http://www.imp.gda.pl


nstytut założono w r. 1956 (pierwszą formę organizacyjną w r. 1953) do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania, budowy i rozwoju maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk

Fiszera 14 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 583411271

http://www.imp.gda.pl


Instytut Maszyn Przepływowych PAN jest jednostką naukową kategorii A zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 roku, powołanym w 1956 roku. Jest czołowym instytutem PAN w Polsce północnej i drugim co do wielkości w kraju. Zatrudnia ponad 220 pracowników, w tym blisko 100 ze stopniami naukowymi. IMP PAN posiada wszystkie uprawnienia akademickie, w tym do nadawania stopni doktora, doktora habilitowanego oraz profesora w trzech dziedzinach naukowych: mechanice, budowie i eksploatacji maszyn oraz energetyce (tylko stopnień doktora). IMP PAN posiada duże doświadczenie w koordynacji i realizacji prac związanych z projektami badawczymi oraz pracami rozwojowymi, w tym m.in. 3 projekty kluczowe POIG (1 koordynacja), projekt strategiczny NCBiR (kordynacja), projekty w ramach PBS, INNTECH, GEKON, PROGRAMY RAMOWE UE (w tym koordynacje). Przy Instytucie działają również organizacje, których podstawowym celem jest transfer wyników badań do gospodarki, w tym Bałtycki Klaser Eko-Energetyczny oraz spółka IMP InTech.
Instytut prowadząc szeroką współpracę z przemysłem w celu komercjalizacji wyników swoich badań uzyskał szereg nagród i wyróżnień, w tym: Zielony Feniks nagroda za działalność na polu eko-energetyki oraz Jakość roku 2010 i 2013 w kategorii projektów badawczych.
W 2015 roku organizacje z otoczenia biznesu przyznały Instytutowi Diamenty Forbsa oraz Gazelę Biznesu. Instytut otrzymał też Energy Globe National Award 2015 w dziedzinie ochrony środowiska.
Specjalności naukowe reprezentowane w IMP PAN: konwersja energii w przepływach, diagnostyka turbin i obiegów cieplnych, aerodynamika przepływów zewnętrznych i wewnętrznych, mechanika i dynamika maszyn, monitorowanie stanu konstrukcji, energetyka wodna i wiatrowa, inżynieria plazmy i laserów, rozproszona generacja ciepła i energetyka z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, sprzężona generacja ciepła i energii elektrycznej (CHP), magazynowanie energii. 


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

ul. Śniadeckich 8 Warszawa MAZOWIECKIE

Tel: 22 5228223

http://praktyki.waw.pl


Centrum Zastosowań Matematyki działające w strukturach Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk zajmuje się m.in. rozwiązywaniem praktycznych problemów firm i instytucji z wykorzystaniem matematycznego sposobu myślenia. W ten sposób prowadzona i rozwijana jest współpraca między środowiskiem naukowym a firmami i instytucjami dążącymi do usprawnienia swoich procesów, produktów i usług.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Energetyka
 • Finanse i bankowość
 • Informatyka
 • Inżynieria procesu
 • Inna

Instytut Morski w Gdańsku

Długi Targ 41/42 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 301 87 24

http://www.im.gda.pl/


Instytut Morski jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 50 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z gospodarką morską. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa w zakresie:

 • gospodarki transportowej, ekonomiki i prawa morskiego
 • modernizacji i eksploatacji portów
 • hydrotechniki morskiej
 • geotechniki
 • oceanografii operacyjnej
 • monitoringu Południowego Bałtyku i zapobiegania zagrożeniom
 • gospodarki wodnej i inżynierii morskiej
 • ochrony i kształtowania środowiska
 • ekologii morza
 • zagospodarowania regionu nadmorskiego
 • tworzenia baz danych i monitoringu zjawisk ciągłych
 • nowych technologii i gospodarki elektronicznej


Kategoria

Średnia firma (51- 250 pracowników)


Branże

 • Automatyka
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Energetyka
 • Geologia
 • Informatyka
 • Inżynieria środowiska
 • Mechatronika
 • Inna

Instytut Morski w Gdańsku

Długi Targ 41/42 Gdańsk PODLASKIE

Tel: 58 5521954

http://www.im.gda.pl


Instytut Morski jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 50 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z gospodarką morską. Jednym z Zakładów Instytutu jest Zakład Elektroniki Morskiej, który prowadzi prace badawczo-techniczne w zakresie elektroniki morskiej oraz ochrony ludzi przed zagrożeniem promieniowaniem elektromagnetycznym.


Kategoria

Średnia firma (51- 250 pracowników)


Branże

 • Inna

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Powstanców Warszawy 55 Sopot POMORSKIE

Tel: 58 731 17 62

http://www.iopan.gda.pl


Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) został powołany w roku 1983 jako następca Stacji Morskiej istniejącej w Sopocie od 1953 roku. Misją Instytutu jest prowadzenie badań pod­stawo­wych środowiska morskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim zacho­dzących. Instytut Oceanologii prowadzi badania na Bałtyku oraz w obszarze Arktyki Europejskiej.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Powstańców Warszawy 55 Sopot

Tel: +48587311600

http://www.iopan.gda.pl/contact-pl.html


Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) został powołany w roku 1983 jako następca Stacji Morskiej istniejącej w Sopocie od 1953 roku.

Misja Instytutu:

Misją Instytutu jest prowadzenie badań pod­stawo­wych środowiska morskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim za­cho­dzących. Instytut Oceanologii prowadzi ba­da­nia na Bałtyku oraz w obszarze Arktyki Euro­pejskiej.


Kategoria

Średnia firma (51- 250 pracowników)


Branże

 • Inna