Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Dla Pracodawców:

Rejestracja (w razie problemów z dostępem, zalecamy otwierać w karcie prywatnej/incognito przeglądarki → jak to zrobić: Firefox / Chrome )
Zaloguj się (w razie problemów z dostępem, zalecamy otwierać w karcie prywatnej/incognito przeglądarki → jak to zrobić: Firefox / Chrome )

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

PolTREG S.A.

Gdański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 502829917

http://www.poltreg.tech


PolTREG S.A. jest spin-offem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, powołanym w celu komercjalizacji innowacyjnej, opatentowanej metody leczenia cukrzycy typu 1 wykorzystującej limfocyty T-regulatorowe.Branże

 • Biotechnologia

Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych

WARSZAWSKA 46 lok. 10 Gdynia POMORSKIE

Tel: 58 782 49 98

http://www.pfig.org.pl


Działania Pomorskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych skupiają się na realizacji projektów wspierających przedsiębiorczość oraz inicjatywy gospodarcze pomiędzy podmiotami gospodarczymi. To wszystko sprawia, że my, jako region jesteśmy jeszcze silniejsi i bardziej konkurencyjni na rynkach.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Gdańsku

Rajska 6 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 321 84 84

http://www.notgdansk.pl


Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń-Naukowo Technicznych NOT jest organizacją pozarządową skupiającą 18 stowarzyszeń inżynierów i techników - budownictwa, sanitarnych, elektryków, geodetów, mechaników, komunikacji, leśnictwa i drzewnictwa, pożarnictwa, wodnych i melioracyjnych, przemysłu chemicznego, przemysłu naftowego i gazownictwa, przemysłu spożywczego,

Praca w Biurze Pomorskiej Rady polegałaby na: - 1. organizacji konferencji, sympozjów, konkursów, 2. projektowanie materiałów promocyjnych i reklamowych, 3. redagowanie treści i obsługa strony www, Facebook, Biuletynu Informacyjnego PR, 4. budowanie profilowanych baz klientów i grup docelowych.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Jakość
 • Architektura i urbanistyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Biomechanika
 • Chłodnictwo / klimatyzacja
 • Biotechnologia
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia
 • Budownictwo lądowe
 • Technologia żywienia
 • Budownictwo wodne
 • Zarządzanie produkcją
 • Energetyka
 • Kosztorysowanie
 • Finanse i bankowość
 • Telekomunikacja
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Handel / marketing / zarządzanie
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria środowiska
 • Transport / logistyka
 • Inżynieria procesu
 • Jakość
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Chłodnictwo / klimatyzacja
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia
 • Technologia żywienia
 • Zarządzanie produkcją
 • Kosztorysowanie
 • Telekomunikacja

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Władysława IV 9 Sopot POMORSKIE

Tel: 58 740 43 00

http://www.strefa.gda.pl/


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. działa na rzecz wzrostu gospodarczego regionów poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, napływu nowych inwestycji i tworzenia miejsc pracy.

PSSE, jako część Polskiej Strefy Inwestycji, działa na terenie 226 gmin w województwie kujawsko-pomorskim i we wschodniej części woj. pomorskiego. Oferuje bogatą i zróżnicowaną ofertę inwestycyjną. Pełni rolę regionalnego centrum obsługi inwestorów i koordynatora udzielania pomocy publicznej.


Kategoria

Średnia firma (51- 250 pracowników)


Branże

 • Inna

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

UPHAGENA 27 GDAŃSK POMORSKIE

Tel: 58-31-79-16

http://www.pomorska.ohp.pl

Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP

Al. Grunwaldzka 56 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 3017916

http://www.pomorska.ohp.pl


Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy to państwowa jednostka budżetowa - instytucja rynku pracy, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy.

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje zadania państwa w zakresie zatrudnienia, a także zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, jak również w zakresie kształcenia i wychowania młodych ludzi.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP

Aleja Grunwaldzka 56 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 301 79 16

http://pomorska.ohp.pl


Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy to państwowa jednostka budżetowa - instytucja rynku pracy, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy.

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje zadania państwa w zakresie zatrudnienia, a także  zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, jak również w zakresie kształcenia i wychowania młodych ludzi.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Pomorskie Regional EU Office

Okopowa 21/27 Gdańska

Tel: +485832881404

http://www.pomorskieregion.eu


Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej jest formą partnerstwa regionalnego samorządów województwa pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji działających na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju Województwa Pomorskiego oraz kreowania jego pozytywnego wizerunku zarówno w Polsce jak i całej Europie.

Stowarzyszenie, utworzone w 2004 roku, realizuje swoje zadania za pomocą Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biura Miejscowego w Gdańsku. Powołanie tych instytucji jest odpowiedzią na coraz większe znaczenie polityk regionalnych w Unii Europejskiej i potrzebę bezpośredniego nawiązywania kontaktów na arenie europejskiej.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Szara 32-33 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 302 20 05

http://www.pfp.gda.pl/index.html


Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. został powołany do życia w 2004 roku. Jesteśmy spółką samorządową "non profit" działamy nie dla zysku. Naszym priorytetem jest wspieranie mikro- i małych przedsiębiorstw, działających na terenie województwa pomorskiego, poprzez udostępnianie nisko oprocentowanych pożyczek. Oferowane przez nas pożyczki na rozwój małych firm, finansowane są ze środków samorządowych, Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Finanse i bankowość

Pomorski Klub Biznesu

Legionów 112/21 Gdynia POMORSKIE

Tel: 601713288

http://pomorskibiznes.org/


Pomorski Klub Biznesu to organizacja przedsiębiorców (osób i firm), promująca działalność swoich członków, popierająca przedsiębiorczość i gospodarkę rynkową, jak również prezentująca opinie członków Klubu na forum publicznym, kształtując zasady etyki dobrego przedsiębiorcy. Klub stawia sobie za cel szeroko pojęte działania lobbingowe na rzecz Pomorza. Realizując swoje cele Klub współpracuje z innymi organizacjami: państwowymi, społecznymi, prywatnymi i wybitnymi osobistościami, z kraju i zagranicy, aby wzbogacić doświadczenia swoich członków i zbliżyć się do osiągnięcia podstawowych zadań Klubu.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Finanse i bankowość
 • Handel / marketing / zarządzanie
 • Inna