Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Władysława IV 9 Sopot POMORSKIE

Tel: 58 740 43 00

http://www.strefa.gda.pl/


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. działa na rzecz wzrostu gospodarczego regionów poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, napływu nowych inwestycji i tworzenia miejsc pracy.

PSSE, jako część Polskiej Strefy Inwestycji, działa na terenie 226 gmin w województwie kujawsko-pomorskim i we wschodniej części woj. pomorskiego. Oferuje bogatą i zróżnicowaną ofertę inwestycyjną. Pełni rolę regionalnego centrum obsługi inwestorów i koordynatora udzielania pomocy publicznej.


Kategoria

Średnia firma (51- 250 pracowników)


Branże

 • Inna

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

UPHAGENA 27 GDAŃSK POMORSKIE

Tel: 58-31-79-16

http://www.pomorska.ohp.pl

Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP

Al. Grunwaldzka 56 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 3017916

http://www.pomorska.ohp.pl


Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy to państwowa jednostka budżetowa - instytucja rynku pracy, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy.

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje zadania państwa w zakresie zatrudnienia, a także zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, jak również w zakresie kształcenia i wychowania młodych ludzi.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP

Aleja Grunwaldzka 56 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 301 79 16

http://pomorska.ohp.pl


Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy to państwowa jednostka budżetowa - instytucja rynku pracy, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy.

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje zadania państwa w zakresie zatrudnienia, a także  zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, jak również w zakresie kształcenia i wychowania młodych ludzi.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Pomorskie Regional EU Office

Okopowa 21/27 Gdańska

Tel: +485832881404

http://www.pomorskieregion.eu


Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej jest formą partnerstwa regionalnego samorządów województwa pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji działających na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju Województwa Pomorskiego oraz kreowania jego pozytywnego wizerunku zarówno w Polsce jak i całej Europie.

Stowarzyszenie, utworzone w 2004 roku, realizuje swoje zadania za pomocą Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biura Miejscowego w Gdańsku. Powołanie tych instytucji jest odpowiedzią na coraz większe znaczenie polityk regionalnych w Unii Europejskiej i potrzebę bezpośredniego nawiązywania kontaktów na arenie europejskiej.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Szara 32-33 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 302 20 05

http://www.pfp.gda.pl/index.html


Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. został powołany do życia w 2004 roku. Jesteśmy spółką samorządową "non profit" działamy nie dla zysku. Naszym priorytetem jest wspieranie mikro- i małych przedsiębiorstw, działających na terenie województwa pomorskiego, poprzez udostępnianie nisko oprocentowanych pożyczek. Oferowane przez nas pożyczki na rozwój małych firm, finansowane są ze środków samorządowych, Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Finanse i bankowość

Pomorski Klub Biznesu

Legionów 112/21 Gdynia POMORSKIE

Tel: 601713288

http://pomorskibiznes.org/


Pomorski Klub Biznesu to organizacja przedsiębiorców (osób i firm), promująca działalność swoich członków, popierająca przedsiębiorczość i gospodarkę rynkową, jak również prezentująca opinie członków Klubu na forum publicznym, kształtując zasady etyki dobrego przedsiębiorcy. Klub stawia sobie za cel szeroko pojęte działania lobbingowe na rzecz Pomorza. Realizując swoje cele Klub współpracuje z innymi organizacjami: państwowymi, społecznymi, prywatnymi i wybitnymi osobistościami, z kraju i zagranicy, aby wzbogacić doświadczenia swoich członków i zbliżyć się do osiągnięcia podstawowych zadań Klubu.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Finanse i bankowość
 • Handel / marketing / zarządzanie
 • Inna

Pomorski Klub Hokejowy 204 SA

Jana Pawła II 20 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 502084464

http://www.pkh2014.pl


Jako Pomorski Klub Hokejowy 2014 SA kontynuujemy gdańskie tradycje hokejowe, a nasi hokeiści na lodowej tafli występują pod szyldem MH Automatyka Gdańsk.

Drużyna w Polskiej Hokej Lidze występuje od dwóch sezonów. Średnia widzów na naszych domowych meczach w trakcie całego sezonu wynosi ponad 1500 osób na mecz i plasuje klub na pierwszym miejscu wśród wszystkich polskich zespołów hokejowych.

Misją klubu jest rozwój hokeja na lodzie w województwie pomorskim poprzez kreowanie wzorców do naśladowania, systematyczne umożliwianie gry w zespole MH Automatyka Gdańsk młodym zdolnym zawodnikom oraz tworzenie zaangażowanej społeczności dzięki dostarczaniu najwyższej jakości rozrywki przy okazji meczów hokejowych. W sezonie 2015/2016 występująca pod szyldem klubu drużyna juniorów zdobyła złoty medal Mistrzostw Polski.


Kategoria

Mała firma (11-50 pracowników)


Branże

 • Handel / marketing / zarządzanie
 • Inna

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia POMORSKIE

Tel: +48 58 698 21 29

http://www.ppnt.pl


Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia to przestrzeń dla wszystkich innowatorów, którzy tworzą nowoczesne produkty, usługi oraz inicjatywy.

To miejsce nie tylko dla naukowców i przedsiębiorców, ale także wszystkich pasjonatów nowych technologii oraz idei. PPNT Gdynia jest otwarte na odkrywców w każdym wieku, zaprasza gdynian i mieszkańców Trójmiasta na ciekawe warsztaty, prelekcje i wydarzenia.

W PPNT Gdynia działają informatycy, biotechnolodzy, projektanci, wynalazcy, ale również innowatorzy społeczni. Gdynia intensywnie wspiera i rozwija nowoczesne idee korzystne dla dobra publicznego. Mogą być nimi zarówno nowe produkty, usługi, jak i modele działania, czyli innowacje społeczne. Właśnie dlatego pod dachem Parku rozwija się m.in. Laboratorium Innowacji Społecznych. Projekty badawcze, które są realizowane z PPNT, przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu oraz wspierają osoby niepełnosprawne w codziennym życiu. Natomiast współpraca z projektantami i designerami przekłada się na ciągłe ulepszanie przestrzeni miejskiej Gdyni. Nagromadzenie w jednym miejscu tylu zdolnych ludzi, innowacyjnych firm i kreatywnych pomysłów przekłada się na wspólne działania podnoszące jakość życia każdego z nas.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Pomorski Urząd Wojewódzki

Okopowa 21/27 Gdańsk

Tel: +48583077228

http://www.gdansk.uw.gov.pl/


Pomorski Urząd Wojewódzki jest urzędem administracji rządowej w województwie pomorskim, z siedzibą w Gdańsku oraz delegaturą urzędu w Słupsku.

Urząd stanowi aparat pomocniczy wojewody pomorskiego.

Urząd zapewnia obsługę i wykonywanie zadań przez wojewodę, który jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej, organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego oraz reprezentantem Skarbu Państwa.

Urząd zatrudnia ok. 700 pracowników, którzy wykonują pracę z zakresu polityki społecznej, architektury i budownictwa, finansów, nieruchomości, geodezji i kartografii, spraw obywatelskich i cudzoziemców, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Pracownicy Urzędu tworzą korpus służby cywilnej, do którego nabór jest otwarty i konkurencyjny.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna