Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Stowarzyszenie Morena

Jaśkowa Dolina 7 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 3 444 111

http://www.morena.org.pl


Stowarzyszenie Morena swoją działalność rozpoczęło w 2002 roku. Od 2003 roku pełniło funkcję Ośrodka Regionalnego Programu „Młodzież w działaniu”,  a od 2014 roku Programu „Erasmus+”. W 2004 roku zaczęło prowadzić Regionalny Punkt Informacji młodzieżowej Eurodesk, w latach 2009-2015 punkt informacji europejskiej Europe Direct Gdańsk. Od lat zajmujemy się udzielaniem wsparcia młodym aktywnym osobom, liderom młodzieżowym poprzez szkolenia, regranting oraz informacje.

Wśród projektów zrealizowanych dotychczas przez Stowarzyszenie Morena na szczególną uwagę zasługują następujące działania:

- projekt innowacyjno-testujący w ramach PO KL

- Czas na Młodzież 2014-20

- Akademia Seniora 2014

- Pomorski Ośrodek Regionalny Programu UE „Erasmus+”

- Targi CZAS NA MŁODZIEŻ

- Wolontariat Europejski.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej"

Okopowa 21/27 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 583268709

http://www.pomorskieregion.eu


Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej jest formą partnerstwa regionalnego samorządów województwa pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji działających na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju Województwa Pomorskiego oraz kreowania jego pozytywnego wizerunku zarówno w Polsce jak i całej Europie.

Stowarzyszenie, utworzone w 2004 roku, realizuje swoje zadania za pomocą Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biura Miejscowego w Gdańsku. Powołanie tych instytucji jest odpowiedzią na coraz większe znaczenie polityk regionalnych w Unii Europejskiej i potrzebę bezpośredniego nawiązywania kontaktów na arenie europejskiej.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

Stowarzyszenie Serce i Umysł

Św. Faustyny 7 Toruń KUJAWSKO-POMORSKIE

Tel: 503714160


Stowarzyszenie Serce i Umysł z siedzibą w Toruniu, ul. Św. Faustyny 7 zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców w dniu 06.02.2008 r. przez Sąd Okręgowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000298384

Stowarzyszenie zostało ustanowione w celach:

1. inicjowania i wspierania działań służących zapobieganiu negatywnym zjawiskom wywołanym zagrożeniami współczesnej cywilizacji, a zwłaszcza wykluczeniu społecznemu, uzależnieniom i patologiom społecznym;

2. aktywnego przeciwdziałania bezrobociu i promocji przedsiębiorczości;

3. wspierania edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz kształcenia ustawicznego osób dorosłych;

4. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej oraz wspierania działań na rzecz wzajemnego poznania, zrozumienia, pojednania, a także uświadamiania konieczności współdziałania ludzi różnych ras, narodowości, kultur, religii i światopoglądów;

5. promowania demokracji, praw człowieka oraz upowszechniania właściwego stosunku do każdej istoty ludzkiej, wyrażającego się poprzez okazywanie jej należnego szacunku, tolerancji, otwartości, solidarności, a także chęci niesienia pomocy i wsparcia;


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop

Żeglarzy 5 Gdynia POMORSKIE

Tel: 695-851-251


Celami Stowarzyszenia są m.in.: działania zmierzające do integracji środowisk lokalnych i regionalnych, działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa, wychowawcza, profilaktyczna, terapeutyczna, kulturalna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologiom społecznym.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo

Startowa 4a Gdańsk POMORSKIE

Tel: 501 835 577

http://przedszkolemegamocni.pl/


Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo powstało w 2012 roku z inicjatywy ludzi chętnych do podejmowania nowych działań, które mają na celu rozwój i integrację społeczną. Stowarzyszenie inicjuje wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych przedsięwzięcia edukacyjne, promujące postawę ciągłego doskonalenia, rozwijania kompetencji i prowadzenia działań niezbędnych dla pełnego rozwoju osobowości człowieka i integracji społecznej.
Jesteśmy bardzo młodą organizacją, ale mamy ogromną wolę działań i potencjał realizowania wyznaczonych celów.
Dynamicznie Nakręcamy Możliwości tworzą ludzie pełni pasji i chęci działania.

Więcej informacji o nas - http://przedszkolemegamocni.pl/

Kontakt - praca@przedszkolemegamocni.pl


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Handel / marketing / zarządzanie

Stowarzyszenie Wiosna

Berka Joselewicza 21 Kraków MAŁOPOLSKIE

Tel: 124212854

http://wiosna.org.pl


Misja

Pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem.


Wizja
Tworzymy i doskonalimy systemy pomnażania dobra oparte o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka.  

 

 

Profil

Nasze akcje opierają się na mechanizmie pośredniczenia. Sami nie udzielamy pomocy, jedynie tworzymy struktury i narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi. Poprzez to chcemy tworzyć nowe modele zachowań społecznych.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

Stowarzyszenie WIOSNA

ul. Berka Joselewicza 21 Kraków MAŁOPOLSKIE

Tel: +48 12 421 28 54

http://www.wiosna.org.pl/


Stowarzyszenie WIOSNA to jedna z największych organizacji pozarządowych, która od 15 lat realizuje ideę mądrej pomocy inspirując ludzi, by pomagali sobie nawzajem. Aby efektywnie działać na co dzień kierujemy się podejściem biznesowym, kładąc ogromny nacisk na realizację niebagatelnych celów, skuteczność oraz przede wszystkim jakość naszych działań. W WIOŚNIE zdobędziesz doświadczenie, wiedzę i umiejętności powszechnie cenione na rynku pracy. Dowiesz się co oznacza kultura efektywności i optymalizacji działań oraz procesów. Uwierzysz, że nie ma rzeczy niemożliwych i będziesz mógł rozwinąć swoją kreatywność.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

Strabag BMTI Sp z o.o.

ul.Magnacka 23 Kowale POMORSKIE

Tel: 609 694 030

http://www.strabag.com


 

Spółka STRABAG BMTI należy do koncernu STRABAG SE i jest odpowiedzialna za nabywanie, wynajem i remont sprzętu i maszyn budowlanych.

STRABAG SE jest europejskim Koncernem w branży technologii budowlanych. Dzięki zatrudnieniu kompetentnych pracowników oraz wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i własnych surowców, realizujemy z sukcesem inwestycje na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez zespołowej pracy. Pracownicy z inicjatywą, odpowiedzialni i dążący do celu i mają możliwość nieograniczonego rozwoju zawodowego.

Zostań częścią naszego zespołu!

 


Kategoria

Średnia firma (51- 250 pracowników)


Branże

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Transport / logistyka
 • Hydraulika siłowa, utrzymanie ruchu, mechanika
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia

STRABAG Sp. z o.o.

Parzniewska 10 Pruszków MAZOWIECKIE

Tel: +48 22 7144-800

http://www.strabag.pl


STRABAG jest europejskim koncernem w branży technologii budowlanych. Dzięki zaangażowaniu kompetentnych pracowników oraz wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i własnych surowców, realizuje z sukcesem inwestycje na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez pracy zespołowej łączącej ze sobą różne kraje i branże budownictwa. Zostań częścią naszego zespołu!


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Budownictwo lądowe

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10 Pruszkiow MAZOWIECKIE

Tel: +48586273272

http://www.strabag.pl/


STRABAG jest europejskim koncernem w branży technologii budowlanych. Dzięki zaangażowaniu kompetentnych pracownikw oraz wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i własnych surowcw, realizuje z sukcesem inwestycje na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez pracy zespołowej łączącej ze sobą różne kraje i branże budownictwa.

Zostań częścią naszego zespołu!


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Budownictwo lądowe