Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

STOKVIS TAPES

ENERGETYCZNA 6 KOWALE POMORSKIE

Tel: 603551516

http://www.stokvistapes.pl/


Jesteśmy odpowiedzialni za innowacyjną produkcję dla międzynarodowych liderów branży w tym topowych producentów samochodów. Nasze działania obejmują pełen zakres zaangażowania w produkcję. Począwszy od wspólnego opracowania konceptu, spełniającego wysokie wymagania klienta. Poprzez wybór materiałów, spośród naszych niezależnych światowych dostawców. Następnie poprzez projektowanie produktu, stworzenie prototypów i walidację. Kończąc na produkcji, pakowaniu i logistyce.

Nasza branża:

Skupiamy się na produkcji rozwiązań w zakresie 4 segmentów branży motoryzacyjnej: interiors (wnętrza), exteriors (zew.), batteries (baterie), electronics (elektronika). Specjalizujemy się w poniższych aplikacjach: uszczelnianie, ochrona, łączenie, dekoracja, uziemianie, wentylacja, absorbcja dźwiękowa i wiele innych. Podstawowymi materiałami używanymi w naszej produkcji są: taśmy, pianki, folie, filce i włókniny.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Handel / marketing / zarządzanie
 • Transport / logistyka
 • Jakość
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia
 • Zarządzanie produkcją

Stora Enso Poland SA

1 Armii Wojska Polskiego 21 Ostrołęka MAZOWIECKIE

Tel: 29 764 07 90

http://www.storaenso.com/


Stora Enso jest zintegrowanym koncernem działającym w przemyśle drzewnym, produkującym papiery drukowe i papiery wysokogatunkowe, tektury opakowaniowe oraz wyroby z drewna. W tych dziedzinach koncern jest liderem na rynku ogólnoświatowym.

Stora Enso Poland S.A. jest jednym z liderów w branży celulozowo-papierniczej w Polsce. Produkuje celulozę, papier, tekturę, pudła i worki papierowe w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Ostrołęce, Łodzi, Tychach, Mosinie k/ Poznania.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Inna

Stora Enso Poland S.A.

I Armii Wojska Polskiego 21 Ostrołęka MAZOWIECKIE

Tel: +48 29 764 0202

http://www.storaenso.com


Stora Enso jest czołowym dostawcą rozwiązań z materiałów odnawialnych na rynkach światowych dla branży opakowań, biomateriałów, konstrukcji drewnianych i papiernictwa. Dążymy do zastąpienia materiałów opartych na surowcach kopalnych poprzez doskonalenie istniejących i opracowywanie nowych produktów i usług z wykorzystaniem drewna i innych materiałów odnawialnych. Zatrudniamy około 25 000 pracowników w ponad 35 krajach, a nasz poziom sprzedaży w roku 2016 wyniósł 9,8 mld euro. Akcje Stora Enso są notowane na giełdzie w Helsinkach i Sztokholmie.

 

Stora Enso Poland S.A. jest jednym z liderów w branży celulozowo-papierniczej w Polsce. Produkuje celulozę, papier, tekturę, pudła i worki papierowe w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Ostrołęce, Łodzi, Tychach, Mosinie k/ Poznania. Stora Enso Poland S.A. posiada również biura handlowe w Warszawie, Moskwie i od 2005 r. w Opawie (Czechy) oraz sieć punktów recyklingu w całej Polsce.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Automatyka
 • Inżynieria materiałów
 • Inżynieria procesu
 • Jakość
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia
 • Zarządzanie produkcją

Sto sp. z o.o.

Zabraniecka 15 Warszawa MAZOWIECKIE

Tel: 22 511 61 02

http://www.sto.pl/


Firma Sto Sp. z o.o. jest obecna na rynku polskim od 1996 roku. Jesteśmy częścią Grupy o międzynarodowym zasięgu przy jednoczesnym zachowaniu rodzinnych wartości. Specjalizujemy się w produkcji systemów ociepleniowych oraz wysokojakościowych powłok elewacyjnych, tynków oraz farb.


Kategoria

Średnia firma (51- 250 pracowników)


Branże

 • Inżynieria / konstrukcje / technologia
 • Inna

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska

Żwirki i Wigury 93 p 1105 Warszawa

Tel: +48509694657

http://www.sds.org.pl


W Polsce promujemy stypendia działając pod szyldem Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska będące kontynuacją byłej Fundacji im. prof. Macieja Nowickiego, który w 1997 roku zdobył prestiżową nagrodę Umweltpreis przeznaczając w całości na wyjazdy naukowe dla absolwentów/ doktorantów specjalizujących się w badaniach nad środowiskiem. Dotychczas ze stypendiów skorzystało ponad 300 osób z całej Polski, tworzących dziś wysoko wykształconą kadrę specjalistów w ochronie środowiska. Projekty jakie finansowane są przez DBU obejmują szeroką tematykę od konwencjonalnej chronić przyrody poprzez gospodarkę ściekową i odpadową, ochronę powietrza, modelowanie i prognozowanie zmian w środowisku skończywszy na prawie, ekonomii i zarządzaniu środowiskiem.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Architektura i urbanistyka
 • Biotechnologia
 • Budownictwo lądowe
 • Energetyka
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Geologia
 • Inżynieria materiałów
 • Inżynieria środowiska
 • Ogrzewnictwo / klimatyzacja / wentylacja
 • Transport / logistyka
 • Metrologia
 • Chłodnictwo / klimatyzacja

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”

ul. Okopowa 21/27 Gdańsk POMORSKIE

Tel: +48 58 333 41 25

http://pomorskieregion.eu/


Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej jest formą partnerstwa regionalnego samorządów województwa pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji działających na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju Województwa Pomorskiego oraz kreowania jego pozytywnego wizerunku zarówno w Polsce jak i całej Europie.

Swoje zadania Stowarzyszenie realizuje za pomocą Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biura Miejscowego w Gdańsku, które zostały utworzone w 2004 roku. Powołanie tych instytucji jest odpowiedzią na coraz większe znaczenie polityk regionalnych w Unii Europejskiej i potrzebę bezpośredniego nawiązywania kontaktów na arenie europejskiej.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Inna

Stowarzyszenie Cztery Pory Roku

Szpitalna 8/424 Knurów ŚLĄSKIE

Tel: 721 684 439

http://www.scpr.org.pl


Stowarzyszenie Cztery Pory Roku (SCPR) z siedzibą w Knurowie istnieje od 31 maja 2010 roku. Działa na terenie Polski. Głwne obszary tematyczne, w ramach ktrych skupia działania, to: bezpieczeństwo, edukacja, poradnictwo prawne, psychologiczne i zawodowe. Cele, ktre SCPR wyznaczyło do realizacji, znajdują się w Statucie i stanowią rozwinięcie w/w obszarw.Misja zawiera się w następujących słowach: Pomagając innym, pomagamy sobie. SCPR do realizacji poszczeglnych działań podejmuje wspłpracę z Wolontariuszami, przedstawicielami władzy, biznesu, mediw i NGO.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

Stowarzyszenie Morena

Jaśkowa Dolina 7 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 3 444 111

http://www.morena.org.pl


Stowarzyszenie Morena swoją działalność rozpoczęło w 2002 roku. Od 2003 roku pełniło funkcję Ośrodka Regionalnego Programu „Młodzież w działaniu”,  a od 2014 roku Programu „Erasmus+”. W 2004 roku zaczęło prowadzić Regionalny Punkt Informacji młodzieżowej Eurodesk, w latach 2009-2015 punkt informacji europejskiej Europe Direct Gdańsk. Od lat zajmujemy się udzielaniem wsparcia młodym aktywnym osobom, liderom młodzieżowym poprzez szkolenia, regranting oraz informacje.

Wśród projektów zrealizowanych dotychczas przez Stowarzyszenie Morena na szczególną uwagę zasługują następujące działania:

- projekt innowacyjno-testujący w ramach PO KL

- Czas na Młodzież 2014-20

- Akademia Seniora 2014

- Pomorski Ośrodek Regionalny Programu UE „Erasmus+”

- Targi CZAS NA MŁODZIEŻ

- Wolontariat Europejski.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej"

Okopowa 21/27 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 583268709

http://www.pomorskieregion.eu


Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej jest formą partnerstwa regionalnego samorządów województwa pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji działających na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju Województwa Pomorskiego oraz kreowania jego pozytywnego wizerunku zarówno w Polsce jak i całej Europie.

Stowarzyszenie, utworzone w 2004 roku, realizuje swoje zadania za pomocą Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biura Miejscowego w Gdańsku. Powołanie tych instytucji jest odpowiedzią na coraz większe znaczenie polityk regionalnych w Unii Europejskiej i potrzebę bezpośredniego nawiązywania kontaktów na arenie europejskiej.


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna

Stowarzyszenie Serce i Umysł

Św. Faustyny 7 Toruń KUJAWSKO-POMORSKIE

Tel: 503714160


Stowarzyszenie Serce i Umysł z siedzibą w Toruniu, ul. Św. Faustyny 7 zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców w dniu 06.02.2008 r. przez Sąd Okręgowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000298384

Stowarzyszenie zostało ustanowione w celach:

1. inicjowania i wspierania działań służących zapobieganiu negatywnym zjawiskom wywołanym zagrożeniami współczesnej cywilizacji, a zwłaszcza wykluczeniu społecznemu, uzależnieniom i patologiom społecznym;

2. aktywnego przeciwdziałania bezrobociu i promocji przedsiębiorczości;

3. wspierania edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz kształcenia ustawicznego osób dorosłych;

4. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej oraz wspierania działań na rzecz wzajemnego poznania, zrozumienia, pojednania, a także uświadamiania konieczności współdziałania ludzi różnych ras, narodowości, kultur, religii i światopoglądów;

5. promowania demokracji, praw człowieka oraz upowszechniania właściwego stosunku do każdej istoty ludzkiej, wyrażającego się poprzez okazywanie jej należnego szacunku, tolerancji, otwartości, solidarności, a także chęci niesienia pomocy i wsparcia;


Kategoria

Organizacja pozarządowa


Branże

 • Inna