Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Wojciech Martko Software Development

Smardzewska, 22/19 Poznan Polska

Tel: 518235268

http://wmsd.eu


 

My small consulting company is focused on closing the gap between theoretical
background of the problems and real working implementation of a solution. Daily
efort is put into understanding of the customer problems and implementing a
solution that will satisfy his needs with reasonable means. It can include
mathematical and physical investigation, requirements gathering, back-end
implementation, GUI design and software testing. Developed software is used in the
wind industry for data processing and engineering calculations. Standard project
lasts for few months and is focused on one specifc issue (e.g. power performance
verifcation, debris related risk estimation, measurement uncertainty evaluation).

 Branże

 • Informatyka

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Straganiarska 24-27 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 7431855

http://www.wfos.gdansk.pl


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232). Fundusz posiada osobowość prawną i jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm.).

Podstawowym zadaniem Funduszu jest przeznaczanie będących w jego dyspozycji środków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz zapewnienia pełnego wykorzystania niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Fundusz pełni rolę Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowych: I Gospodarka wodno-ściekowa i II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 ml euro).

Środki finansowe będące w dyspozycji Funduszu pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawa ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych. Fundusz przeznacza środki na finansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska na terenie województwa pomorskiego zgodnie z "Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011 - 2014, którego część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010" oraz Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Energetyka
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Inżynieria środowiska

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Żołnierska 18a Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Tel: +48895393241

http://www.wssd.olsztyn.pl


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie od 60 lat jest wiodącą placówką medyczną leczącą dzieci w północno-wschodniej Polsce.
Zaspokajamy potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży dookresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie
diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.


Kategoria

Średnia firma (51- 250 pracowników)


Branże

 • Inna

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Żołnierska 18 Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Tel: 661661881

http://wss.olsztyn.pl


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest największą jednostką w województwie warmińsko-mazurskim. Posiadamy nowoczesną aparaturę medyczną, aparaturę diagnostyczną, oraz doświadczoną kadrę, która potrafi utrzymać w ruchu najbardziej zaawansowaną technologicznie aparaturę medyczną.

 

Pacjent przede wszystkim to misja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Automatyka
 • Biomechanika
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Energetyka
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia
 • Inna

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.

ul. Parkowa 42 Grudziądz KUJAWSKO-POMORSKIE

Tel: 566446320

http://www.wzu.pl/


Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.

działają na międzynarodowym rynku uzbrojenia, jako specjalistyczny zakład rakietowej techniki obronnej przede wszystkim średniego i dalekiego zasięgu i są firmą posiadającą niekwestionowane doświadczenie ugruntowane 55-letnią tradycją w remontach i modernizacji techniki rakietowej Sił Zbrojnych. Misją Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. jest innowacyjny rozwój w obszarze wspierania bezpieczeństwa i utrzymania stanu technicznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz armii sojuszniczych na poziomie pełnej sprawności bojowej oraz jego dostosowanie do obowiązujących w NATO standardów, rozwój zgodny z polityką bezpieczeństwa narodowego, dający pełną satysfakcję klientom, zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Informatyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia
 • Inna

WOK sp.z o.o.sp.k.

Podgórna Brodnica

Tel: 793438393

http://www.wok.com.pl


Jakość i skuteczność oto najważniejsze wartości firmy WOK. Od ponad ćwierć wieku z pasją podchodzimy do produkcji tektury falistej i opakowań z nadrukiem fleksograficznym. Oferujemy szeroką gamę produktów standardowych, ale i wsłuchujemy się w życzenia klientów tworząc innowacyjne rozwiązania. Tylko dzięki wysokiej jakości surowcom można uzyskać wysokiej jakości produkty, a nowoczesne technologie zapewniają niezawodność produkcji. Nasi klienci o tym wiedzą, dlatego cieszymy się ich zaufaniem i długoletnią współpracą.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Inżynieria / konstrukcje / technologia

Wolters Kluwer

Przyokopowa 33 Warszawa MAZOWIECKIE

Tel: 728 964 933


Wolters Kluwer (www.wolterskluwer.pl) jest wiodącym dostawcą  oprogramowania, usług informacyjnych i wydawniczych. Narzędzia i rozwiązania te skierowane są do profesjonalistów z rynku prawnego, usług korporacyjnych, finansów, podatków, księgowości, HR. Skupiamy się na dostarczaniu wysokiej jakości informacji cyfrowej, w szerokiej gamie formatów mobilnych i internetowych, oprogramowania i rozwiązań workflow.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Handel / marketing / zarządzanie
 • Informatyka
 • Inna

Wolters Kluwer S.A.

Przyokopowa 33 Warszawa MAZOWIECKIE

Tel: 728 964 933

http://www.wolterskluwer.pl


Wolters Kluwer Polska jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer -globalnej i czołowej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych. Wolters Kluwer osiąga roczne przychody (2012) w wysokości 3,6 miliarda euro, prowadzi działalność na całym świecie. Więcej informacji o naszej pozycji rynkowej, klientach, markach  i organizacji na stronie www.wolterskluwer.com


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Informatyka
 • Inna

Wolves Den

Al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia

Tel: 729248238

http://wolvessummit.com


Jesteśmy młodym, dynamicznie rozwijającym się zespołem, który zbudował bardzo silną pozycję w branżach:

 • innowacji technologicznej - Wolves Summit

 • influencer marketingu - See Bloggers

 • marketingu - Wolves Gate

 • software - IncredBots

 • edukacji - Sales Gate

Jeśli chcesz nieustannie się rozwijać, nie boisz się nowych wyzwań, aplikuj do nas.

Join our Wolfpack!


Kategoria

Mała firma (11-50 pracowników)


Branże

 • Informatyka
 • Inna

Wolves Den sp. z.o.o.

Al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia POMORSKIE

Tel: 530-997-767

https://www.wolvessummit.com/pl


Wolves Summit to konferencja skierowana nie tylko do startupów, ale także inwestorów, przedsiębiorców czy przedstawicieli korporacji i sektora MŚP. Naszym celem jest stworzenie możliwości rozwoju dla wschodzących firm oraz zaznajomienie ich ze środowiskiem inwestorskim. Dajemy młodym firmom możliwość zaprezentowania swojego pomysłu. Na Wolves Summit teoria spotyka się z praktyką. Oprócz części merytorycznej, na każdego czekają zróżnicowane aktywności networkingowe.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz narzędzi matchmakingowych, jesteśmy w stanie zagwarantować Ci możliwość dotarcia do wąskiego grona potencjalnych partnerów biznesowych. Podczas konferencji spotkasz wielu wybitnych specjalistów, którzy poprzez nawiązane relacje, przyczynią się do rozwoju Twojego biznesu.


Kategoria

Mała firma (11-50 pracowników)


Branże

 • Inna