Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Drodzy Studenci,  Absolwenci

Wyszukiwarka firm dostępna poprzez moja.pg

Pozdrawiamy

Zespół Biura Karier

Wizbud Wiesław Zacharski

Dziśnity 11 a Małdyty POMORSKIE

Tel: 790 519996

http://www.wizbud.wisław.zacharski.com


WIZBUD - to mała firma rodzinna działająca w branży usług budowlanych. 
Swój dalszy rozwój chcemy osiągać dzięki realizowanej idei partnerstwa i odpowiedzialności, gdzie najważniejszym dobrem firmy są ludzie.Branże

 • Budownictwo lądowe

Wkręt-met Sp. z o.o.

Wincentego Witosa 170/176 nr lok. 10 Kuźnica Kiedrzyńska ŚLĄSKIE

Tel: +48 34 377 71 45

https://www.wkret-met.com/pl


Klimas Wkręt-met to czołowy producent najwyższej jakości technik zamocowań w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma powstała w 1990 roku jako kontynuacja działań rodzinnego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją elementów z tworzyw sztucznych.

Jednak wszystkie kolejne lata związane były z nieustającym rozwojem. Dzisiaj Klimas Wkręt-met to dwa zakłady produkcyjne w Kuźnicy Kiedrzyńskiej i w Wanatach k. Częstochowy, powierzchnia produkcyjna większa niż 50 tys. m², jedna z najbardziej innowacyjnych w Europie hal wtryskarek, magazyn centralny, a także zaawansowane laboratorium. W 2005 roku firma otrzymała swoją pierwszą Europejską Aprobatę Techniczną na wyroby budowlane stała się tym samym pierwszą polską firmą z taką aprobatą. Aktualnie Klimas Wkręt-met posiada 17 aprobat europejskich, wiele certyfikatów i wyróżnień, które są dowodem najwyższej jakości produktów marki. Dzięki temu firma cieszy się niesłabnącym zaufaniem wśród Klientów z różnych branży i eksportuje swoje produkty do ponad 50 krajów świata.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Budownictwo lądowe

WNS Global Services

Łużycka 6 Gdynia POMORSKIE

Tel: 58 772 98 00

http://www.wns.com


WNS Global Services jest liderem na rynku usług w ramach business process outsourcing (BPO). Nasza misja jest jasna: dostarczamy klientom wartość, jaką jest doskonałość operacyjna, głęboka znajomość branży oraz funkcjonalna wiedza na temat procesów decydujących o sukcesie w biznesie.

W związku z rozpoczęciem nowych projektów szukamy otwartych na wyzwania i kreatywnych osób. Jeśli zatem chcesz stać się częścią międzynarodowej organizacji, mieć udział w tworzeniu nowej jakości, jeśli lubisz pracę zespołową w różnorodnym kulturowo środowisku i chcesz dążyć do wyjątkowych efektów, dołącz do nas!


Kategoria

Średnia firma (51- 250 pracowników)


Branże

 • Finanse i bankowość
 • Handel / marketing / zarządzanie
 • Jakość

WNS Pomorze

Marynarki Polskiej 96 Gdańsk POMORSKIE

Tel: +48 693 490 740

http://wnspomorze.pl


WNS POMORZE Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie konstrukcji stalowych, rurociągów oraz instalacji przemysłowych. Firma współpracuje z podwykonawcami obsługującymi międzynarodowych kontrahentów działających w przemyśle wydobycia ropy i gazu. Rozpoczęliśmy swoją działalność ponad 10 lat temu kontynuując prace działu spawalniczego i badań nieniszczących Mostostalu Gdańsk S.A.


Kategoria

Średnia firma (51- 250 pracowników)


Branże

 • Przemysł stoczniowy
 • Hydraulika siłowa, utrzymanie ruchu, mechanika
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia
 • Zarządzanie produkcją
 • Kosztorysowanie

Wojciech Martko Software Development

Smardzewska, 22/19 Poznan Polska

Tel: 518235268

http://wmsd.eu


 

My small consulting company is focused on closing the gap between theoretical
background of the problems and real working implementation of a solution. Daily
efort is put into understanding of the customer problems and implementing a
solution that will satisfy his needs with reasonable means. It can include
mathematical and physical investigation, requirements gathering, back-end
implementation, GUI design and software testing. Developed software is used in the
wind industry for data processing and engineering calculations. Standard project
lasts for few months and is focused on one specifc issue (e.g. power performance
verifcation, debris related risk estimation, measurement uncertainty evaluation).

 Branże

 • Informatyka

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Straganiarska 24-27 Gdańsk POMORSKIE

Tel: 58 7431855

http://www.wfos.gdansk.pl


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232). Fundusz posiada osobowość prawną i jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm.).

Podstawowym zadaniem Funduszu jest przeznaczanie będących w jego dyspozycji środków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz zapewnienia pełnego wykorzystania niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Fundusz pełni rolę Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowych: I Gospodarka wodno-ściekowa i II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 ml euro).

Środki finansowe będące w dyspozycji Funduszu pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawa ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych. Fundusz przeznacza środki na finansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska na terenie województwa pomorskiego zgodnie z "Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011 - 2014, którego część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010" oraz Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku.


Kategoria

Instytucja państwowa lub samorządowa


Branże

 • Energetyka
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Inżynieria środowiska

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Żołnierska 18a Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Tel: +48895393241

http://www.wssd.olsztyn.pl


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie od 60 lat jest wiodącą placówką medyczną leczącą dzieci w północno-wschodniej Polsce.
Zaspokajamy potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży dookresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie
diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.


Kategoria

Średnia firma (51- 250 pracowników)


Branże

 • Inna

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Żołnierska 18a Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Tel: 536-021-174

http://wssd.olsztyn.pl


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest największą jednostką w województwie warmińsko-mazurskim. Posiadamy nowoczesną aparaturę medyczną, aparaturę diagnostyczną, oraz doświadczoną kadrę, która potrafi utrzymać w ruchu najbardziej zaawansowaną technologicznie aparaturę medyczną.

 

Pacjent przede wszystkim to misja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Automatyka
 • Biomechanika
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Energetyka
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria materiałów
 • Inżynieria środowiska
 • Ogrzewnictwo / klimatyzacja / wentylacja
 • Inżynieria procesu
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia
 • Inna

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.

ul. Parkowa 42 Grudziądz KUJAWSKO-POMORSKIE

Tel: 566446320

http://www.wzu.pl/


Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.

działają na międzynarodowym rynku uzbrojenia, jako specjalistyczny zakład rakietowej techniki obronnej przede wszystkim średniego i dalekiego zasięgu i są firmą posiadającą niekwestionowane doświadczenie ugruntowane 55-letnią tradycją w remontach i modernizacji techniki rakietowej Sił Zbrojnych. Misją Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. jest innowacyjny rozwój w obszarze wspierania bezpieczeństwa i utrzymania stanu technicznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz armii sojuszniczych na poziomie pełnej sprawności bojowej oraz jego dostosowanie do obowiązujących w NATO standardów, rozwój zgodny z polityką bezpieczeństwa narodowego, dający pełną satysfakcję klientom, zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Informatyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Inżynieria / konstrukcje / technologia
 • Inna

WOK sp.z o.o.sp.k.

Podgórna Brodnica

Tel: 793438393

http://www.wok.com.pl


Jakość i skuteczność oto najważniejsze wartości firmy WOK. Od ponad ćwierć wieku z pasją podchodzimy do produkcji tektury falistej i opakowań z nadrukiem fleksograficznym. Oferujemy szeroką gamę produktów standardowych, ale i wsłuchujemy się w życzenia klientów tworząc innowacyjne rozwiązania. Tylko dzięki wysokiej jakości surowcom można uzyskać wysokiej jakości produkty, a nowoczesne technologie zapewniają niezawodność produkcji. Nasi klienci o tym wiedzą, dlatego cieszymy się ich zaufaniem i długoletnią współpracą.


Kategoria

Duża firma (powyżej 250 pracowników)


Branże

 • Inżynieria / konstrukcje / technologia