Dla Studentów:

Dla Pracodawców:

 Oferta Akademickiego Inkubatora Gospodarczego Politechniki Gdańskiej jest skierowana do studentów, doktorantów, pracowników i młodych absolwentów Politechniki Gdańskiej (do trzech lat od ukończenia studiów), którzy planują rozpocząć własną działalność gospodarczą. Oferowane usługi mają przed wszystkim charakter preinkubacyjny, którego zadaniem jest przygotowanie beneficjentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jednak pomoc znajdą także osoby, które prowadzą już swój biznes.

 

Lista usług AIG PG dla studentów, doktorantów i młodych absolwentów Uczelni, którzy podpiszą umowę o współpracy:

 • zakładania własnej działalności gospodarcze
 • porad prawnych
 • porad księgowych
 • pozyskiwania źródeł dofinansowania działalności gospodarczej
 • ochrony własności intelektualnej,
 • metodyki zarządzania projektami
 • opracowywania i przygotowania biznes planu 
 • wypełniania oraz rozliczania wniosków o finansowanie z UE
 • możliwość korzystania z pomieszczenia przeznaczonego do pracy dla beneficjentów Akademickiego Inkubatora Gospodarczego PG wraz z wyposażeniem (komputer, Internet, drukarka, faks, skaner, ksero)

 

 1. możliwość korzystania z salki konferencyjnej.
 2. pomoc i dofinansowanie wydania materiałów promocyjnych dla firmy prowadzonej przez beneficjenta Inkubatora
 3. dofinansowanie udziału w branżowych imprezach targowych dla firmy prowadzonej przez beneficjenta Inkubatora
 4. pierwszeństwo w uczestnictwie w kursach i warsztatach organizowanych przez Akademicki Inkubator Gospodarczy PG.
 5. pomoc w kontaktach z instytucjami otoczenia biznesu

Kontakt:

Akademicki Inkubator Gospodarczy Politechniki Gdańskiej

Piotr Markowski
tel.: +48 58 348 61 55
mail: inkubator@pg.edu.pl

adres: https://ctwt.pg.edu.pl/inkubator
pok. nr 11, budynek "Węzeł Innowacyjnych Technologii"
Al. Zwycięstwa 27 (Biały budynek na rogu Al. Zwycięstwa i Ul. Narutowicza)
80-233 Gdańsk