Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Oferta Akademickiego Inkubatora Gospodarczego Politechniki Gdańskiej jest skierowana do studentów, doktorantów i pracowników Uczelni, którzy planują rozpocząć własną działalność gospodarczą. Oferowane usługi mają przed wszystkim charakter preinkubacyjny, którego zadaniem jest przygotowanie beneficjentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Lista usług AIG PG :

  • świadczenie usług doradczych w zakresie:

-       zakładania własnej działalności gospodarczej

-       pozyskiwania źródeł dofinansowania działalności gospodarczej

-       ochrony własności intelektualnej,

-       opracowywania i przygotowania biznes planu 

  • pomoc w kontaktach z instytucjami otoczenia biznesu
  • organizacja szkoleń i warsztatów
  • Konkurs Jaskółki Przedsiębiorczości

Kontakt:

Akademicki Inkubator Gospodarczy Politechniki Gdańskiej

Piotr Markowski
tel.: +48 58 348 61 55
mail: inkubator@pg.edu.pl

adres: https://ctwt.pg.edu.pl/inkubator
pok. nr 11, budynek "Węzeł Innowacyjnych Technologii"
Al. Zwycięstwa 27 (Biały budynek na rogu Al. Zwycięstwa i Ul. Narutowicza)
80-233 Gdańsk