Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Dla Pracodawców:

Wydział Architektury Wydział Architektury

http://arch.pg.edu.pl/oferta_edukacyjna

 

Architektura, sztuka i dziedzictwo kultury

Pracownicy i studenci wydziału współpracują z wieloma instytucjami kulturalnymi, uczestniczą w rozmaitych programach z pogranicza architektury i sztuki, organizują i biorą udział w wystawach, konferencjach, a nawet prowadzą warsztaty dedykowane obecności sztuki w przestrzeni miejskiej. Przykładów takich przedsięwzięć jest wiele, np.: Festival Murales czy też projekt Cities on the Edge, zainicjowany przez Liverpool - Europejsk Stolicę Kultury 2008, którego celem była rewitalizacja i identyfikacja obszarów miejskich poprzez przedsięwzięcia kultury i sztuki.
Ważną sferą działalności pracowników wydziału jest konserwacja zabytków, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz przystosowanie obiektów zabytkowych i poprzemysłowych do pełnienia nowych funkcji. Nasi pracownicy opracowali projekt adaptacji m.in. kościoła Św. Jana w Gdańsku na obiekt kultury, zaś Wielki Młyn i Halę Targow przystosowali do celów komercyjnych. Przygotowali też adaptację poddaszy kościoła Św. Katarzyny do pełnienia funkcji muzealnych.
 

Woda w architekturze

Architektura miasta i wody jest ważnym profilem aktywności naukowej i edukacyjnej wydziału. Zajmuje się ona zagadnieniami dotyczącymi roli wody w przestrzeni publicznej miast, zrównoważonym projektowaniem zasobami wody, rekonstrukcją wodnych krajobrazów, a przede wszystkim architekturą statków i okrętów. Podkreślić należy, że kształcenie z zakresu architektury statków ma na wydziale wieloletnie tradycje, sięgające roku 1950. Mówi się, że to właśnie na Politechnice Gdańskiej uruchomiono pierwsze na świecie studia dedykowane architekturze okrętów.
Studenci mają szeroki wybór przedmiotów uzupełniajcych i obieralnych z tej dziedziny, m.in.: krajobrazy miast portowych, architektura niejasnych granic czy też woda w projektowaniu urbanistycznym i planowaniu. Niezależnie od zajęć programowych nauczyciele i studenci nieustannie angażują się w projekty studialne związane z infrastrukturą przystani wodnych, nabrzeżnych przestrzeni publicznych, domów na wodzie i innych pływajcych obiektów użytkowych.
 

Nowe kierunki kształcenia

Jakość kształcenia opiera się na zrównoważeniu teorii z praktycznymi umiejętnościami. Wydział urozmaica ofertę edukacyjną, m.in. proponując naukę w ramach programów międzynarodowej wymiany studentów.
Uruchamiane są nowe kierunki studiów. Od roku akademickiego 2009/2010 można poszerzać wiedzę na studiach podyplomowych: Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna struktur miejskich. A niebawem na Wydziale Architektury będzie można studiować gospodarkę przestrzenną. To unikatowy w skali kraju kierunek, finansowany w ramach unijnego programu Kapitał Ludzki.
Wysoki poziom edukacji zależy również od wykwalifikowanej kadry. Architekci zatrudnieni na wydziale to autorzy projektów Teatru Narodowego w Warszawie, teatru w Moskwie, teatru w Poznaniu, gmachu Opery Nova, Europejskiego Centrum Solidarności i wielu innych koncepcji, które zyskały powszechne uznanie. Co więcej, nasi pracownicy zajmuj czołowe miejsca w międzynarodowych konkursach architektonicznych albo zasiadają w jury. Często są prelegentami bądź prowadzącymi zagraniczne konferencje i wykłady na uniwersytetach w Europie, Azji i USA.