Biuro Karier zaprasza do udziału w projekcie: "Do kariery, gotowi, START! - Zawodowcy na mecie", wspierającym studentów w wejściu na rynek pracy. Zaproszenie kierowane jest do studentów dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia, którzy poszukują pracy lub chciałyby założyć własną działalność godpodarczą. Projekt realizowany jest do 30 czerwca 2019r.


Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie, proszone są o wypełnienie, wydrukowanie i podpisanie następujących dokumentów:

- Karta Uczestnika Projektu,

- Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie

i dostarczenie ich do Biura Karier, budynek Bratniak, I p., pok. 204.

 

Ww. dokumenty można pobrać z MojaPG, po zalogowaniu się na konto studenckie, zakładka: Student/ Praca - Start kariery i wybraniu aktywnego kierunku studiów.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów, wątpliwości związanych z pobraniem lub wypełnieniem dokumentów prosimy o kontakt pod numerem tel. 58/ 347 28 84.