Dla Studentów:

Career Center (oferty pracy, staży, rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorczości)

Zasady korzystania z serwisu                                             

 

 1. Serwis „Kariera” został stworzony w celu wsparcia studentów i absolwentów Politechniki Gdańskiej w obszarze aktywnego poszukiwania pracy, zdobycia doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

  Serwis umożliwia:
 • założenie swojego profilu (moduł cv), w celu jego udostępnienia potencjalnym pracodawcom, na potrzeby prowadzonej rekrutacji
 • zapoznanie się i aplikowanie na aktualne oferty pracy, staże, praktyki i wolontariatu, oferowane przez pracodawców zarejestrowanych w bazie Biura Karier
 • dostęp do profili pracodawców, zarejestrowanych w bazie Biura Karier .

   
 1. Serwis jest administrowany przez Biuro Karier Politechniki Gdańskiej.
 2. Z usług serwisu mogą korzystać bezpłatnie wszyscy studenci i absolwenci Politechniki Gdańskiej.
 3. Użytkownik serwisu ma prawo wglądu do wprowadzonych danych oraz ich zmiany.
 4. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert zamieszczanych przez pracodawców, a także oferowanych przez nich warunków pracy.
 5. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad
  bezpieczeństwa, zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 6. Profil użytkownika udostępniony jest pracodawcy bez ograniczeń w części dotyczącej wykształcenia, doświadczenia zawodowego i posiadanych umiejętności (bez dostępu do danych osobowych). Na tej podstawie pracodawca wybiera potencjalnych kandydatów odpowiadających wymaganiom oferty i wysyła na studenckie konto mailowe zaproszenie do przystąpienia do prowadzonej rekrutacji. Użytkownik serwisu decyduje o przystąpieniu do rekrutacji, poprzedzonej udostępnieniem pracodawcy swojego pełnego profilu wraz z możliwością przesłania listu motywacyjnego.
 7. Podane przez użytkownika informacje, zawarte w jego profilu, pomogą dostosować listę wyświetlanych ofert do referencji kandydata. Nieprawidłowo podane kryteria mogą spowodować błędne dopasowanie ofert, należy więc podawać przemyślane odpowiedzi.
 8. W przypadku udostępnienia pracodawcy pełnych danych, w tym danych osobowych, lub złożenia aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne, pracodawca staje się podmiotem, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, zgodne z obowiązującym prawem.
 9. Każdy użytkownik ma możliwość ustawienia swojego CV jako nieaktywne (wskazane w przypadku zaprzestania korzystania z serwisu; powoduje jednoczesne zaprzestanie wysyłania aktualnych ofert pracy na studenckie konto mailowe PG).
 10. Osoby, które zdobędą pracę lub inne doświadczenie zawodowe przy pomocy serwisu proszone są o poinformowanie o powyższym fakcie Biuro Karier (serwis, zakładka „edytuj CV”).