Zasady współpracy pomiędzy Biurem Karier PG a pracodawcami:

 

 1. Usługi świadczone przez Biuro Karier Politechniki Gdańskiej mają charakter bezpłatny.
 2. Rozpoczęcie korzystania z portalu następuje z chwilą zaakceptowania niniejszych zasad oraz zarejestrowania firmy w serwisie.
 3. Każdy pracodawca, chcący zarejestrować się w serwisie, zobowiązany jest do podania danych firmy, zawartych w formularzu rejestracyjnym, które umożliwią administratorowi serwisu identyfikację firmy.
  W przypadku rejestracji agencji zatrudnienia administrator weryfikuje czy dana agencja posiada aktualny wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.
  Aktywacja konta pracodawcy / agencji zatrudnienia następuje po akceptacji elektronicznego zgłoszenia firmy przez administratora.
 4. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń dodawanych przez pracodawców, a także oferowanych przez nich warunki pracy.
 5. Jednocześnie zakazuje się wprowadzania na stronę www.biuro.karier.pg.gda.pl treści niezgodnych z prawdą, niezgodnych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 6. Biuro Karier PG zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta pracodawcy oraz do usunięcia konta firmy  w portalu www.biuro.karier.pg.gda.pl bez podania przyczyny.
 7. Pracodawca ma możliwość wysłania swojej oferty pracy do wybranego studenta/absolwenta posiadającego profil w portalu Biura Karier PG.
 8. Dane osobowe wybranego użytkownika będą udostępniane pracodawcy po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez studenta/absolwenta w momencie aplikowania na konkretną ofertę.
 9. Pracodawcy, którzy przy pomocy serwisu pozytywnie zakończą proces rekrutacji proszeni są
  o poinformowanie o tym fakcie Biuro Karier PG.