Biuro świadczy pomoc prawną w zakresie własności intelektualnej oraz projektów realizowanych przez Uczelnię.

Świadczona przez jednostkę pomoc prawna w zakresie własności intelektualnej obejmuje w szczególności zagadnienia prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, know-how, praw do wyników badań, nieuczciwą konkurencję, umowy dotyczące komercjalizacji własności intelektualnej, umowy o prace badawcze  (bz) itd.

Świadczona przez jednostkę pomoc prawna w zakresie obsługi projektów obejmuje w szczególności zagadnienia prawne w procesie aplikowania i  realizacji projektów, umowy o dofinansowanie, umowy konsorcyjne i partnerskie,  umowy wdrożeniowe, umowy licencyjne, inne umowy w zakresie współpracy międzynarodowej. 

Jednostka opiniuje również dokumenty przygotowane w języku angielskim.

Jednostka nie sporządza tłumaczeń dokumentów.