Politechnika Gdańska
Biuro Obsługi Prawnej Własności Intelektualnej i Projektów
Budynek Chemii C, hala nr 3, pokój nr 7
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

e-mail: radca.ip@pg.edu.pl