BIURO REKTORA

 

Politechnika Gdańska, Gmach Główny
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. (58) 347 17 10
e-mail: biuro.rektora@pg.edu.pl 

 

Dyrektor
mgr Katarzyna Dzięcielewska
Gmach Główny, pok. 217                               katarzyna.dziecielewska@pg.edu.pl
(58) 347 17 10                                                biuro.rektora@pg.edu.pl

 

Sekretariat Rektora

mgr Anna Michalik-Basińska
specjalista - asystentka rektora
Gmach Główny,  pok. 269 
(58) 347 12 69                                                rektor@pg.edu.pl
fax. (58) 347 27 47                                         anna.michalik@pg.edu.pl

Sekretariat prorektora ds. nauki

dr inż. Kamila Klimaszewska
specjalista
Gmach Główny,  pok. 268                               proren@pg.edu.pl                
(58) 347 14 74                                                 
kamila.klimaszewska@pg.edu.pl

Sekretariat prorektora ds. organizacji i rozwoju

mgr Ewelina Śliwińska
specjalista
Gmach Główny,  pok. 268                               
proreg@pg.edu.pl                
(58) 347 12 67                                                
ewelina.sliwinska@pg.edu.pl

Sekretariat prorektora ds. kształcenia

Regina Kozłowska
specjalista
Gmach Główny, pok. 266                                
prores@pg.edu.pl
(58) 347 12 66                                                regina.kozlowska@pg.edu.pl

Sekretariat prorektora ds. umiędzynarodowienia i innowacji

mgr Justyna Ksionek
specjalista
Gmach Główny,  pok. 266                               
prorew@pg.edu.pl
(58) 347 22 80                                                justyna.ksionek@pg.edu.pl

                    

mgr inż. Katarzyna Szafek
specjalista                                                       

Gmach Główny, pok. 217                                katarzyna.szafek@pg.edu.pl
(58) 347 27 50                                                 biuro.rektora@pg.edu.pl
obsługa Rady Uczelni, sprawy osobowe pracowników biura, faktury i rozliczenia finansowe

mgr Tomasz Lasek
specjalista
Gmach Główny, pok. 217                               tomasz.lasek@pg.edu.pl
(58) 347 17 10                                                biuro.rektora@pg.edu.pl
pełnomocnictwa i upoważnienia rektora, umowy o dzieło/ zlecenie

mgr Agnieszka Nowak
specjalista

Gmach Główny, pok. 217                               agnieszka.nowak@pg.edu.pl
(58) 348 65 75                                                biuro.rektora@pg.edu.pl
poczta przychodząca oraz obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, Złota Odznaka Absolwenta PG

mgr Anna Sawka
specjalista

Gmach Główny, pok. 217                               anna.sawka@pg.edu.pl
(58) 348 65 74                                                biuro.rektora@pg.edu.pl
faktury i rozliczenia finansowe, zamówienia publiczne (realizacja oraz zapotrzebowania)

 

mgr Justyna Stefaniak
starszy specjalista                                           
korg@pg.edu.pl
Gmach Główny, pok. 212                                justyna.stefaniak@pg.edu.pl             
(58) 347 14 46                                                 biuro.rektora@pg.edu.pl
wewnętrzne akty prawne, obsługa Senatu PG, obsługa Uczelnianej Komisji Wyborczej      

mgr inż. Ewa Deptuła
specjalista                                                       
Gmach Główny, pok. 212                                 
ewa.deptula@pg.edu.pl       
(58) 348 65 73                                                 biuro.rektora@pg.edu.pl
wewnętrzne akty prawne, obsługa Senatu PG, obsługa Uczelnianej Komisji Wyborczej