Harmonogram budżetu obywatelskiego 2021

 

Dzień

Godzina

Wydarzenie

5 X 2020   Zamieszczenie informacji o bieżącej edycji budżetu na witrynie BO
12 X 2020 od godz. 9:00 Rozpoczęcie przyjmowania propozycji projektów (otwarcie konkursu projektów)
26 X 2020 do godz. 12:00 Zakończenie przyjmowania propozycji projektów (zamknięcie konkursu projektów)
9 XI 2020 po godz. 12:00 Ogłoszenie wstępnej listy projektów przeznaczonych do głosowania
16 XI 2020 od godz. 0:00 Rozpoczęcie głosowania
23 XI 2020 do godz. 23:59 Zakończenie głosowania
30 XI 2020 po godz. 12:00 Ogłoszenie listy rankingowej projektów
7 XII 2020 do godz. 12:00 Termin składania pisemnych odwołań
14 XII 2020 po godz. 12:00 Ogłoszenie ostatecznej listy projektów do realizacji

 

styczeń – grudzień 2021   Realizacja projektów