Harmonogram budżetu obywatelskiego 2020

 

Dzień

Godzina

Wydarzenie

17 X 2019   Zamieszczenie informacji o bieżącej edycji budżetu na witrynie BO
23 X 2019 od godz. 9:00 Rozpoczęcie przyjmowania propozycji projektów (otwarcie konkursu projektów)
6 XI 2019 do godz. 12:00 Zakończenie przyjmowania propozycji projektów (zamknięcie konkursu projektów)
20 XI 2019 po godz. 12:00 Ogłoszenie wstępnej listy projektów przeznaczonych do głosowania
27 XI 2019 od godz. 0:00 Rozpoczęcie głosowania
4 XII 2019 do godz. 23:59 Zakończenie głosowania
11 XII 2019 po godz. 12:00 Ogłoszenie listy rankingowej projektów
18 XII 2019 do godz. 12:00 Termin składania pisemnych odwołań
8 I 2020 po godz. 12:00 Ogłoszenie ostatecznej listy projektów do realizacji

 

styczeń – grudzień 2020   Realizacja projektów