Harmonogram budżetu obywatelskiego w 2022 r.

 

Dzień

Godzina

Wydarzenie

15 X 2021   Ogłoszenie konkursu na projekty w ramach budżetu obywatelskiego
22 X 2021 od godz. 9:00 Rozpoczęcie przyjmowania propozycji projektów (otwarcie konkursu projektów)
5 XI 2021 do godz. 12:00 Zakończenie przyjmowania propozycji projektów (zamknięcie konkursu projektów)
19 XI 2021 po godz. 12:00 Ogłoszenie wstępnej listy projektów przeznaczonych do głosowania
26 XI 2021 od godz. 0:00 Rozpoczęcie głosowania
3 XII 2021 do godz. 23:59 Zakończenie głosowania
10 XII 2021 po godz. 12:00 Ogłoszenie listy rankingowej projektów
17 XII 2021 do godz. 12:00 Termin składania pisemnych odwołań
23 XII 2021 po godz. 12:00 Ogłoszenie ostatecznej listy projektów do realizacji

 

styczeń – grudzień 2022   Realizacja projektów