Harmonogram budżetu obywatelskiego 2018

 

Dzień

Godzina

Wydarzenie

15 lipca 2017   Zamieszczenie informacji o bieżącej edycji budżetu na witrynie BO
17 października 2017 9:00 Rozpoczęcie przyjmowania propozycji projektów (otwarcie konkursu projektów)
31 października 2017 do 12:00 Zakończenie przyjmowania propozycji projektów (zamknięcie konkursu projektów)
16 listopada 2017 12:00 Ogłoszenie wstępnej listy projektów przeznaczonych do głosowania
21 listopada 2017 0:00 Rozpoczęcie głosowania
28 listopada 2017 do 23:59 Zakończenie głosowania
6 grudnia 2017 12:00 Ogłoszenie listy rankingowej projektów
13 grudnia 2017 do 12:00 Termin składania pisemnych odwołań
20 grudnia 2017 12:00 Ogłoszenie ostatecznej listy projektów do realizacji

 

styczeń – grudzień 2018   Realizacja projektów