Harmonogram budżetu obywatelskiego 2019

 

Dzień

Godzina

Wydarzenie

2 X 2018   Zamieszczenie informacji o bieżącej edycji budżetu na witrynie BO
17 X 2018 od godz. 9:00 Rozpoczęcie przyjmowania propozycji projektów (otwarcie konkursu projektów)
31 X 2018 do godz. 12:00 Zakończenie przyjmowania propozycji projektów (zamknięcie konkursu projektów)
16 XI 2018 po godz. 12:00 Ogłoszenie wstępnej listy projektów przeznaczonych do głosowania
21 XI 2018 od godz. 0:00 Rozpoczęcie głosowania
28 XI 2018 do godz. 23:59 Zakończenie głosowania
6 XII 2018 po godz. 12:00 Ogłoszenie listy rankingowej projektów
13 XII 2018 do godz. 12:00 Termin składania pisemnych odwołań
20 XII 2018 po godz. 12:00 Ogłoszenie ostatecznej listy projektów do realizacji

 

styczeń – grudzień 2019   Realizacja projektów