Zgodnie z Pismem okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 28/2016 z 24 października 2016 r., skład Komisji ds. budżetu obywatelskiego jest następujący:

 1. prof. dr hab. inż. Janusz Górski, prof. zw. PG, przewodniczący (WETI)
 2. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka (WA)
 3. prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, prof. zw. PG (WCh)
 4. mgr inż. arch. Katarzyna Grzybkowska (WEiA)
 5. dr inż. Jarosław Kuchta (WETI)
 6. dr hab. Paweł Możejko, prof. nadzw. PG (WFTiMS)
 7. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, prof. zw. PG (WM)
 8. mgr inż. Janusz Mucharski (WOiO)
 9. dr Ewa Hope (WZiE)
 10. dr inż. Agnieszka Landowska, sekretarz komisji (WETI)
 11. dr inż. arch. Gabriela Rembarz (WA)
 12. mgr Jarosław Nieszczółkowski (CJO)
 13. dr inż. Sławomir Makowski (ZNP w PG)
 14. dr inż. Tadeusz Szymański (KZ NSZZ Solidarność w PG)
 15. Łukasz Józefowicz (Samorząd Studentów)
 16. mgr inż. Krzysztof Zagórski (Samorząd Doktorantów)

Doradcy:

 1. mgr inż. Mariusz Miler, zastępca kanclerza ds. infrastruktury
 2. dr inż. Paweł Lubomski, dyrektor Centrum Usług Informatycznych
 3. radca prawny Wanda Wierzchowska-Trusiłło