Zgodnie z Pismem okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 31/2019 z 4 października 2019 r., skład Rektorskiej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego jest następujący:

 1. prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, przewodnicząca (WCh)
 2. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka (WA)  
 3. mgr inż. arch. Katarzyna Grzybkowska (WEiA)
 4. dr inż. Jarosław Kuchta (WETI)
 5. dr hab. Paweł Możejko, prof. uczelni (WFTiMS)
 6. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński (WM)
 7. mgr inż. Janusz Mucharski (WOiO)
 8. dr Ewa Hope (WZiE)
 9. dr inż. Agnieszka Landowska, sekretarz komisji (WETI) 
 10. mgr Jarosław Nieszczółkowski (CJO)
 11. dr inż. Sławomir Makowski (ZNP w PG)
 12. dr inż. Tadeusz Szymański (KZ NSZZ Solidarność w PG)
 13. Jakub Brzoska (Samorząd Studentów)
 14.  mgr inż. Bartosz Trawiński (Samorząd Doktorantów)

Doradcy:

 1. mgr inż. Mariusz Miler, Kanclerz
 2. dr inż. Paweł Lubomski, dyrektor Centrum Usług Informatycznych 
 3. dr inż. arch. Gabriela Rembarz (WA)
 4. radca prawny Wanda Wierzchowska-Trusiłło