Zgodnie z Pismem okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 41/2020 z 23 września 2020 r., skład Rektorskiej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego jest następujący:

 1. prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, przewodnicząca (WCh)
 2. mgr Ewelina Śliwińska, sekretarz komisji (BR) 
 3. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka (WA)  
 4. mgr inż. arch. Katarzyna Grzybkowska (WEiA)
 5. dr inż. Jarosław Kuchta (WETI)
 6. dr hab. Paweł Możejko, prof. PG (WFTiMS)
 7. mgr inż. Janusz Mucharski (WOiO)
 8. dr hab. Andrzej Lisak, prof. PG (WZiE)
 9. mgr Jarosław Nieszczółkowski (CJO)
 10. dr inż. Sławomir Makowski (ZNP w PG)
 11. dr inż. Tadeusz Szymański (KZ NSZZ Solidarność w PG)
 12. Jakub Brzoska (Samorząd Studentów)
 13. mgr inż. Bartosz Trawiński (Samorząd Doktorantów)

Doradcy:

 1. mgr inż. Mariusz Miler, Kanclerz PG
 2. dr inż. Paweł Lubomski, (CUI)
 3. dr inż. arch. Gabriela Rembarz (WA)
 4. mgr Justyna Borkowska (DP)
 5. mgr Anna Gerlach (BK)