Zgodnie z Pismem okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 53/2021 z 17 listopada 2021 r., skład Rektorskiej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego jest następujący:

 1. prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, przewodnicząca (WCh)
 2. mgr Ewelina Śliwińska, sekretarz komisji (BR) 
 3. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka (WA)  
 4. mgr Maciej Galik (WEiA)
 5. dr inż. Jarosław Kuchta, prof. PG (WETI)
 6. dr hab. Paweł Możejko, prof. PG (WFTiMS)
 7. inż. Wojciech Połubok (WIMiO)
 8. dr hab. Andrzej Lisak, prof. PG (WZiE)
 9. mgr Jarosław Nieszczółkowski (CJO)
 10. dr inż. Sławomir Makowski (ZNP w PG)
 11. dr inż. Tadeusz Szymański (KZ NSZZ Solidarność w PG)
 12. Agnieszka Skotnicka (Samorząd Studentów)
 13. mgr inż. Maciej Jasiński (Samorząd Doktorantów)

Doradcy:

 1. mgr inż. Mariusz Miler, Kanclerz PG
 2. dr inż. Paweł Lubomski, (CUI)
 3. mgr Justyna Borkowska (DP)
 4. mgr Anna Gerlach (BK)