Zgodnie z Pismem okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 28/2016 z 24 października 2016 r., skład Komisji ds. budżetu obywatelskiego jest następujący (zaktualizowana lista na dzień 23 października 2018 r):

 1. prof. dr hab. inż. Janusz Górski, prof. zw. PG, przewodniczący (WETI) 
 2. dr inż. Agnieszka Landowska, v-ce przewodnicząca/sekretarz (WETI) 
 3. prof. dr hab. sztuki Jan Buczkowski, prof. zw. PG 
 4. mgr inż. arch. Katarzyna Grzybkowska (WEiA) 
 5. dr Ewa Hope (WZiE) 
 6. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, prof. zw. PG (WM)  
 7. prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, prof. zw. PG (WCh) 
 8. dr inż. Jarosław Kuchta (WETI) 
 9. dr inż. Sławomir Makowski (ZNP w PG) 
 10. dr hab. Paweł Możejko, prof. nadzw. PG (WFTiMS) 
 11. mgr inż. Janusz Mucharski (WOiO) 
 12. mgr Jarosław Nieszczółkowski (CJO) 
 13. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka (WA) 
 14. Marcin Palanis (Samorząd Studentów) 
 15. prof. Marek Przyborski  (WILiŚ)
 16. dr inż. Tadeusz Szymański (KZ NSZZ Solidarność w PG) 
 17. mgr inż. Marcin Wekwejt (Samorząd Doktorantów)

Doradcy:

 1. dr inż. Paweł Lubomski, dyrektor Centrum Usług Informatycznych 
 2. mgr inż. Mariusz Miler, p.o. Kanclerza
 3. radca prawny Wanda Wierzchowska-Trusiłło 
 4. dr inż. arch. Gabriela Rembarz (WA)