Po zakończeniu głosowania przez społeczność PG, następuje wstępne kosztorysowanie projektów oraz etap ew. negocjacji – w celu maksymalizacji wartości dodanej inicjatyw. Następnie Komisja ds. budżetu obywatelskiego w drodze decyzji ogłosi ostateczną listę projektów, które będą realizowane w danym roku. Ostateczną listę projektów zamieszcza się na niniejszej stronie.