Po zakończeniu głosowania przez społeczność PG, następuje wstępne kosztorysowanie projektów oraz etap ew. negocjacji – w celu maksymalizacji wartości dodanej inicjatyw. Następnie Komisja ds. budżetu obywatelskiego w drodze decyzji ogłosi ostateczną listę projektów, które będą realizowane w danym roku. Ostateczną listę projektów zamieszcza się na niniejszej stronie.

Sprawdź jak przebiega realizacja projektów z poprzednich edycji

Kliknij na interesujący punkt na mapie, aby zobaczyć jakiego projektu dotyczy. W celu obejrzenia szczegółów, kliknij na odnośnik wyświetlony w opisie punktu.

   Projekty pracownicze

   Projekty studenckie