Lista projektów do realizacji – edycja 2018

 

W wyniku głosowania w budżetach odpowiednio pracowniczym i studenckim zmieściły się projekty:

  • Budżet pracowniczy: 71/2018, 99/2018, 84/2018.
  • Budżet studencki: 83/2018, 92/2018, 76/2018, 88/2018.

W obu budżetach pozostały niewykorzystane środki, które w każdej kategorii nie umożliwiały finansowania projektów kolejnych na liście rankingowej. W związku z tym JM Rektor podjął decyzję o zwiększeniu budżetów o łączną kwotę 32500 pln (19500 PLN na budżet pracowniczy i 13000 PLN na budżet studencki). Umożliwiło to przyjęcie do realizacji dodatkowo:
projektu pracowniczego numer 68/2018 (5. na liście rankingowej) oraz projektu studenckiego numer 97/2018 (5. na liście rankingowej).