Lista projektów do realizacji – edycja 2019

 

Komunikat Komisji

Po analizie budżetów okazało się, że w budżecie mieszczą się 2 projekty studenckie i 2 projekty pracownicze. W obu budżetach (studenckim i pracowniczym) pozostały niewykorzystane środki, które w każdej kategorii nie umożliwiały finansowania projektów kolejnych na liście rankingowej. JM Rektor podjął decyzję o zwiększeniu finansowania łącznie o 20.668 PLN, dzięki czemu realizowane będą 3 projekty pracownicze i 3 projekty studenckie.