Projekty przeznaczone do realizacji
w ramach Budżetu obywatelskiego PG na rok 2017

 

Nowoczesny parking dla samochodów i rowerów ze strefą relaksu na terenie kampusu B

 
Numer projektu:
25/2017
 
Typ projektu:
Pracowniczy
 
Koszt projektu:
160 000 zł
 
Autor:
Zenon Filipiak
 
Opis projektu
“Nowoczesny parking dla samochodów i rowerów ze strefą relaksu, położony pomiędzy budynkiem A Wydziału ETI a budynkiem Wydziału Mechanicznego PG wraz z rewitalizacją chodnika i jezdni wzdłuż oraz szczytu południowego tego budynku.” W części B kampusu PG bardzo potrzebny jest nowoczesny parking samochodowo-rowerowy ulokowany w miejscu zburzonych pawilonów jugosłowiańskich (nr 45 i 46). Proponowane przedsięwzięcie obejmuje połączenie stref parkowania (niewielkich zatoczek, każda na 2-3 samochody) z przestrzeniami relaksu w postaci placyków wypoczynkowych z ławeczkami dla studentów oraz strefami aktywnego relaksu (mała siłownia na powietrzu, urządzenia gimnastyczne itp.), beż żadnych oczek wodnych. W ramach rewitalizacji należy dokonać remontu chodnika wzdłuż budynku WM nr 40 oraz wymienić nawierzchnię jezdni przyległej do tego chodnika. Należy także wytyczyć miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz wyprofilować krawężniki w taki sposób, aby umożliwić bezproblemowy podjazd dla osób niepełnosprawnych. Podkreślić należy, że w przypadku miejsc parkingowych nie chodzi nam o przestrzeń wybetonowaną, ale o wzorcowe wręcz połączenie zielonej strefy rekreacyjnej z parkingiem naziemnym. Przez “parking nowoczesny” rozumiemy: miejsce kryte dla rowerów (analogicznie jak obok budynku Działu Promocji przed GG lub jak na terenie Centrum Sportu Akademickiego ), docelowo być może z wypożyczalnią automatyczną, a dla samochodów i coraz popularniejszych rowerów elektrycznych dodatkowe udogodnienia typowe dla pojazdów ekologicznych, takie jak miejsca do ładowania akumulatorów i in. Takie miejsce byłoby również miejscem centralnym (węzłem) dla ścieżek rowerowych, planowanych do budowy na całym kampusie. Dodatkowo należy wyremontować fragment chodnika i jezdni przed szczytem południowym budynku WM 40 z dziurą w chodniku, tam gdzie jest obecnie furtka wejściowa starego ogrodzenia, tak aby dojście do planowanego obszaru parkingowo-relaksowego nie kłóciło się z nowoczesną i przyjazną dla studentów i pracowników strefą. Usunięty powinien być też fragment płotu, nieużywana brama i furtka nad dziurą, czyli motto dla tego fragmentu to: PRZEJDŹ "SUCHĄ STOPĄ" DO GMACHU GŁÓWNEGO. Należy również poszerzyć krótki odcinek drogi, który znajduje się pomiędzy pawilonami nr 1 i 2 oraz nieistniejącymi już pawilonami nr 3 i 4 tak, aby bezproblemowo mogły poruszać się samochody osobowe, jak i pojazdy służb ratowniczych. Cały obszar należałoby w odpowiedni sposób doświetlić i zainstalować kilka kamer zewnętrznych, które można podłączyć do istniejących systemów np. na WM lub WETI, co w znaczny sposób ułatwi nadzór i ochronę tego obszaru.

Uzasadnienie:

  1. Nowoczesne zagospodarowanie terenu znajdującego się pomiędzy budynkami WM i WETI.
  2. Powiększenie liczby miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów na terenie kampusu B.
  3. Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Kampusu poprzez modernizację dróg i chodników.
  4. Poprawienie infrastruktury ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
Komentarz komisji
Projekt został skonsolidowany z projektów 25/2017 oraz 30/2017.

Kwitnąca PG

 
Numer projektu:
1/2017
 
Typ projektu:
Pracowniczy
 
Koszt projektu:
100 000 zł
 
Autor:
Anna Lubaczewska
 
Opis projektu
Celem realizacji projektu jest ożywienie terenu przed Gmachem Głównym PG przez ustawienie, wpisujących się w nowoczesny styl terenu, donic/kwietników z wieloletnimi roślinami kwitnącymi. Kwietniki miałyby stanąć np. wkoło latarni lub wzdłuż fontann. Obecnie teren przed Gmachem Głównym został pozbawiony większości roślin, które dodawałyby mu uroku. Chcemy aby tak ważny teren, z którym większość pracowników i studentów PG ma codziennie styczność, został ożywiony i zyskał kojący wygląd. Autorami wniosku są wszystkie pracownice Dziekanatu WFTIMS.
 
Komentarz komisji
Projekt spełnia wymagania formalne.

Ekologiczne i energooszczędne oświetlenie dwóch budynków Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

 
Numer projektu:
39/2017
 
Typ projektu:
Pracowniczy
 
Koszt projektu:
50 000 zł
 
Autor:
Andrzej Kuczyński
 
Opis projektu
Dwa budynki Wydziału: nr 12 na terenie kampusu i nr 26 przy ul. Własna Strzecha są bardzo słabo i nieekonomicznie oświetlone. Wokół budynku nr 12 w godzinach wieczornych przemieszcza się wiele osób, również po słabo oświetlonych schodach, co nie jest bezpieczne. Budynek nr 26 przy ul. Własna Strzecha jest oddalony od Kampusu i narażony na oddziaływanie niekorzystnego otoczenia społecznego. W godzinach wieczornych i nocnych konieczne jest właściwe oświetlenie terenu wokół budynków. Istniejące oświetlenie jest niewystarczające i nieekonomiczne. Aktualnie realizowana przebudowa strefy wejściowej kampusu nie uwzględnia wszystkich ciągów komunikacyjnych przy budynku nr 12. W ramach projektu obywatelskiego chcemy wykonać projekt i zainstalować oświetlenie lampami LED terenu wokół wymienionych budynków. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa pracowników i studentów, przyniesie oszczędności i poprawi wizerunek obiektów Uczelni.
Komentarz komisji
Projekt spełnia wymagania formalne.

Sauna w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej

 
Numer projektu:
19/2017
 
Typ projektu:
Pracowniczy
 
Koszt projektu:
40 000 zł
 
Autor:
Kazimierz Rozwadowski
 
Opis projektu
Zainstalowanie sauny suchej, tzw. sauny fińskiej w Centrum Sportu Akademickiego nie tylko urozmaici ofertę skierowaną do studentów, ale również wspomoże odnowę biologiczną sportowców korzystających z Centrum Sportu Akademickiego. Sauna sucha przyspiesza regenerację oraz koi codzienne nerwy, a także niweluje skutki zanieczyszczenia powietrza, wody i żywności. Wizyta w saunie pozwoli wyeliminować skutki przemęczenia, pomoże usunąć toksyny z organizmu, poprawi krążenie i zapewni relaksację.
Komentarz komisji
Projekt spełnia wymagania formalne.

System kolejkowy do Dziekanatu oraz Wydziałowej Komisji Stypendialnej na WETI

 
Numer projektu:
33/2017
 
Typ projektu:
Studencki
 
Koszt projektu:
30 000 zł
 
Autor:
MAGDALENA KRAJEWSKA
 
Opis projektu
System kolejkowy miałby na celu oszczędzenie czasu studentom oczekującym na wejście do Dziekanatu i Wydziałowej Komisji Stypendialnej. W czasie wzmożonego zainteresowania (np. wydawanie ELS, składanie wniosków o stypendia, w czasie sesji egzaminacyjnej) kolejki do tych dwóch jednostek Wydziału potrafią zajmować całe korytarze. Taki stan rzeczy doprowadza do niekiedy napiętych sytuacji między oczekującymi na konsultacje oraz stwarza problem z komunikacją w obrębie holu w pobliżu Dziekanatu. System pozwalałby na pobranie numerka oraz informował o kolejności przyjęcia na wyświetlaczu. Projekt zakłada również możliwość ustalenia limitów przyjęć na dany dzień. Rozmieszczenie wyświetlaczy w strategicznych miejscach na Wydziale (np. okolice Dziekanatu i pokoju WKS, hol przy wejściu do Nowego i Starego Budynku) rozwiązałoby wspomniane wcześniej problemy.

Projekt zostałby zrealizowany w ramach projektu grupowego przez studentów WETI. Wydział ETI byłby testerem, natomiast docelowo rozwiązania technologiczne byłyby dostępne dla innych Wydziałów Politechniki Gdańskiej.
Komentarz komisji
Projekt spełnia wymagania formalne.

System kolejkowy w dziekanacie

 
Numer projektu:
37/2017
 
Typ projektu:
Studencki
 
Koszt projektu:
30 000 zł
 
Autor:
Zuzanna Witkowska
 
Opis projektu
Studenci wielokrotnie tłoczą w ciasnym korytarzu, aby po dwóch godzinach czekania dowiedzieć się, że dzisiaj niestety do dziekanatu się nie dostaną. Z powodu braku miejsca kolejki do poszczególnych okienek się mieszają, powstaje zamęt, a interesanci tracą czas. Proponuję zamontowanie przy dziekanacie systemów kolejkowych podobnych do tych z którymi mamy do czynienia w urzędzie. W multimedialnym kiosku student zaznacza swój rodzaj studiów oraz kierunek, następnie jaką sprawę ma do załatwienia; otrzymuje bilecik z numerem oraz szacowanym czasem przyjęcia. W ten sposób zamiast trzech godzin, pod drzwiami spędzi na przykład 10 minut, zakładając że pojawi się trochę wcześniej aby na pewno nie przegapić swojej kolejki. Podobne rozwiązanie zastosowała już m.in. Politechnika Śląska.
Komentarz komisji
Projekt spełnia wymagania formalne.

Strefa pracy dla studentów

 
Numer projektu:
59/2017
 
Typ projektu:
Studencki
 
Koszt projektu:
50 000 zł
 
Autor:
MARTYNA SMOCZYŃSKA
 
Opis projektu
Strefa pracy dla studentów ma być miejscem, gdzie studenci będą mogli spędzać czas nie tylko poświęcając się nauce czy realizowaniu projektów ale również odpocząć i zrelaksować się w przerwie miedzy zajęciami. Przestrzeń o wymiarach 5 m x 4 m pozwoli na udostępnienie 14 nowych stanowisk z dostępem do Internetu i możliwością podłączenia np. laptopa czy telefonu do zasilania. Planowane prace zakładają: obłożenie stupa betonową okładziną, montaż szklanej ściany parawanowej, wykończenie ściany okładziną dębowa, zakup mebli. Aranżacja przestrzeni została uwzględniona w koncepcji architektonicznej pierwszego pietra Wysokiej Części Budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, opracowanej w ramach otwartego konkursu. Byłaby to drugi etapem wykonania przebudowy Holu Głównego. Dotychczasowy wystrój, nie był zmieniany od czasu powstania budynku.
Komentarz komisji
Projekt spełnia wymagania formalne.

Szafki depozytowe w szatniach Politechniki Gdańskiej

 
Numer projektu:
43/2017
 
Typ projektu:
Studencki
 
Koszt projektu:
40 000 zł
 
Autor:
ADA RYNKOWSKA
 
Opis projektu
Projekt ma na celu zamontowanie w szatniach szafek depozytowych umożliwiających studentom pozostawienie swoich toreb, siatek i plecaków w bezpiecznym miejscu. Brak możliwości pozostawienia ich w szatniach sprawia obecnie, że studenci zmuszeni są do noszenia bagażu przy sobie, co często, przy długim przebywaniu na uczelni, bywa niewygodne. Student chcący przechować rzeczy musiałby zostawić u pań pracujących w szatniach swoją legitymację studencką, za co otrzymałby kluczyk do szafki. Pozostawienie tego dokumentu uniemożliwi korzystanie z szafek osobom z zewnątrz, zapobiegnie blokowaniu szafek na dłuższy okres oraz, w przypadku zgubienia kluczyka, ułatwi weryfikację tożsamości studenta i odzyskanie przez niego rzeczy. Realizacja tego projektu wpłynie pozytywnie na komfort pracy. W często niewielkich pracowniach laboratoryjnych dodatkowe rzeczy nie będą zawadzać, a studenci będą mogli lepiej się skupić na realizowanych zadaniach; w salach wykładowych nie będą blokować przejścia, co także może wpłynąć pozytywnie na bezpieczeństwo studentów.
Komentarz komisji
Projekt spełnia wymagania formalne. Jednak PG nie może brać odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony w szafkach.