Zgodnie z przyjętym harmonogramem, na niniejszej stronie w przewidzianym okresie czasu prezentowane są zgłoszone projekty. Opisy projektów podawane są w oryginalnym brzmieniu zaproponowanym przez ich autorów: mogą więc zawierać ewentualne błędy językowe.

Lista projektów zgłoszonych w ramach Budżetu obywatelskiego PG na rok 2021

Projekty pracowniczeZagospodarowanie terenu i utworzenie strefy wypoczynku

Numer projektu:
176/2021

Status:
Przyjęto zgłoszenie

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
119.000,- zł. zł

Autor:
Krzysztof Sobczyński

Opis projektu
Projekt ma na celu utworzenie strefy zieleni i wyposażenie jej w elementy małej architektury tak, aby powstała strefa relaksu, z której mogliby korzystać studenci i pracownicy uczelni. Obszar usytuowany jest na wysokości wjazdu na teren kampusu od strony ulicy Traugutta, w pobliżu budynków Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Fizyki i Matematyki Stosowanej (Centrum Nanotechnologia A), z drugiej strony graniczy z dojściem do kolejki SKM i szpitala. W minionym okresie teren ten stanowił zaplecze zakończonej już budowy.
Głównym założeniem projektu jest uporządkowanie istniejącego terenu i przywrócenie mu ładu przestrzennego przy jednoczesnym podkreśleniu walorów krajobrazowych, tak aby umożliwić jak największy komfort jego użytkowania.
Punktem wyjścia dla realizacji tego przedsięwzięcia było przesunięcie istniejącego wzdłuż budynku Chemia C ogrodzenia w głąb parku i włączenie wyznaczonego w ten sposób terenu do terenu kampusu. Prace te wykonano w bieżącym roku. Droga przylegająca do budynku Chemia C stanowi trakt pieszo-jezdny i oznaczona jest znakiem B1 – zakaz ruchu w obu kierunkach, co pozwala na swobodne poruszanie się po całej strefie wypoczynku bez kolizji z ruchem samochodowym.
Wykonane zostanie utwardzenie terenu w miejscach przewidzianych na ciągi piesze (ułożona zostanie kostka granitowa, nawiązująca stylistycznie do przylegającego terenu). Kluczowym elementem zagospodarowania terenu będzie zieleń – powstaną trawniki oraz zieleń średnia i wysoka (drzewa po wewnętrznej stronie nowo powstałego ogrodzenia).
Teren zostanie wyposażony w ławki i kosze na śmieci oraz ogrodzenie zmierzchowe. Po analizie potrzeb użytkowników zakłada się także montaż stojaków na rowery.
Planowane jest w przyszłości uatrakcyjnienie terenu parku poprzez montaż form architektonicznych (na przykład prac nagrodzonych w konkursach studenckich).

Uzasadnienie

Obszar ten stanowi wizytówkę uczelni, stanowiąc strefę wjazdową. Jednocześnie, będąc własnością uczelni, ze względu na istniejące wówczas ogrodzenie, teren nie był do tej pory wykorzystany i funkcjonował jako część parku. Jednocześnie brak jest w najbliższym otoczeniu miejsca, gdzie studenci mogą korzystając z dobrej pogody wspólnie spędzać czas czy indywidualnie odpocząć w chwili wolnej od zajęć. Obecnie wskazany teren jest – po zakończeniu realizacji inwestycji rozbudowy budynku Chemia C - niewykorzystywany.

Nazwa Koszt netto
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Chodniki - kostka granitowa
3. Zieleń
3.1.Przygotowanie terenu – nawiezienie ziemi
3.2.Nasadzenia – zieleń średnia i wysoka
3.3.Trawniki
4. Mała architektura
4.1. Ławki
4.2. Kosze na śmieci
5. Oświetlenie
6. Stojak na rowery
Koszt netto - razem
VAT .... %
Koszt brutto - razem 119.000 zł


Wymiana nawierzchni chodnika i odnowienie terenów zieleni przy wejściu do Gmachu B

Numer projektu:
177/2021

Status:
Przyjęto zgłoszenie

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
60000 zł

Autor:
Andrzej Szczerkowski

Opis projektu
Chodnik przed wejściem do gmachu B jest bardzo zniszczony i dla bezpieczeństwa i wygody użytkowników oraz ze względów estetycznych powinien zostać wymieniony.
Powierzchnia do odnowienia wraz terenem zieleni wynosi około 300 m kw.
Odnowienie powinno polegać na:
-wymianie płyt chodnikowych
-wymianie krawężników i obniżeniu ich przy przejściu dla pieszych
-wykonaniu dojazdu do rampy dla niepełnosprawnych
-odnowieniu terenów zieleni, ustawieniu ławek, ewentualnie kwietników.
Teren, którego dotyczy projekt, znajduje się na zapleczu Gmachu Głównego , bezpośrednio przylega do remontowanego budynku Hydromechaniki.
Zadbajmy o ten teren abyśmy nie wstydzili się zaplecza i ułatwili wejście do budynku, w którym znajdują się ważne biura administrowania Politechniką Gdańską. Ponadto z opisywanego wejścia do gmachu B korzysta co tydzień ponad siedem tysięcy studentów, uczestników lektoratów prowadzonych przez Centrum Języków Obcych, w tym wielu studentów obcokrajowców.
Projekt zgłoszony był w Budżecie obywatelskim w 2018 r ale został odrzucony . Poniżej komentarz komisji:
Projekt nie został dopuszczony do głosowania na podstawie Regulaminu Paragraf 4, pkt 4. "Zaproponowany projekt powinien w szczególności: (...) uwzględniać kryterium gospodarności". Wymieniony teren jest objęty inną inwestycją. Rewitalizacja nawierzchni wymienionego terenu jest zaplanowana po zakończeniu Remontu Hydromechaniki, w ramach którego są planowane prace ziemne na tym terenie.

Prace przy Hydromechanice są na ukończeniu ale nie widać żeby przed budynkiem B te zaplanowane prace miały by być wykonywane

BUDOWA WIATY ŚMIETNIKOWEJ NA TERENIE KAMPUSU

Numer projektu:
178/2021

Status:
Przyjęto zgłoszenie

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
45000 zł

Autor:
Ewa Michałowska

Opis projektu
Celem projektu jest budowa nowej wiaty śmietnikowej, która pomieści pojemniki znajdujące się dotychczas przy budynku Gmach Główny oraz budynku Żelbet. Wiata będzie zadaszona i obudowana, a przy wejściu do niej znajdzie się informacja o podziale odpadów na konkretne rodzaje pojemników. Zagospodarowanie tego Punktu Gromadzenia Odpadów wpłynie pozytywnie w szczególności na okolicę budynków Gmach Główny, Gmach B i Hydromechanika oraz zapewni większą kontrolę nad prawidłową segregacją odpadów.

Zalety wiaty śmietnikowej:
- poprawienie estetyki historycznej części kampusu
- łatwiej dzięki nim utrzymać porządek
- wiatr nie rozwiewa śmieci
- dostęp do wnętrza wiaty mają tylko pracownicy
- nie ma możliwości podrzucania śmieci przez osoby trzecie
- zwierzęta nie mają dostępu do odpadów

Stacje ładowania (ładowarki) dla pojazdów elektrycznych na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej

Numer projektu:
179/2021

Status:
Przyjęto zgłoszenie

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
178375,50 zł

Autor:
Adam Wiącek

Opis projektu
Celem mojego projektu jest rozwinięcie nowoczesnej infrastruktury przeznaczonej dla pojazdów elektrycznych w postaci stacji ładowania (ładowarek) umiejscowionych na parkingach na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej.
Wprowadzanie nowych stacji ładowania przyczynia się do coraz większej promocji elektromobilności i zachęca do korzystania z tego typu pojazdów, które są bezpieczne i charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji i utrzymania, a także są bezpieczne dla środowiska.

Aktualnie samochody elektryczne są konkurencyjne w stosunku do tradycyjnych pojazdów z silnikami spalinowymi, odpowiedzialnych za zanieczyszczenie środowiska miejskiego poprzez wysoką emisję spalin. Mogą też liczyć na szereg udogodnień, które oferują im miasta, jak np. poruszanie się buspasami, parkowanie na płatnych parkingach za darmo, czy też możliwość wjazdu do ścisłego centrum miasta.

Lista aut z napędem elektrycznym dostępnych w Polsce stale rośnie, a upowszechnienie tej gałęzi motoryzacji rozwija znacząco mapę stacji ładujących. Dlatego też, jako uczelnia stawiająca na przyszłość powinniśmy wziąć aktywny udział w tej transformacji i dołączyć do prac nad rozwojem nowoczesnej i przyjaznej dla środowiska infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych.
Poprosiłem największego operatora sprzedaży energii elektrycznej na rynku pomorskim czyli firmę Energa o przedstawienie oferty obejmującej budowę instalacji zasilającej oraz dostawę terminala ładowania 2x22KW (AC) wraz z usługą zarządzania i nadzoru urządzenia.
Dlaczego akurat wybrałem firmę Energa, ponieważ posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usługi ładowania i zarządzania infrastrukturą oraz przetestowane produkty, które oferują w ramach prowadzonej działalności.
Poniższa wycena ma charakter szacunkowy i podlega negocjacjom.
Oferta obejmuje:
1. Wykonanie przyłącza elektrycznego do stacji wraz z opomiarowaniem (długość 20 metrów).
2. Instalacja stacji ( fundament betonowy+ urządzenie stacja AC wolnostojąca 2x22kw+ podłączenie + bariery ochronne))
3. Wykonanie pomiarów
4. Dokumentacja wykonawcza
Całkowity koszt netto - 25970,00 +400,00 zł konfiguracja urządzenia. Do wyceny należy doliczyć przygotowanie wniosku i odbiór UDT w kwocie około 3000 zł brutto za stację. Całość zamknęła by się w kwocie 35435,10 złotych Brutto
Urządzenie uruchamiane było by za pomocą dedykowanej karty RFiD - koszt 12 zł/szt.
Proponuje zakup minimum 5 urządzeń +100 kart uruchamiających. Całkowity koszt wybudowania sieci stacji ładujących na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej to 178375,50 złotych brutto.
Stacje ładowania umieściłbym na parkingach:
• Wydziału Mechanicznego wspólnie z Wydziałem Elektroniki , Telekomunikacji i Informatyki
• Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa
• Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiskowej
• przy ul. gen.J.Fischera
• przy budynku COT
Proszę o głosowanie na mój projekt, zadbajmy wspólnie o naszą przyszłość.

WYMIANA SYSTEMU WYSTAWIENNICZEGO W GMACHU GŁÓWNYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Numer projektu:
180/2021

Status:
Przyjęto zgłoszenie

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
60000 zł

Autor:
Ewa Michałowska

Opis projektu
Celem projektu jest wymiana systemu wystawienniczego w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Aktualnie wykorzystywany system wystawienniczy jest przestarzały i nieestetyczny. Płyty posterowe i stelaże są ciężkie i niewygodne w montażu.
Nowy system wystawienniczy byłby dostępny dla wszystkich wydziałów i jednostek organizacyjnych planujących wystawy w budynku Gmachu Głównego. Wymiana systemy poprawi estetykę oraz ekspozycję wywieszanych prac, materiałów czy wystaw.
Sam system będzie się lepiej wpisywał w historyczne wnętrze Gmachu Głównego a jednocześnie będzie bardziej mobili i łatwiejszy w montażu.

Zalety systemu wystawienniczego:
- lekkość, stabilność, odporność
- łatwość w montażu
- mobilność
- możliwość ustawiania w dowolnych konfiguracjach
- poprawienie estetyki
- lepsza ekspozycja prac

Składane krzesła na korytarzach budynku WOiO

Numer projektu:
182/2021

Status:
Przyjęto zgłoszenie

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
30 tys. PLN zł

Autor:
Cezary Żrodowski

Opis projektu
Studenci zalegający na podłodze to rozwiązanie ani higieniczne, ani estetyczne, szczególnie w sytuacji zagrożenia epidemicznego (patrz tak_jest.jpg). Problem dotyczy szczególnie części niskiej w sąsiedztwie sal wykładowych i gabinetu prodziekana ds. kształcenia. Proponuję montaż ok. 100 składanych krzeseł na ścianach korytarzy (tak_powinno_byc.jpg, albo_tak.jpg).
1. Montaż na ścianie, aby nie utrudniać sprzątania,
2. Krzesła składają się automatycznie, aby nie blokować dróg ewakuacyujnych.
3. Montaż w odstępach "sanitarnych"

Docelowo takie rozwiązanie powinno stać się standardem we wszystkich budynkach PG, gdzie mamy do czynienia z lokalnymi koczowiskami studentów.

Elektrownia fotowoltaiczna na dachu budynku Hydro

Numer projektu:
186/2021

Status:
Przyjęto zgłoszenie

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
205 000 zł

Autor:
Jerzy Buszke

Opis projektu
Celem projektu jest wykorzystanie słońca jako źródła energii odnawialnej w celu zmniejszenia oddziaływania Politechniki Gdańskiej na środowisko naturalne. Realizacja projektu pozwoli na wyeliminowanie emisji do atmosfery co najmniej 530 ton CO2 przez 25 lat użytkowania instalacji.
Celem dodatkowym jest promocja wizerunku Politechniki Gdańskiej jako uczelni podejmującej działania proekologiczne.

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Hydro. Instalacja składać się będzie z około 117 modułów fotowoltaicznych, każdy o mocy około 340Wp. Panele będą współpracowały w 2 inwerterami o mocy 17 kW. Do każdego modułu zostanie zamontowany optymalizator mocy.
Dach budynku Hydro, ze względu na płaski kształt i brak zacienienia, jest idealnym miejscem do instalacji paneli fotowoltaicznych. Sporządzono wstępny projekt elektrowni, uwzględniający planowany w niedalekiej przyszłości remont budynku.

Parametry planowanej instalacji:
• moc generatora PV: 39,8 kWp;
• spec. uzysk roczny: 895,78 kWh/kWp;
• stosunek wydajności (PR): 78,0%;
• zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia: 3,1%/rok;
• energia oddana do sieci: 35 634 kWh/rok;
• pobór w trybie czuwania (falownik): 22 kWh/rok;
• emisja CO₂, której dało się uniknąć: 21 380 kg/rok.

Zakres inwestycji:
• montaż modułów fotowoltaicznych o mocy około 340Wp – około 117 szt.;
• montaż optymalizatorów mocy – około 117 szt.;
• montaż inwertera fotowoltaicznego o mocy 17 kW – 2 szt.;
• montaż konstrukcji wsporczej inwazyjnej;
• wykonanie trasy kablowej do rozdzielnicy głównej w ognioodpornej rurze stalowej po stronie AC i DC;
• wykonanie instalacji uziemiającej;
• wykonanie pomiarów elektrycznych urządzeń instalacji fotowoltaicznej;
• wykonanie PWP lub podłączenie instalacji fotowoltaicznej do istniejącego PWP;
• zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci;
• zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do KG PSP;
• stworzenie dokumentacji powykonawczej z uzgodnieniami rzeczoznawcy PPOŻ;
• oznakowanie obiektu i oznaczenie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi normami;
• przeszkolenie osób upoważnionych w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej;
• wzmocnienie i uprzątnięcie poddasza budynku w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.