Zgodnie z przyjętym harmonogramem, na niniejszej stronie w przewidzianym okresie czasu prezentowane są zgłoszone projekty. Opisy projektów podawane są w oryginalnym brzmieniu zaproponowanym przez ich autorów: mogą więc zawierać ewentualne błędy językowe.

Lista projektów wybranych do głosowania w ramach Budżetu obywatelskiego PG na rok 2022

Projekty pracowniczeWYMIANA SYSTEMU WYSTAWIENNICZEGO W GMACHU GŁÓWNYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Numer projektu:
200/2022

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
72000 zł

Autor:
Ewa Michałowska

Opis projektu
Celem projektu jest wymiana systemu wystawienniczego w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.
Aktualnie wykorzystywany system wystawienniczy jest przestarzały i nieestetyczny.
Płyty posterowe i stelaże są ciężkie i niewygodne w montażu.

Nowy system wystawienniczy byłby dostępny dla wszystkich wydziałów i jednostek organizacyjnych planujących wystawy w budynku Gmachu Głównego.
Wymiana systemy poprawi estetykę oraz ekspozycję wywieszanych prac, materiałów czy wystaw.
Sam system będzie się lepiej wpisywał w historyczne wnętrze Gmachu Głównego a jednocześnie będzie bardziej mobilny i łatwiejszy w montażu.

Zalety systemu wystawienniczego:
- lekkość, stabilność, odporność
- łatwość w montażu
- mobilność
- możliwość ustawiania w dowolnych konfiguracjach
- poprawienie estetyki
- lepsza ekspozycja prac
Komentarz komisji
Projekt zgodny z Regulaminem BO.

Wiata i zewnętrzne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów

Numer projektu:
201/2022

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
45000 zł

Autor:
Łukasz Katlewicz

Opis projektu
Wszyscy wytwarzamy odpady, nie zdobią one jednak naszego otoczenia. Aby poprawić estetykę i funkcjonalność miejsc, w których gromadzone są odpady proponujemy zaprojektowanie estetycznej wiaty na odpady oraz funkcjonalnych śmietników sprzyjających - wymaganej obowiązującym prawem i poczuciem odpowiedzialności za nasze otoczenie - selektywnej zbiórce odpadów.

Wiata stanęłaby w miejscu, w którym obecnie znajdują się kontenery na odpady, pomiędzy budynkami: Chemia A, Chemia B oraz Magazynem Centralnym PG. W miejscu tym gromadzone są odpady wytwarzane w Wydziale Chemicznym, bufecie oraz w lewym skrzydle Gmachu Głównego włącznie z Auditorium Maximum.
Pojemniki zostałyby ustawione na obszarze pomiędzy Gmachem Głównym a Centrum Nano A i płotem Politechniki od strony dawnego Szpitala Studenckiego, w tym na terenie rewitalizowanego wkrótce fragmentu parku, ułatwiając selektywną zbiórkę odpadów na całym obszarze kampusu Politechniki od lewego skrzydła Gmachu Głównego. Od stycznia 2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mamy możliwości wytwarzania frakcji zmieszanej odpadów – prawo obliguje nas do całkowitej segregacji odpadów.
Projekt wiaty i pojemników zostałby przyjęty w drodze konkursu ogłoszonego wśród studentów i doktorantów naszej Uczelni – Wydziału Architektury i pozostałych wydziałów.
Projekty zostałyby ocenione wg poniższych kryteriów:
- funkcjonalność
- harmonizowanie z otoczeniem (ze szczególnym uwzględnieniem architektury najstarszej części kampusu PG, tj. Gmachu Głównego, Chemii A, Wydziału Elektrycznego)
- użycie materiałów i/lub rozwiązań proekologicznych podkreślających znaczenie propagowania zasad zrównoważonego rozwoju (więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ przeczytać można tu: https://www.un.org.pl/)
- koszt wykonania i zainstalowania wiaty oraz 10 zestawów pojemników mieszczący się w kwocie 45 000 zł brutto
Pojemniki:
- uwzględniające selektywną zbiórkę odpadów na 4 lub 5 frakcji: PAPIER-PLASTIK I METAL-SZKŁO-BIO-RESZTKOWE
- opcjonalna wersja popielniczki i/lub pojemnika na gumy do żucia

UWAGA! Przedstawione na ilustracjach realizacje są przykładowe i mogą, ale nie muszą stanowić inspiracji dla projektantów:)
Komentarz komisji
Projekt zgodny z Regulaminem BO. W zaproponowanej lokalizacji niezgodne z planami rozwoju Kampusu PG. Można dopuścić do głosowania pod warunkiem zmiany lokalizacji.

Pralko-suszarka dla Czarliny

Numer projektu:
203/2022

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
12 000 zł

Autor:
Mirosław Michalski

Opis projektu
Celem projektu jest zakup dwóch pralko-suszarek (lub dwóch oddzielnych zestawów urządzeń - pralki i suszarki bębnowej) na wyposażenie Ośrodka Wypoczynkowego PG "Czarlina" w celu ich udostępnienia wczasowiczom.

Znaczna część wczasowiczów przybywa do ośrodka z dziećmi, które, jak wszyscy wiemy, "lubią się brudzić". Nie sposób zabrać dla nich wystarczającej liczby ubrań na cały turnus. Pojawia się zatem konieczność regularnego prania. Robienie tego ręcznie w miskach i umywalkach jest zajęciem mało "wypoczynkowym" ;-). W dzisiejszych czasach pralka jest już często dostępna nawet na polach kempingowych, tym bardziej powinna być dostępna w ośrodku wypoczynkowym takim jak Czarlina.
Przed pandemią dla osób "poinformowanych" była dostępna pralka. Tym dotkliwiej odczuwalny jest jej obecny brak. Popularność pralki, kiedy jeszcze była dostępna (kolejki do prania bywały kilkudniowe), wskazuje, iż jedno urządzenie to za mało na ponad 60 domków, dlatego w ramach tego projektu chciałbym, żeby zakupione zostały co najmniej dwie.
Ponadto, jak wszyscy wiemy pogoda w lecie na Pomorzu nie zawsze rozpieszcza. Suszenie wypranych ubrań w zimny deszczowy dzień jest dużym wyzwaniem. Mając to na uwadze, za celowy uważam wybór pralek z funkcją suszenia albo oddzielnych suszarek bębnowych.

Rozpiętośc cenowa dostępnych urządzeń tego typu jest znaczna, stąd dokładne oszacowanie kosztów tego projektu jest niemożliwe. Jednak sensownym wydaje się wstępne przyjęcie jako górnego ograniczenia kwoty 6 000 zł za pralko-suszarkę (lub komplet pralka + suszarka), co przy dwóch daje 12 000 zł.
Komentarz komisji
Projekt zgodny z Regulaminem BO.

Szlabany w ośrodku wypoczynkowym PG w Czarlinie

Numer projektu:
205/2022

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
94000 zł

Autor:
Andrzej Szczerkowski

Opis projektu
Zgłaszam projekt w którym proponuje zainstalowanie szlabanów w naszym ośrodku
wypoczynkowym w Czarlinie.
Zamocowanie ograniczeń wjazdu zapobiegnie korzystanie z infrastruktury ośrodka przez osoby
nieupoważnione. Jednocześnie uzyskamy wolne miejsca parkingowe dla wczasowiczów . Osoby korzystające z ośrodka w sezonie letnim wiedzą jaki jest problem z zaparkowaniem na ogólnodostępnym parkingu a mój pomysł narodził się w momencie gdy musiałem parkować „za płotem” podczas gdy na parkingu stały auta turystów z zewnątrz.

Sposób dystrybucji kart wjazdowych pozostanie w gestii administracji ośrodka ale sugerowałbym aby czytniki kart wjazdowych podłączyć do systemu PG wtedy każdy z pracowników mógłby wjeżdżać bez ingerencji obsługi. Można wczasowiczom nie posiadającym kart wjazdowych wydawać okresowe karty pobierając kaucje.
W przedstawionej kalkulacji uwzględniono montaż 3 szlabanów, dwa na wjeździe i jeden na drodze wjazdowej do zaplecza przy kotłowni.
Na całkowity koszt tego projektu składają się następujące czynniki:
-zakup szlabanów i niezbędnych akcesoriów do sterowania
-zakup osprzętu do podłączenia takiego jak kable , studzienki, słupki, rozdzielnice i dużo innych
-montaż i konfiguracja systemu szlabanowego
-wykonanie prac budowlanych – wysepki szlabanowe, kanalizacja kablowa.
-doprowadzenie infrastruktury zasilającej i teletechnicznej
-w razie potrzeby zakup sprzętu informatycznego do programowania kart wjazdowych
Komentarz komisji
Projekt zgodny z Regulaminem BO.

Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej

Numer projektu:
206/2022

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
290181,60 zł

Autor:
Adam Wiącek

Opis projektu
Celem mojego projektu jest rozwinięcie nowoczesnej infrastruktury dla pojazdów elektrycznych w postaci przeznaczonych dla nich ładowarek ,umiejscowionych na parkingach na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej.
Lista aut z napędem elektrycznym dostępnych w Polsce stale rośnie, a upowszechnienie tej gałęzi motoryzacji rozwija znacząca mapę stacji ładujących. Dlatego tez jako uczelnia stawiająca na przyszłość powinniśmy wziąć aktywny udział w tej transformacji i dołączyć do prac nad rozwojem infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych.
Poprosiłem największego operatora sprzedaży energii elektrycznej na rynku pomorskim czyli firmę Energa o przedstawienie oferty obejmującej budowę instalacji zasilającej oraz dostawę terminala ładowania 2x22KW(AC) wraz z usługą zarządzania (Energa jako operator będzie wystawcą faktury dla użytkownika korzystającego z ładowarki ) i nadzoru urządzenia
Dlaczego akurat firmę Energa wybrałem, ponieważ posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usługi ładowania i zarządzania infrastrukturą oraz przetestowane produkty, które oferują w ramach prowadzonej działalności.
Poniższa wycena ma charakter szacunkowy i podlega negocjacjom.
Oferta obejmuje:
1. Montaż i podłączenie stacji.
2. Wykonanie przyłącza do stacji (długość max 20 metrów od układu pomiarowego)
3. Wykonanie pomiarów
4. Wykonanie oznakowania ( pomalowanie koperty i znak parkingowy)
5. Wykonanie odbioru UDT ( złożenie wniosku i pozytywny odbiór)
6. Dokumentacja wraz z pozytywnym wnioskiem UDT.
Miesięczny Koszt usługi zarządzania przy opcji stacji ogólnodostępnej: 180 zł
Całkowity koszt brutto- 36272,70 złotych
Proponuje zakup minimum 8 urządzeń
Całkowity koszt wybudowania sieci stacji ładujących na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej to 290181,60 złotych brutto.
Stacje ładowania umieściłbym na parkingach :
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa wspólnie z Wydziałem Elektroniki , Telekomunikacji i Informatyki budynek nr 42
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa budynek nr 30
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiskowej budynek nr 20
Wydziału Elektrotechniki i Automatyki budynek nr 12( skrajne miejsca od strony ul. Brackiej)
Parking przy ul. Fischera
Parking przy ul. Traugutta (naprzeciwko COT)
Parking przy Domu Studenckim nr 12
Parking przy Domu Studenckim nr 8


Proszę o głosowanie na mój projekt , zadbajmy wspólnie o naszą przyszłość.
Komentarz komisji
Projekt zgodny z Regulaminem BO.

Instalacja nowego systemu klimatyzacji w audytorium PD w budynku Hydro

Numer projektu:
208/2022

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
150 000 zł

Autor:
Weronika Mielcarek

Opis projektu
Celem projektu jest poprawa komfortu termicznego prowadzenia i uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych w auli PD w budynku Hydro nr 20.

Znajdująca się w tym miejscu instalacja klimatyzacyjna jest całkowicie niesprawna, a południowa ekspozycja pomieszczenia sprawia, że od wczesnych godzin intensywnie się ono nagrzewa. Funkcjonująca tutaj wentylacja mechaniczna nie jest w stanie zbilansować ciepła wytworzonego przez 150 słuchaczy i wpadające do wnętrza słońce. W czasie wykładów w pomieszczeniu w niedługim czasie robi się gorąco i duszno, co negatywnie wpływa na warunki pracy nauczycieli akademickich możliwości poznawcze studentów.
Laboratorium jest bardzo obciążone dydaktycznie. Wykłady prowadzone są zazwyczaj między godziną 7 a 19 co sprawia, że dziennie przebywa tutaj na zajęciach do 900 osób. Daje to ponad 220 000 osobogodzin spędzonych na sali w skali roku.

W związku z tym należy zdemontować i zutylizować niedziałające klimakonwektory oraz instalację freonową. Na ich miejsce planowany jest montaż nowych urządzeń z zastosowaniem czynnika chłodzącego R410 o niskim wskaźniku oddziaływania na środowisko oraz doprowadzenie do nich odpowiedniego zasilania. Dodatkowo, jednostki systemu klimatyzacji będą charakteryzowały się wysoką klasą efektywności energetycznej A++ (SEER 6,7) w trybie chłodzenia oraz klasą A+ (SCOP 4,3) w trybie grzania.
Instalacja nowego systemu klimatyzacji wiąże się z koniecznością demontażu części sufitu i późniejszą potrzebą jego odtworzenia. W związku w tym projekt zakłada prac wykończeniowych obejmujących wykonanie poprawek tynkarskich oraz malarskich. Elementem uzupełniającym systemu będą rolety okienne wykonane z materiału zaciemniającego, stanowiącego skuteczny sposób ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Szacunkowa wartość inwestycji to 150 000zł brutto.
Komentarz komisji
Projekt zgodny z Regulaminem BO.

Owocująca PG – smacznie, zielono i eko. Drzewa i krzewy owocowe na terenie kampusu.

Numer projektu:
212/2022

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
Łączny, szacunkowy koszt realizacji projektu: 26 200,00 zł zł

Autor:
Wanda Stompór

Opis projektu
Celem projektu jest urozmaicenie różnorodności roślinnej na terenie kampusu PG poprzez zasadzenie drzew i krzewów owocowych w wyznaczonych miejscach, w ramach istniejących dziś trawników. Projekt zakłada posadzenie 20 niskopiennych drzew owocowych różnych gatunków (wiśni, czereśni, jabłoni, grusz, śliw itp.) oraz 10 krzewów (porzeczek, malin, agrestu itp.). Każda chętna osoba będzie mogła zebrać dojrzałe owoce, a dodatkowo w przypadku obfitych plonów, owoce będą zbierane do koszy i ustawiane przed wejściami do budynków PG, tak by mogli się nimi częstować pracownicy i studenci uczelni.
Drzewa owocowe pięknie kwitną na wiosnę, latem są źródłem pokarmu i siedliskiem dla owadów zapylających i ptaków, a jesienią niektóre gatunki zmieniają kolory liści i pięknie wyglądają, ciesząc oko studentów i pracowników PG. Chcielibyśmy, aby nasadzenia stały się również domem dla ptaków i owadów.
Warto rozważyć również stworzenie kompostownika, który wpisuje się w ideę zero waste. Kompostowanie dostarczy bardzo dobrego i niedrogiego nawozu organicznego, który będzie można wykorzystać w uprawie zasadzonych drzew i krzewów.
Szczegóły związane z realizacją projektu:
1) projekt i konsultacje ogrodnicze
2) ogólne wymagania dotyczące wyboru sadzonek:
• materiał pochodzenia z zarejestrowanej szkółki drzew i krzewów owocowych
• wysokość drzewa: 150 – 250 cm
• wysokość krzewu: 50 – 100 cm
• wiek drzewa, krzewu: 2 – 3 lata
• drzewo z koronką: min 3-4 gałęzie, krzewy: min. 3-4 pędy
• bryła korzeniowa: system ukorzenienia rozwinięty korzenie główne i włośnikowe
• drzewo i krzewy wolne od uszkodzeń mechanicznych m.in. uszkodzenia kory lub konarów, przemrożenia
3) przewidywane zabiegi przed posadzeniem oraz podczas prac pielęgnacyjnych:
• przygotowanie punktowe gleby pod posadzenie
• posadzenie drzew i krzewów
• słupkowanie i osłonięcie przed uszkodzeniami mechanicznymi
• spulchnianie gleby i koszenie wokół drzew i krzewów – średnica min 60-100 cm
• nawadnianie po posadzeniu oraz podczas okresu pielęgnacji, w zależności od zapotrzebowania
• nawożenie ekologiczne oraz ochrona biologiczna przed podstawowymi chorobami
4) oznaczenie nasadzeń tabliczkami edukacyjnymi – nazwa, informacje o odmianie, termin zbiorów itp.

Szacunkowe koszty projektu
1) koszt projektu i konsultacji: 10 000 zł
2) sadzonki: 6 000 zł, w tym:
• sadzonki drzew 250 zł/szt. – razem 5 000 zł
• sadzonki krzewów 100 zł/szt. – razem 1 000 zł
3) prace nasadzeniowe: 7 200 zł, w tym:
• kompost i ziemia do zaprawienia i podsypania każdej sadzonki (30 worków x 50l): 40 zł/worek/szt. – razem 1 200 zł
• posadzenie i pielęgnacja terenu wokół nasadzeń – 100 zł/szt. – razem 3 000 zł
• system mocowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi drzew, krzewów (30 palików + taśma/sznurek/siatka): 100 zł/szt. – razem 3 000 zł
4) tabliczki informacyjne (100 zł/szt.): 3 000 zł

Łączny, szacunkowy koszt realizacji projektu: 26 200,00 złKomentarz komisji
Projekt zgodny z Regulaminem BO.

Mniej CO2, więcej ekoprądu!PG stawia na czyste źródła energii

Numer projektu:
214/2022

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
250 000 zł. zł

Autor:
Mirosław Małek

Opis projektu
Mniej dwutlenku węgla, więcej ekoprądu!
PG stawia na czyste źródła energii czyli ochrona środowiska dzięki budowie instalacji fotowoltaicznej.

Działania na rzecz ochrona środowiska to zadanie, które dotyczy nas wszystkich. Polska z roku na rok zdobywa coraz niższe pozycje w rankingu krajów generujących najwięcej dwutlenku węgla do atmosfery.

Nie spoczywamy na laurach dlatego pragniemy przyłożyć rękę do tego abyśmy spadli lawinowo w tym niechlubnym zestawieniu! Dzięki finansowaniu z budżetu obywatelskiego PG planujemy budowę instalacji fotowoltaicznej, która pozwala na pozyskiwanie energii elektrycznej w najbardziej przyjazny dla przyrody sposób.
Celem projektu jest montaż instalacji o mocy 49,95 kWp co zredukuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 59,44 ton w skali roku! Panele zostaną zamontowane na dachu budynku WZiE, który jest świetnie usytuowany względem Słońca. Oddaj swój głos na ten projekt i dołóż cegiełkę w słusznej sprawie!

Opis projektu.
Przedmiotem inwestycji jest projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii. W wyniku montażu instalacji fotowoltaicznej ulegnie zmniejszenie zużycie energii elektrycznej z sieci energetycznej.
• Moc instalacji: 49,95 kWp.
• Średnie nasłonecznienie: 1 000,00 kWh/kWp.
• Prognozowana produkcja roczna: 49 950,00 kWh.


Zastosowane urządzenia
• Technologia monokrystaliczna
• Moc pojedynczego modułu: 450,00 Wp
• Iiczba modułów: 111 szt.
• Wymagana powierzchnia: 240,29 m²
• Gwarancja 10 lat
• Moc AC: 50,00 kW
• Iiczba faz: 3 faz.

Zakres inwestycji ponadto obejmuje montaż instalacji, okablowanie strony DC, okablowanie strony AC, złącze MC4, skrzynkę przyłączeniową, ogranicznik przepięć, konfigurację inwertera, dokumentacja techniczna, dostawa urządzeń. Gwarancja premium. Podłączenie instalacji do istniejącej sieci PG.
Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci energetycznej.

Komentarz komisji
Projekt zgodny z Regulaminem BO.