Zgodnie z przyjętym harmonogramem, na niniejszej stronie w przewidzianym okresie czasu prezentowane są zgłoszone projekty. Opisy projektów podawane są w oryginalnym brzmieniu zaproponowanym przez ich autorów: mogą więc zawierać ewentualne błędy językowe.

Lista projektów wybranych do głosowania w ramach Budżetu obywatelskiego PG na rok 2018

Projekty pracowniczeDodatkowe sterowanie windami z każdego piętra w gmachu B

Numer projektu:
68/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
50000 zł

Autor:
Andrzej Szczerkowski

Opis projektu
W gmachu B na każdym piętrze zamontowano jeden przycisk sterujący windami . Osoba przywołująca windę nie może przyciskiem wybrać kierunku, w dół czy na górę. W efekcie windy są przepełnione gdyż wszyscy jeżdżą windami nie w tą stronę w którą by chcieli jechać. Tracimy czas, zużywamy prąd, rezygnujemy z oczekiwania na windę i idziemy na piechotę po schodach.
Problem można rozwiązać montując na każdym piętrze po 2 przyciski, góra lub dół. Nie dotyczy parteru i najwyższego piętra.

System informacyjny dotyczący ilości wolnych miejsc parkingowych w obszarze wschodnim kampusu PG

Numer projektu:
70/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
35000 zł

Autor:
Paweł Filipkowski

Opis projektu
3.1. Cel realizacji.
Podniesienie efektywności wykorzystania miejsc parkingowych w obszarze wschodnim kampusu PG (okolice Wydziału Chemicznego oraz nanotechnologii A z parkingiem podziemnym włącznie). Ewentualna rozbudowa parkingu w tej części kampusu.

3.2. Problem, którego dotyczy.
Miejsca parkingowe w wymienionym obszarze są "bardzo cenne i pożądane" - tymczasem w parkingu podziemnym Nanotechnologii A w przypadku nieobecności przypisanych do nich użytkowników często stoją puste. Ponadto osoby dojeżdżające z południowych i wschodnich dzielnic Trójmiasta często tracą czas i paliwo na sprawdzenie czy są jakieś wolne miejsca parkingowe w tym regionie, po czym (jeżeli takich nie ma) ponownie tracą czas i paliwo na przemieszczenie się na parking przy ul. Fischera.

3.3. Proponowane rozwiązania.
Zamontowanie licznika z wyświetlaczem zliczającego wjeżdżające i wyjeżdżające pojazdy na bramie wjazdowej/szlabanie przy ul. R. Traugutta (przy ośrodku zdrowia) opcjonalnie także przed wjazdem do parkingu podziemnego. Wjazd przy ul. R. Traugutta jest jedynym wjazdem na teren tej części kampusu-co ułatwia całą organizację przedsięwzięcia. System ma być podobny do tych działających już przy różnego rodzaju centrach handlowych.
Ponadto proponuję zmienić system parkowania i przydzielania miejsc parkingowych w parkingu podziemnym Nanotechnologii A. Pozostawienie kilku miejsc parkingowych przypisanych np. Dziekanom i Prodziekanom (Kierownikom Katedr?), a pozostałą pulę miejsc udostępnić w trybie "kto pierwszy ten lepszy" - bez przypisywania do konkretnych osób - za to z informacją (już na wjeździe) czy takie wolne miejsca jeszcze są dostępne. Pozwoliłoby to na bardziej efektywne ich wykorzystanie (także w przypadku kiedy dana osoba "w ciągu dnia" zwalniałaby miejsce parkingowe).

Alternatywnie projekt można rozszerzyć o powiększenie parkingu naziemnego przed budynkiem Nanotechnologia A o kilkanaście miejsc parkingowych oraz wydzielenie jednego stałego miejsca parkingowego dla Firm transportowych/kurierskich np. w pobliżu Biura Wydziału Chemicznego przed budynkiem Chemii A.

3.4. Kto skorzysta.
Pracownicy i Studenci oraz Firmy zewnętrzne - wszyscy zaoszczędzą czas. Od razu na wjeździe będzie dostępna informacja o ilości wolnych miejsc parkingowych w tej części kampusu (oraz pośrednio o konieczności skorzystania z parkingu przy ul. Fischera). Podniesie się także efektywność wykorzystania deficytowych w tym regionie miejsc parkingowych.
Skorzystamy także My jako członkowie środowiska naturalnego - zostanie zużytego mniej paliwa na bez sensowne krążenie po parkingu w celu poszukiwania wolnego miejsca.

Defibrylatory na Politechnice Gdańskiej

Numer projektu:
71/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
150000zł zł

Autor:
Wojciech Połubok

Opis projektu
Defibrylatory na Politechnice Gdańskiej
W związku z nową edycją Budżetu obywatelskiego na rok 2018, składam propozycję projektu - Zakupu 30 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED - Automated External Defibrillator) i zainstalowanie ich w najczęściej uczęszczanych miejscach na terenie Kampusu PG.
Do czego służy defibrylator nikomu nie trzeba wyjaśniać. Coraz częściej jesteśmy świadkami takich zdarzeń, gdzie potrzebna jest nagła pomoc w ratowaniu ludzkiego życia.
Uważam, iż wszystkie projekty na Politechnice Gdańskiej są ważne: budowa parkingu, sauny, tworzenie klombów z kwiatami, itp. Potrzeby są duże i z pewnością wszystkie te inicjatywy są potrzebne i cenne, ułatwiają życie i sprawiają, że staje się ono przyjemniejsze. Wszyscy też wiemy, aby móc tym wszystkim cieszyć się trzeba również zadbać o ludzkie zdrowie i życie, które jest bezcenne.
Obecne tempo pracy, stres i inne czynniki środowiskowe są częstym powodem występowania chorób układu krążenia.
Może się zdarzyć, że każdy z nas w najmniej oczekiwanym momencie będzie musiał zmierzyć się z taką sytuacją i udzielić pomocy osobie - niezależnie od wieku, która w naszej obecności zasłabnie, straci oddech i nastąpi u niej nagłe zatrzymanie krążenia. Wtedy jedynym ratunkiem jest szybkie przywrócenie prawidłowej pracy serca, w czym właśnie może pomóc skorzystanie z najbliższego defibrylatora AED.
Mam nadzieję i życzę tego wszystkim, abyśmy nie musieli nigdy korzystać z takich urządzeń. Jednakże jeśli zdarzy się, ze uratujemy choćby jedno ludzkie życie, to będzie to ogromny sukces nas wszystkich.
W związku z powyższym proponuję umieścić defibrylatory wewnątrz budynków lub na ścianach frontowych budynków o numerach: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 41, 42, 50, 61, 65 oraz we wszystkich Domach Studenckich i w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej „Czarlina”.
Obecnie Uczelnia posiada cztery urządzenia tego typu, które zlokalizowane są w następujących miejscach: w Gmachu Głównym PG – bud. nr 1, na Wydziale Mechanicznym – bud. nr 40, na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa – bud. nr 30 oraz w Centrum Sportu Akademickiego PG.
Infrastruktura niezbędna do zainstalowania 1 sztuki AED to ok. 0,5 m2 ściany w widocznym i dostępnym miejscu.
Z rozeznania cenowego wynika, że przy zakupie hurtowym cena dobrych urządzeń kształtuje się w kwocie od 4 do 5,5 tys. złotych. Należy nadmienić, iż firmy sprzedające defibrylatory w ramach ceny oferują również praktyczne przeszkolenie pracowników.
Konserwacji urządzenia (wymiana baterii oraz elektrod) dokonuje się, w zależności od modelu – w urządzeniach tańszych po ok. 3-5 latach, w urządzeniach droższych raz na 7 lat.
Koszt utrzymania urządzenia, czyli wymiana baterii kształtuje się w granicach 1000 - 1200 zł. W podobnym czasie należy wymienić również elektrody. Koszt wymiany elektrody również uzależniony jest od modelu urządzenia. Wymiany obu elementów urządzenia można dokonać bez większych trudności we własnym zakresie. Poza tym eksploatacja urządzenia jest bezkosztowa.


Wielofunkcyjna strefa rekreacji i wypoczynku w CSA

Numer projektu:
72/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
150 tys. zł zł

Autor:
Krzysztof Kaszuba

Opis projektu
Obszar w pobliżu hali tenisowej z miejscem do grillowania, spotkań oraz organizacji imprez, w tym imprez komercyjnych.Przedsięwzięcie obejmuje zagospodarowanie zielonego
terenu na tyłach obiektów CSA. W strefie rekreacji planowane są altany, miejsca do siedzenia, stoły.Ponadto przygotowane będą miejsca na grillowanie i ognisko. Planujemy
również mobilna scenę, tor do gry w boule, boisko do badmintona. Strefa rekreacji będzie atrakcyjnym miejscem do organizacji imprez ogólnouczelnianych (Dzień Sportu, spotkania sekcji sportowych, itp.). Dodatkowo, w związku z rosnącym zainteresowaniem komercyjnego wynajmu terenów CSA dostrzegamy potrzebę takiego ich zagospodarowania, by imprezy organizowane przez firmy zewnętrzne nie zakłócały spokoju turystom korzystającym z naszego Camper Parku. Do miejsca planowanego
przedsięwzięcia prowadzi utwardzona droga.

System ścianek wystawienniczych stanowiących zaplecze promocyjne, organizacyjne i konferencyjne

Numer projektu:
74/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
50 000 zł

Autor:
Kamila Klimaszewska

Opis projektu
Corocznie na terenie uczelni odbywają się spotkania o charakterze społeczno-kulturowym oraz konferencje naukowe o zasięgu międzynarodowym, których Politechnika Gdańska jest organizatorem bądź współorganizatorem. W dzisiejszych czasach sposób prezentacji treści (m.in. estetyczna forma instalacji przestrzennej) to kluczowa kwestia stanowiąca o prestiżu wydarzenia i jego gospodarza.
Autorzy projektu (pracownicy Wydziału Chemicznego, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Zarządzania i Ekonomii, Inżynierii Lądowej i Środowiskowej, Działu Gospodarczego) proponują zakup systemu ścianek wystawienniczych, który będzie łatwy do złożenia, przechowywania i transportu (aluminiowy stelaż składający się z pionowych profili oraz poprzeczek, w które wkomponowane jest tworzywo PCW bądź tablica magnetyczna na której umieszcza się prezentowana grafikę). Poszczególne moduły systemu dają możliwość nie tylko zaaranżowania przestrzeni na uczelni np. jako elementy konstrukcyjne służące do budowy stoisk wystawienniczych, podziału pomieszczeń ale przede wszystkim są doskonałym nośnikiem treści naukowych (sesje posterowe organizowanych konferencji, Bałtycki Festiwal Nauki, Dzień Otwarty Politechniki) oraz marketingowych (tablica z informacją w przestrzeni publicznej).
Ponadto zakup systemu ścianek (możliwość wielokrotnego wykorzystania powierzchni ekspozycyjnej) zapewni optymalizację kosztów związanych z ich wypożyczeniem.

Poprawa jakości zaplecza socjalnego dla konferencji i kongresów organizowanych na PG

Numer projektu:
77/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
17000 zł

Autor:
Barbara Kościelska

Opis projektu
Szkolenie, konferencja czy kongres to prestiżowe wydarzenie wymagające umiejętności doskonałego połączenia wielu elementów w harmonijną całość, planowania, realizowania i koordynowania działań. Na sukces wydarzenia składa się jego wartość naukowa ale też praca zespołowa, obsługa multimedialna czy miejsce obrad. Nie bez znaczenia są spotkania przy posiłkach - dla uczestników pierwszorzędna okazja do nieformalnych dyskusji naukowych, nawiązywania nowych kontaktów i odnowienia znajomości. Odpowiednia aranżacja sal sprzyja nawiązywaniu kontaktów i realizacji celów konferencji - wymianie doświadczeń naukowych. Autorzy projektu (pracownicy Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Zarządzania i Ekonomii, Inżynierii Lądowej i Środowiskowej, Chemicznego, Działu Gospodarczego) proponują zakup okrągłych stołów bankietowych oraz koktajlowych - o konstrukcji umożliwiającej szybkie składanie i praktyczne sztaplowanie stołów - na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych i naukowych organizowanych na terenie uczelni. Stoły doskonale współgrałyby ze stylistyką wnętrz dziedzińców PG.

Pokój odsłuchowy - miejsce do rozwijania wspólnych pasji pracowników PG

Numer projektu:
81/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
70 tys. zł zł

Autor:
Wojciech Kikolski

Opis projektu
Projekt będzie polegał na:
- wyborze przez kierownictwo Uczelni, z zasobów lokalowych PG, pomieszczenia z przeznaczeniem na pokój odsłuchowy (w zależności od oceny „siły promocyjnej” tego przedsięwzięcia podczas wyboru lokalizacji należałoby uwzględnić jej właściwy prestiż - zabytkowa część kampusu, budynki Wydziałów, domy studenckie, Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne Eureka; uwaga: zaproponowana wysokość budżetu nie obejmuje wykończenia pomieszczenia w wariancie „prestiżowym”),
- zaadoptowaniu i wyposażeniu w podstawowy zestaw odsłuchowy pomieszczenia, zlokalizowanego lub wygłuszonego w taki sposób, żeby jego wykorzystywanie nie było uciążliwe dla otoczenia,
- opracowaniu i wdrożeniu zasad korzystania z pokoju odsłuchowego.

Przeznaczenie pokoju odsłuchowego:
- odsłuchiwanie własnych materiałów dźwiękowych (szczególnie materiałów o wysokich walorach artystycznych lub zrealizowanych z wyjątkową dbałością o właściwe brzmienie) na aparaturze dobrej jakości, w odpowiednich warunkach akustycznych (samodzielny zakup sprzętu, a tym bardziej dostęp do właściwie przygotowanego pomieszczenia odsłuchowego, wykracza na ogół poza możliwości pojedynczego pracownika),
- porównywanie brzmienia własnych (lub pozyskanych do testów) komponentów toru dźwiękowego z brzmieniem zestawu odsłuchowego, w który wyposażony jest pokój odsłuchowy (traktowanego w tym przypadku jako zestaw referencyjny),
- ocena działania urządzeń elektroakustycznych wykonywanych samodzielnie przez użytkowników pokoju odsłuchowego,
- ocena wpływu różnych tzw. ustrojów akustycznych oraz komponentów aranżacji akustycznej pomieszczenia na brzmienie materiału dźwiękowego oraz kształtowanie scenerii dźwiękowej,

dodatkowo:
- stworzenie studentom odpowiednich specjalności warunków do utrwalania w praktyce wiedzy zdobywanej w trakcie studiów (pomiary akustyczne pomieszczenia, projektowanie i wykonywanie modyfikacji dla poprawiania warunków akustycznych pomieszczenia itp.) - koszty tego rodzaju działalności nie są uwzględnione w budżecie projektu,
- prezentowanie pokoju odsłuchowego gościom władz Uczelni.

Podstawowy zestaw odsłuchowy stanowiłyby:
- odtwarzacz CD/SACD,
- wzmacniacz zintegrowany (z możliwością obsługi materiałów dźwiękowych w różnych formatach cyfrowych),
- podwójny tzw. monoblok (wzmacniacz mocy),
- głośniki wolnostojące,
- okablowanie (okablowanie podstawowego zestawu odsłuchowego oraz kable potrzebne do ewentualnego podłączania własnych urządzeń),
- dedykowana listwa sieciowa lub kondycjoner
(oraz meble umożliwiające ustawienie aparatury i miejsca do siedzenia dla osób korzystających z zestawu odsłuchowego).

Wyposażenie pomieszczenia będzie ubezpieczone zgodnie z zasadami obowiązującymi na PG.

Reguły korzystania z pokoju odsłuchowego:
- pomieszczenie będzie objęte kontrolą dostępu (co umożliwi m.in.: właściwe zabezpieczenie pomieszczenia oraz znajdującego się w nim wyposażenia ale także analizę i ocenę intensywności wykorzystywania pokoju odsłuchowego),
- użytkownikami pomieszczenia będą pracownicy PG zorganizowani np. w klubie pracowniczym (przynależność pracownika do klubu będzie równoznaczna z uprawnieniem do korzystania z pomieszczenia, odpowiedzialność za właściwe korzystanie z pomieszczenia będzie spoczywała na osobie wybranej na przewodniczącego klubu),
- uprawnieni pracownicy będą mogli korzystać z pomieszczenia tylko poza godzinami swojej pracy,
- dostęp uprawnionych pracowników do pokoju odsłuchowego będzie odbywał się w oparciu o system rezerwacji oraz „plan” zajętości pomieszczenia.

Spodziewane korzyści dla PG oraz dla pracowników:
- stworzenie pracownikom warunków do rozwijania swoich pasji (a co za tym idzie: wzrost poziomu satysfakcji pracowników z miejsca pracy oraz wzrost motywacji do pracy u pracodawcy dbającego o wszechstronny rozwój swoich pracowników),
- integrowanie pracowników wokół wspólnych zainteresowań pozazawodowych,
- budowanie relacji PG z otoczeniem poprzez nawiązywanie współpracy - na etapie wyposażania, a później eksploatacji pokoju odsłuchowego - z lokalnymi, „wysokotechnologicznymi” wytwórcami sprzętu elektroakustycznego oraz komponentów aranżacji akustycznej wnętrz,
- możliwość wykorzystania przedsięwzięcia do wzmacniania marki PG.

(poniższe zdjęcia pokazują przykładowe aranżacje pomieszczeń odsłuchowych)
Komentarz komisji
20.11.2017: Dla projektu złożono odwołanie ze wskazaniem lokalizacji. Projekt zostaje dopuszczony do głosowania. 16.11.2017: Projekt nie został dopuszczony do głosowania na podstawie Paragrafu 6 Regulaminu - nie wskazano lokalizacji projektu.

Współczesny układ okresowy pierwiastków w Audytorium Chemicznym

Numer projektu:
82/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
3000 zł

Autor:
Anna Dołęga

Opis projektu
W chwili obecnej żadna z sal wykładowych na Wydziale Chemicznym nie jest wyposażona w tablicę przedstawiającą współczesny układ okresowy. Fakt ten utrudnia prowadzenie zajęć - wykładów i ćwiczeń - z przedmiotów: Chemia Ogólna, Podstawy Chemii, Chemia Nieorganiczna oraz innych tradycyjnych dyscyplin chemii. Projekt zakłada zakupienie wielofunkcyjnego stojaka do map/plansz/ekranów oraz zamówienie zaprojektowanej przez pracowników/doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej planszy przedstawiającej współczesny układ okresowy pierwiastków. Plansza zostanie wykonana z odpornego na zabrudzenia materiału i będzie rozwijana z kasety (tzw. roll-up). Plansza będzie montowana/rozwijana lub składana - w zależności od potrzeb wykładowcy. Kolorystyka planszy będzie nawiązywać do firmowych kolorów Politechniki Gdańskiej ujętych w Księdze identyfikacji wizualnej. Planowane jest umieszczanie przenośnego stojaka i planszy pod ekranem bocznym w Audytorium Chemicznym. Realizacja projektu pomoże usprawnić proces dydaktyczny na I roku studiów kierunków: Biotechnologia, Chemia, Technologia Chemiczna, Inżynieria Materiałowa.

Uruchomienie pracowni komputerowej dla studentów.

Numer projektu:
84/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
15000 zł

Autor:
Cezary Żrodowski

Opis projektu
W 2017 r. WOiO otrzymał wysokiej jakości meble biurowe (zdjęcia w załączeniu) oraz używane komputery od sponsora, w celu uruchomienia dodatkowej pracowni komputerowej. Pracownia oprócz zajęć dydaktycznych, będzie służyć studentom i doktorantom do realizacji projektów, dyplomów oraz działalności kół naukowych. Głównym założeniem jest możliwie nieskrępowany dostęp studentów do sali i sprzętu w godzinach dostępności budynku oraz umożliwienie efektywnej pracy z komputerami, w warunkach zbliżonych do panujących w biurach komercyjnych. Co istotne, dostęp nie będzie ograniczony do studentów WOiO, ponieważ koła naukowe w naturalny sposób wykazują charakter międzywydziałowy. Z punktu widzenia pracowników cenne jest umożliwienie bardziej elastycznego planowania zajęć - obecnie wykorzystanie pracowni komputerowych WOiO w semestrze letnim jest bardzo wysokie, co skutecznie utrudnia układanie planu zajęć.

Jedną przeszkodą w uruchomieniu pracowni jest brak zasilania i okablowania sieciowego. Niezbędne jest wykonanie projektu i okablowanie 17-tu stanowisk komputerowych. Inicjatywa posiada poparcie dziekana, który deklaruje przyłączenie pracowni do wydziałowej sieci intranetowej na koszt WOiO.

Zakup i instalacja na terenie Kampusu PG nowoczesnych i estetycznych zewnętrznych koszy na śmieci.

Numer projektu:
89/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
25000 zł

Autor:
Andrzej Augusiak

Opis projektu
Celem projektu jest poprawa wizerunku przestrzeni zewnętrznej Kampusu Politechniki Gdańskiej poprzez zakup i instalację nowoczesnych i estetycznych zewnętrznych koszy na śmieci.
Na znacznej części Kampusu PG liczba zewnętrznych koszy na śmieci jest zbyt mała. Jednocześnie, część z istniejących koszy to stare i wyeksploatowane blaszane kosze, które nie stanowią dobrej wizytówki nowoczesnej uczelni technicznej.
W ramach projektu proponuje się zakup i instalację 50-100 koszy w cenie brutto 500-250 zł.

Międzywydziałowa Przestrzeń Wystawiennicza Politechniki Gdańskiej

Numer projektu:
90/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
142 000 zł

Autor:
Kacper Radziszewski

Opis projektu
Projekt ma na celu wytworzenie wspólnej przestrzeni rekreacyjno- wystawienniczej zarówno studentów jak i pracowników wszystkich wydziałów Politechniki Gdańskiej. W ramach przestrzeni możliwa jest ekspozycja aktualnych projektów, prototypów czy obiektów historycznych znajdujących się na poszczególnych wydziałach. Wiodącym założeniem projektu jest możliwość wymiany informacji, idei oraz prezentacji pracy nad projektami pomiędzy wydziałami Politechniki Gdańskiej. Symbolem tej twórczej współpracy ma być charakterystyczny okrągły kształt placu. Wprowadzone zmiany pozwolą na wytworzenie wspólnej przestrzeni idealnej do rekreacji w otoczeniu starodrzewu oraz nowo projektowanej zieleni złożonej z wysokich traw ozdobnych i drzew, których nastrojowy efekt będzie mógł być podkreślony dzięki dedykowanej iluminacji. Dzięki takim działaniom uzyskamy nie tylko nowy zielony plac lecz również uporządkujemy przestrzeń znajdującą się przy parkingu.

Obszar dzieli się na 3 fragmenty:
- część centralna, będąca punktem ekspozycji wielkoskalowych modeli, prototypów oraz obiektów, cała ta część będzie place zielonym, dodatkowo zakłada się oświetlenie reflektorami elementów eksponowanych z możliwością zmiany kierunku oświetlenia na otaczające plac drzewa
- przejście poprowadzone na około przestrzeni, jednocześnie tworząc przejście pomiędzy istniejącym parkingiem, a budynkiem gmachu głównego Politechniki Gdańskiej
- przestrzeń po zewnętrznej stronie przejścia, miejsce zlokalizowania standów dla wystaw projektów, paneli informacyjnych, zbiorów zdjęć oraz elementów małej architektury pozwalających na wypoczynek w obszarze zagospodarowanego placu, nowych nasadzeń drzew oraz wysokich traw ozdobnych, tu również zakłada się oświetlenie reflektorami elementów wystawienniczych i zieleni

Projekt obejmuje zrobienie: ścieżek, zrobienie przejścia w wewnętrznym płocie, ławek, mobilnych stoisk wystawienniczych, traw, drzew, częściowego oświetlenia i doprowadzenie gniazda elektrycznego do przestrzeni wystawienniczej.Projekt nie obejmuje tymczasowego elementu wystawowego.

Mapy kampusu na terenie PG

Numer projektu:
94/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
24 500 zł

Autor:
Joanna Odya

Opis projektu
Teren kampusu jest obszerny i poruszanie się po nim przez osoby z zewnątrz nie należy do łatwych. Corocznie przyjmujemy nowych studentów, a w ciągu roku odbywają się wydarzenia usytuowane w różnych częściach uczelni. Mapy usytuowane w strategicznych miejscach (tj. przy Gmachu Głównym, przy bramie wjazdowej obok budynku Audytorium Novum oraz przy wjeździe od ul. Siedlickiej przy budynku Bratniak) ułatwią określenie obecnej lokalizacji oraz rozpoznanie drogi do celu. Przy takim kampusie jak nasz, wydaje się rzeczą niezbędną, aby na kampusie znajdowały się narzędzia ułatwiające orientację w terenie.
Proponuję ustawić trzy tablice zewnętrzne, pasujące charakterem do placu przed Gmachem Głównym o wymiarach ok. 2,5 x 1,5 m. Tablice w stalowej ramie, zostałaby przytwierdzone na stałe do gruntu (poprzez zabetonowanie), o prostej konstrukcji. Tablice odporne na warunki atmosferyczne, m.in. zabezpieczone przed opadami, nasłonecznieniem i silnym wiatrem. Grafika powinna być możliwa do wymiany (w razie zmiany przeznaczenia budynków lub pojawienia się nowych).

Poprawa komfortu pieszych na drodze do Kampusu od ul. Traugutta

Numer projektu:
95/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
80000 zł

Autor:
Tomasz Tołoczko

Opis projektu
Ułożenie nowego chodników po obu stronach ul. Siedlickiej od skrzyżowania z ul. Traugutta do okolic budynków Wydziału Mechanicznego oraz Działu Eksploatacji wraz montażem słupków i małej architektury tj. śmietników i ławek.

Uzasadnienie:
Droga na Kampus dla pieszych od strony skrzyżowania ul. Traugutta i ul. Siedlickiej jest nierówna i dodatkowo utrudniona przez parkujące na chodniku samochody. Często piesi poruszają się po jezdni ze względu na duży ścisk na chodniku. Montaż słupków lub wysokich krawężników powinien uniemożliwić kierowcom nie stosującym się do zakazu postoju do parkowania na chodniku, natomiast mała architektura mogłaby dodatkowo wpłynąć poprawę estetyki przy tym wejściu na Kampus.

Efekt:
Pracownicy i Studenci będą komfortowo i bezpiecznie docierali na Kampus PG oraz zyskają miejsce, w których będą mogli odpocząć. W przypadku montażu ławek najwięcej zyskają na to osoby starsze oraz osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, dla których uciążliwe może być pokonywanie dłuższego odcinka drogi.

Stworzenie strefy wypoczynku na Kampusie PG

Numer projektu:
96/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
80000 zł

Autor:
Tomasz Tołoczko

Opis projektu
Ustawienie 5 ławek owalnych, 10 ławek z oparciami, 5 stolików, 10 leżaków, 5 koszy na śmieci, 10 stojaków na rowery, 10 donic z roślinami wraz z utwardzeniem ścieżek umożliwiających przemieszczanie się między nimi.

Problem:
Niewielka liczba miejsc do wypoczynku w tej części Kampusu PG.

Cel:
Stworzenie przestrzeni sprzyjającej spotkaniom i wypoczynkowi na Kampusie PG. Strefa wypoczynku da możliwość zarówno pracownikom, jak i studentom wypoczynku na świeżym powietrzu. W miejscu, w którym dominuje zieleń i które znajduje przy szlaku komunikacyjnym pomiędzy budynkami PG, jednak nie jest w jego centrum.

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu na schodach pomiędzy Bratniakiem a Żelbetem

Numer projektu:
98/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
20000 zł

Autor:
Tomasz Tołoczko

Opis projektu
Demontaż obecnych schodów oraz ułożenie nowych z bloków schodowych. Wymiana poręczy.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej, którzy przemieszczają się tą drogą pomiędzy budynkami Wydziału ETI, Mechanicznego oraz Bratniakiem a Gmachem B, Gmachem Głównym oraz wydziałami WILiŚ i ZiE.

Obecne schody są wybrakowane oraz posiadają ruchome elementy, przez co gwarantują one ograniczony poziom bezpieczeństwa.

Wymiana ogrodzenia wokół budynku Wysokich Napięć przy ul. Własna Strzecha 18A (narożnik)

Numer projektu:
99/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
148 000 zł

Autor:
Sylwia Krupińska

Opis projektu
Wymiana ogrodzenia pozwoli na poprawę bezpieczeństwa studentów i pracowników oraz zabezpieczenie historycznej części obiektu uczelni. Ponadto polepszy wizerunek budynku na terenie Kampusu PG. W ramach projektu przewidziano następujące czynności:
1. Zaprojektowanie odtworzenia istniejącego zabytkowego ogrodzenia (kształt identyczny z istniejącym).
2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę.
3. Demontaż starego ogrodzenia i montaż nowego z uwzględnieniem ochrony drzew.