Zgodnie z przyjętym harmonogramem, na niniejszej stronie w przewidzianym okresie czasu prezentowane są zgłoszone projekty. Opisy projektów podawane są w oryginalnym brzmieniu zaproponowanym przez ich autorów: mogą więc zawierać ewentualne błędy językowe.

Lista projektów wybranych do głosowania w ramach Budżetu obywatelskiego PG na rok 2021

Projekty pracowniczeZagospodarowanie terenu i utworzenie strefy wypoczynku

Numer projektu:
176/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
119.000,- zł. zł

Autor:
Krzysztof Sobczyński

Opis projektu
Projekt ma na celu utworzenie strefy zieleni i wyposażenie jej w elementy małej architektury tak, aby powstała strefa relaksu, z której mogliby korzystać studenci i pracownicy uczelni. Obszar usytuowany jest na wysokości wjazdu na teren kampusu od strony ulicy Traugutta, w pobliżu budynków Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Fizyki i Matematyki Stosowanej (Centrum Nanotechnologia A), z drugiej strony graniczy z dojściem do kolejki SKM i szpitala. W minionym okresie teren ten stanowił zaplecze zakończonej już budowy.
Głównym założeniem projektu jest uporządkowanie istniejącego terenu i przywrócenie mu ładu przestrzennego przy jednoczesnym podkreśleniu walorów krajobrazowych, tak aby umożliwić jak największy komfort jego użytkowania.
Punktem wyjścia dla realizacji tego przedsięwzięcia było przesunięcie istniejącego wzdłuż budynku Chemia C ogrodzenia w głąb parku i włączenie wyznaczonego w ten sposób terenu do terenu kampusu. Prace te wykonano w bieżącym roku. Droga przylegająca do budynku Chemia C stanowi trakt pieszo-jezdny i oznaczona jest znakiem B1 – zakaz ruchu w obu kierunkach, co pozwala na swobodne poruszanie się po całej strefie wypoczynku bez kolizji z ruchem samochodowym.
Wykonane zostanie utwardzenie terenu w miejscach przewidzianych na ciągi piesze (ułożona zostanie kostka granitowa, nawiązująca stylistycznie do przylegającego terenu). Kluczowym elementem zagospodarowania terenu będzie zieleń – powstaną trawniki oraz zieleń średnia i wysoka (drzewa po wewnętrznej stronie nowo powstałego ogrodzenia).
Teren zostanie wyposażony w ławki i kosze na śmieci oraz ogrodzenie zmierzchowe. Po analizie potrzeb użytkowników zakłada się także montaż stojaków na rowery.
Planowane jest w przyszłości uatrakcyjnienie terenu parku poprzez montaż form architektonicznych (na przykład prac nagrodzonych w konkursach studenckich).

Uzasadnienie

Obszar ten stanowi wizytówkę uczelni, stanowiąc strefę wjazdową. Jednocześnie, będąc własnością uczelni, ze względu na istniejące wówczas ogrodzenie, teren nie był do tej pory wykorzystany i funkcjonował jako część parku. Jednocześnie brak jest w najbliższym otoczeniu miejsca, gdzie studenci mogą korzystając z dobrej pogody wspólnie spędzać czas czy indywidualnie odpocząć w chwili wolnej od zajęć. Obecnie wskazany teren jest – po zakończeniu realizacji inwestycji rozbudowy budynku Chemia C - niewykorzystywany.

Nazwa Koszt netto
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Chodniki - kostka granitowa
3. Zieleń
3.1.Przygotowanie terenu – nawiezienie ziemi
3.2.Nasadzenia – zieleń średnia i wysoka
3.3.Trawniki
4. Mała architektura
4.1. Ławki
4.2. Kosze na śmieci
5. Oświetlenie
6. Stojak na rowery
Koszt netto - razem
VAT .... %
Koszt brutto - razem 119.000 zł


Wymiana nawierzchni chodnika i odnowienie terenów zieleni przy wejściu do Gmachu B

Numer projektu:
177/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
60000 zł

Autor:
Andrzej Szczerkowski

Opis projektu
Chodnik przed wejściem do gmachu B jest bardzo zniszczony i dla bezpieczeństwa i wygody użytkowników oraz ze względów estetycznych powinien zostać wymieniony.
Powierzchnia do odnowienia wraz terenem zieleni wynosi około 300 m kw.
Odnowienie powinno polegać na:
-wymianie płyt chodnikowych
-wymianie krawężników i obniżeniu ich przy przejściu dla pieszych
-wykonaniu dojazdu do rampy dla niepełnosprawnych
-odnowieniu terenów zieleni, ustawieniu ławek, ewentualnie kwietników.
Teren, którego dotyczy projekt, znajduje się na zapleczu Gmachu Głównego , bezpośrednio przylega do remontowanego budynku Hydromechaniki.
Zadbajmy o ten teren abyśmy nie wstydzili się zaplecza i ułatwili wejście do budynku, w którym znajdują się ważne biura administrowania Politechniką Gdańską. Ponadto z opisywanego wejścia do gmachu B korzysta co tydzień ponad siedem tysięcy studentów, uczestników lektoratów prowadzonych przez Centrum Języków Obcych, w tym wielu studentów obcokrajowców.
Projekt zgłoszony był w Budżecie obywatelskim w 2018 r ale został odrzucony . Poniżej komentarz komisji:
Projekt nie został dopuszczony do głosowania na podstawie Regulaminu Paragraf 4, pkt 4. "Zaproponowany projekt powinien w szczególności: (...) uwzględniać kryterium gospodarności". Wymieniony teren jest objęty inną inwestycją. Rewitalizacja nawierzchni wymienionego terenu jest zaplanowana po zakończeniu Remontu Hydromechaniki, w ramach którego są planowane prace ziemne na tym terenie.

Prace przy Hydromechanice są na ukończeniu ale nie widać żeby przed budynkiem B te zaplanowane prace miały by być wykonywane

BUDOWA WIATY ŚMIETNIKOWEJ NA TERENIE KAMPUSU

Numer projektu:
178/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
45000 zł

Autor:
Ewa Michałowska

Opis projektu
Celem projektu jest budowa nowej wiaty śmietnikowej, która pomieści pojemniki znajdujące się dotychczas przy budynku Gmach Główny oraz budynku Żelbet. Wiata będzie zadaszona i obudowana, a przy wejściu do niej znajdzie się informacja o podziale odpadów na konkretne rodzaje pojemników. Zagospodarowanie tego Punktu Gromadzenia Odpadów wpłynie pozytywnie w szczególności na okolicę budynków Gmach Główny, Gmach B i Hydromechanika oraz zapewni większą kontrolę nad prawidłową segregacją odpadów.

Zalety wiaty śmietnikowej:
- poprawienie estetyki historycznej części kampusu
- łatwiej dzięki nim utrzymać porządek
- wiatr nie rozwiewa śmieci
- dostęp do wnętrza wiaty mają tylko pracownicy
- nie ma możliwości podrzucania śmieci przez osoby trzecie
- zwierzęta nie mają dostępu do odpadów

Stacje ładowania (ładowarki) dla pojazdów elektrycznych na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej

Numer projektu:
179/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
178375,50 zł

Autor:
Adam Wiącek

Opis projektu
Celem mojego projektu jest rozwinięcie nowoczesnej infrastruktury przeznaczonej dla pojazdów elektrycznych w postaci stacji ładowania (ładowarek) umiejscowionych na parkingach na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej.
Wprowadzanie nowych stacji ładowania przyczynia się do coraz większej promocji elektromobilności i zachęca do korzystania z tego typu pojazdów, które są bezpieczne i charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji i utrzymania, a także są bezpieczne dla środowiska.

Aktualnie samochody elektryczne są konkurencyjne w stosunku do tradycyjnych pojazdów z silnikami spalinowymi, odpowiedzialnych za zanieczyszczenie środowiska miejskiego poprzez wysoką emisję spalin. Mogą też liczyć na szereg udogodnień, które oferują im miasta, jak np. poruszanie się buspasami, parkowanie na płatnych parkingach za darmo, czy też możliwość wjazdu do ścisłego centrum miasta.

Lista aut z napędem elektrycznym dostępnych w Polsce stale rośnie, a upowszechnienie tej gałęzi motoryzacji rozwija znacząco mapę stacji ładujących. Dlatego też, jako uczelnia stawiająca na przyszłość powinniśmy wziąć aktywny udział w tej transformacji i dołączyć do prac nad rozwojem nowoczesnej i przyjaznej dla środowiska infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych.
Poprosiłem największego operatora sprzedaży energii elektrycznej na rynku pomorskim czyli firmę Energa o przedstawienie oferty obejmującej budowę instalacji zasilającej oraz dostawę terminala ładowania 2x22KW (AC) wraz z usługą zarządzania i nadzoru urządzenia.
Dlaczego akurat wybrałem firmę Energa, ponieważ posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usługi ładowania i zarządzania infrastrukturą oraz przetestowane produkty, które oferują w ramach prowadzonej działalności.
Poniższa wycena ma charakter szacunkowy i podlega negocjacjom.
Oferta obejmuje:
1. Wykonanie przyłącza elektrycznego do stacji wraz z opomiarowaniem (długość 20 metrów).
2. Instalacja stacji ( fundament betonowy+ urządzenie stacja AC wolnostojąca 2x22kw+ podłączenie + bariery ochronne))
3. Wykonanie pomiarów
4. Dokumentacja wykonawcza
Całkowity koszt netto - 25970,00 +400,00 zł konfiguracja urządzenia. Do wyceny należy doliczyć przygotowanie wniosku i odbiór UDT w kwocie około 3000 zł brutto za stację. Całość zamknęła by się w kwocie 35435,10 złotych Brutto
Urządzenie uruchamiane było by za pomocą dedykowanej karty RFiD - koszt 12 zł/szt.
Proponuje zakup minimum 5 urządzeń +100 kart uruchamiających. Całkowity koszt wybudowania sieci stacji ładujących na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej to 178375,50 złotych brutto.
Stacje ładowania umieściłbym na parkingach:
• Wydziału Mechanicznego wspólnie z Wydziałem Elektroniki , Telekomunikacji i Informatyki
• Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa
• Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiskowej
• przy ul. gen.J.Fischera
• przy budynku COT
Proszę o głosowanie na mój projekt, zadbajmy wspólnie o naszą przyszłość.

WYMIANA SYSTEMU WYSTAWIENNICZEGO W GMACHU GŁÓWNYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Numer projektu:
180/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
60000 zł

Autor:
Ewa Michałowska

Opis projektu
Celem projektu jest wymiana systemu wystawienniczego w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Aktualnie wykorzystywany system wystawienniczy jest przestarzały i nieestetyczny. Płyty posterowe i stelaże są ciężkie i niewygodne w montażu.
Nowy system wystawienniczy byłby dostępny dla wszystkich wydziałów i jednostek organizacyjnych planujących wystawy w budynku Gmachu Głównego. Wymiana systemy poprawi estetykę oraz ekspozycję wywieszanych prac, materiałów czy wystaw.
Sam system będzie się lepiej wpisywał w historyczne wnętrze Gmachu Głównego a jednocześnie będzie bardziej mobili i łatwiejszy w montażu.

Zalety systemu wystawienniczego:
- lekkość, stabilność, odporność
- łatwość w montażu
- mobilność
- możliwość ustawiania w dowolnych konfiguracjach
- poprawienie estetyki
- lepsza ekspozycja prac

Składane krzesła na korytarzach budynku WOiO

Numer projektu:
182/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
30 tys. PLN zł

Autor:
Cezary Żrodowski

Opis projektu
Studenci zalegający na podłodze to rozwiązanie ani higieniczne, ani estetyczne, szczególnie w sytuacji zagrożenia epidemicznego (patrz tak_jest.jpg). Problem dotyczy szczególnie części niskiej w sąsiedztwie sal wykładowych i gabinetu prodziekana ds. kształcenia. Proponuję montaż ok. 100 składanych krzeseł na ścianach korytarzy (tak_powinno_byc.jpg, albo_tak.jpg).
1. Montaż na ścianie, aby nie utrudniać sprzątania,
2. Krzesła składają się automatycznie, aby nie blokować dróg ewakuacyujnych.
3. Montaż w odstępach "sanitarnych"

Docelowo takie rozwiązanie powinno stać się standardem we wszystkich budynkach PG, gdzie mamy do czynienia z lokalnymi koczowiskami studentów.

Elektrownia fotowoltaiczna na dachu budynku Hydro

Numer projektu:
186/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
205 000 zł

Autor:
Jerzy Buszke

Opis projektu
Celem projektu jest wykorzystanie słońca jako źródła energii odnawialnej w celu zmniejszenia oddziaływania Politechniki Gdańskiej na środowisko naturalne. Realizacja projektu pozwoli na wyeliminowanie emisji do atmosfery co najmniej 530 ton CO2 przez 25 lat użytkowania instalacji.
Celem dodatkowym jest promocja wizerunku Politechniki Gdańskiej jako uczelni podejmującej działania proekologiczne.

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Hydro. Instalacja składać się będzie z około 117 modułów fotowoltaicznych, każdy o mocy około 340Wp. Panele będą współpracowały w 2 inwerterami o mocy 17 kW. Do każdego modułu zostanie zamontowany optymalizator mocy.
Dach budynku Hydro, ze względu na płaski kształt i brak zacienienia, jest idealnym miejscem do instalacji paneli fotowoltaicznych. Sporządzono wstępny projekt elektrowni, uwzględniający planowany w niedalekiej przyszłości remont budynku.

Parametry planowanej instalacji:
• moc generatora PV: 39,8 kWp;
• spec. uzysk roczny: 895,78 kWh/kWp;
• stosunek wydajności (PR): 78,0%;
• zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia: 3,1%/rok;
• energia oddana do sieci: 35 634 kWh/rok;
• pobór w trybie czuwania (falownik): 22 kWh/rok;
• emisja CO₂, której dało się uniknąć: 21 380 kg/rok.

Zakres inwestycji:
• montaż modułów fotowoltaicznych o mocy około 340Wp – około 117 szt.;
• montaż optymalizatorów mocy – około 117 szt.;
• montaż inwertera fotowoltaicznego o mocy 17 kW – 2 szt.;
• montaż konstrukcji wsporczej inwazyjnej;
• wykonanie trasy kablowej do rozdzielnicy głównej w ognioodpornej rurze stalowej po stronie AC i DC;
• wykonanie instalacji uziemiającej;
• wykonanie pomiarów elektrycznych urządzeń instalacji fotowoltaicznej;
• wykonanie PWP lub podłączenie instalacji fotowoltaicznej do istniejącego PWP;
• zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci;
• zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do KG PSP;
• stworzenie dokumentacji powykonawczej z uzgodnieniami rzeczoznawcy PPOŻ;
• oznakowanie obiektu i oznaczenie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi normami;
• przeszkolenie osób upoważnionych w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej;
• wzmocnienie i uprzątnięcie poddasza budynku w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.

Przesyłkomat PG

Numer projektu:
188/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
140 000 zł

Autor:
Joanna Odya

Opis projektu
Jak często zdarza Ci się, że pilnie trzeba komuś przekazać drobną przesyłkę, tylko trudno się umówić na dogodną godzinę z kolegą, kontrahentem, klientem? Ciebie już nie ma na uczelni, a komuś pasuje przyjechać właśnie wieczorem? Wtedy zastanawiasz się, że może portier okaże się na tyle miły, że zgodzi się zostać pośrednikiem – jednak nie każdy portier się na to godzi…? Taka sytuacja nie jest komfortowa dla nikogo, ale prawdopodobnie każdy miał z nią do czynienia.

Warto na ten projekt spojrzeć jeszcze przez pryzmat takich sytuacji:

Panująca pandemia (COVID-19) zmusiła nas do ograniczania kontaktów między sobą. Czy nie brakuje Ci narzędzia, które wspomoże Twoją logistykę? Wiesz przecież, że ważne sprawy muszą się toczyć i to niezależnie od pandemii, a dzięki przesyłkomatowi przekażesz ważny formularz/dokument niezwłocznie i bezkontaktowo osobie, dla której kampus PG jest dogodnym miejscem odbioru.
Ile razy Twój kontrahent dał Ci odczuć, że politechnika ma mało elastyczne godziny pracy? Może zdarzyło Ci się, że późniejsza godzina na przekazanie próbek, ulotek, protokołu, na który czekasz byłaby dogodniejsza dla kontrahenta? A może, jako zapracowany student miałeś problem z odbiorem dokumentów w godzinach otwarcia dziekanatu?
Projekt to realne rozwiązanie również wtedy jeśli postanowisz zrobić zakupy w sklepiku PG lub musisz zaopatrzyć się w politechniczny skrypt i nie ma szans, żeby pojawić się na kampusie we właściwych godzinach, a szkoda Ci kasy na kuriera lub nie masz czasu czekać na przesyłkę. Dzięki przesyłkomatowi zrobisz zakupy online i odbierzesz je w weekend lub późnym wieczorem.
Ten projekt to pomysł na przekazywanie dokumentów poza standardowym czasem funkcjonowania uczelni. Nie wszystko przecież można przesłać e-mailem. Receptą na wyżej opisane sytuacje może się okazać jego realizacja .

Cel projektu:
zakup wolnostojącej szafy (przesyłkomat) z co najmniej 40 skrytkami o różnej wielkości, które będą połączone modułowo (podobne jak książkomat/paczkomat) wraz oprogramowaniem systemowym i funkcjonalnym oraz z jego konfiguracją i instrukcją użytkowania. Celem projektu jest umożliwienie pracownikom, studentom, klientom i kontrahentom pozostawianie przesyłek w przesyłkomacie, który będzie się znajdował na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej. Przesyłkomat mógłby także służyć klientom sklepu internetowego, którzy nie chcą płacić za przesyłkę, ale mogą odebrać ją po godzinach pracy sklepu stacjonarnego. Ważne jest to, żeby przynajmniej jedna strona wymiany (przekazujący lub odbierający) był związany z PG.

Jak to ma działać (opis działania jest orientacyjny i należałoby go dostosować do realnych możliwości):
Przesyłkomat czynny przez całą dobę, służyłby pozostawianiu przesyłek na krótki termin – np. do 24, czy 48 godzin. Warunkiem dostępu do przesyłkomatu byłby status pracownika lub studenta. Dostęp do skrytek mógłby być za drobną opłatą dla osób uprawnionych do korzystania (t.j. studenci, pracownicy) lub bezpłatnie dla wybranych jednostek jak np. dla sklepu PG. Przesyłkomat nie może stanowić zastępstwa dla Kancelarii Ogólnej.
Pracownicy chcąc pozostawić przesyłkę w przesyłkomacie musieliby na ekranie dotykowym podać numer pracownika, a studenci numer albumu (lub użyć czytnika legitymacji). Uprawnione jednostki mogłyby mieć kartę uprzywilejowaną do otwierania skrytek bez opłaty. Osoba pozostawiająca przesyłkę musiałaby na ekranie dotykowym podać numer telefonu nadawcy oraz odbiorcy, tak aby było możliwe przesłanie kodu odbioru (lub QRkodu). Opcjonalnie: dobrym rozwiązaniem byłby dostęp poprzez system Moja PG – gdzie byłaby możliwość generowania kodów otwierających skrytkę, a także byłaby tu historia korzystania z przesyłkomatu.
Gdyby przesyłkę miał zostawić kontrahent lub znajomy spoza uczelni to pracownik lub student (tj. odbiorca) powinien mieć możliwość zdalnego wygenerowania kodu (np. za pomocą aplikacji) i podania go takiej osobie. Opcjonalnie: Generowanie kodów mogłoby się odbywać przez system Moja PG.
W przypadku pozostawienia przesyłki na dłuższy czas niż określony regulaminem (np. 24 lub 48 godzin) osoba taka byłaby blokowana przez system jako łamiąca zasady np. na okres 3 miesięcy. W przypadku porzucenia przesyłek byłyby one usuwane przez administratora np. po 7 dniach, a taka osoba blokowana jako użytkownik.

Orientacyjny, podstawowy opis urządzenia:
• Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo z zadaszeniem
• Schowki różnej wielkości, w górnej części mniejsze, na dole większe
• Elektrozamki do każdej ze skrytek wraz ze sterowaniem
• Czytnik kart
• Ekran dotykowy
• Komputer i sterowniki
• Zasilanie
Przesyłkomat z zewnątrz powinien zostać zadrukowany na całości tak aby był atrakcyjny wizualnie.


Naprawa zabytkowych balustrad i montaż paneli fotowoltaicznych oraz poprawa zagospodarowania terenu przy Sobieskiego 7

Numer projektu:
195/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Pracowniczy

Koszt projektu:
160.000 zł zł

Autor:
Katarzyna Grzybkowska

Opis projektu
Naprawa zabytkowych balustrad na dachu budynku nr 12 Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Narutowicza 12 wraz montażem paneli fotowoltaicznych na dachu budynku w celu ekologicznego zasilenia oświetlenia budynku oraz poprawa zagospodarowania terenu wokół budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7 w celu udogodnienia poruszania się na terenie obiektu osobom niepełnosprawnym ruchowo wraz z elementami małej architektury

Budynek główny Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – dawny Budynek Institutu Elektrotechnicznego (Elektrotechnisches Institut) powstał w latach 1900–1904 według projektu Hermanna Eggertta i Alberta Carstena i należy do zespołu obiektów zabytkowych tworzących Politechnikę Gdańską. Jest to trójkondygnacyjny gmach z dobudowaną halą maszyn (Halą Napędu) - obecnie salą audytoryjną E1. W latach 1951-1952 rozszerzono budynek Wydziału poprzez zbudowanie sześciokondygnacyjnego budynku. Obecnie budynek nosi imię Prof. Kazimierza Kopeckiego. Na budynku widnieje jedna z najciekawszych rzeźb na terenie całego kompleksu Politechniki Gdańskiej, przedstawia całującą się parę – młodą kobietę z kłosem zbóż i mężczyznę z pochodnią w ręku. Taras stanowiący przedmiot niniejszego projektu to element stanowiący przekrycie dobudowanej w latach 50-tych XX wieku części. Remont balustrad tarasu jest konieczny dla zabezpieczenia zabytkowej struktury budynku. Postawienie na tarasie ogniw fotowoltaicznych pozwoli na ekologiczne zasilenie oświetlenia korytarzy w budynku co będzie korzystne zarówno dla dobra pracowników i studentów.
Chodnik stanowiący przedmiot niniejszego projektu - zagospodarowanie terenu przy budynku wydziału przy ul. Sobieskiego 7 - to fragment dojścia do budynku, wykorzystywany codziennie przez osoby poruszające się na wózku. W roku 2020 dokonano przebudowy chodnika wzdłuż ul. Sobieskiego, jednakże dojście do niego pozostało w bardzo złym stanie technicznym i najczęściej, pomimo barier, parkują w tym miejscu samochody osobowe, co stanowi ogromną barierę dla osób poruszających się na wózku.
Zakres prac:
I. Remont balustrad żelbetowych o wysokości 60÷80 cm:
• skucie uszkodzonych fragmentów betonowych,
• oczyszczenie i zabezpieczenie istniejącego zbrojenia, którego stan nie wymaga wymiany/naprawy/uzupełnienia
• wklejenie brakującego zbrojenia, w miejscach gdzie są jego ubytki lub w miejscach, gdzie jego stan (korozja) tego wymaga,
• uzupełnienie ubytków w balustradach zaprawą naprawczą.
• zabezpieczenie powierzchni betonowych zaprawą szpachlową do betonu np. w systemie Sika, łączna długość balustrad ok. 45 mb
II. Przemurowanie pochylonej ścianki attyki budynku (ok. 1 m3 cegły ceramicznej) z cegły istniejącej (ewentualnie drobne uzupełnienia)
III. Przełożenie fragmentu instalacji odgromowej – obecnie zamocowanej do pochylonej attyki – ok 50 mb – stanowiącą prawdopodobnie przyczynę odchylenia attyki od pionu
IV. Inne prace związane z tarasem:
• skucie i uzupełnienie tynków na ściankach przy tarasie – ok. 40 m2
• oczyszczenie i malowanie stalowych balustrad schodowych przy wejściu na taras - ok. 6 mb,
• inne prace zabezpieczające, rusztowania, wywóz i utylizacja materiałów porozbiórkowych,
• montaż około 20 paneli fotowoltaicznych po 400W na mikrofalownikach.
Konieczne jest także:
• przygotowanie dokumentacji projektowej (konserwatorskiej)
• oraz uzyskanie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
• uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
V. Zagospodarowanie terenu przy bud. nr 60÷64 ul. Sobieskiego 7
• demontaż chodnika z płytek betonowych chodnikowych (40,0 m2) oraz demontaż chodnika betonowego (15,0 m2) przy bud. nr 61 ul. Sobieskiego 7,
• ułożenie nowego chodnika z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wymianą krawężników i obrzeży chodnikowych ok. (55,0 m2)
• ustawienie nowych elementów malej architektury tj. betonowe kosze na śmieci, stojak na rowery, wymiana popękanych donic betonowych na kwiaty,
• dokonanie nasadzeń zieleni przed budyniem.