Zgodnie z przyjętym harmonogramem, na niniejszej stronie w przewidzianym okresie czasu prezentowane są zgłoszone projekty. Opisy projektów podawane są w oryginalnym brzmieniu zaproponowanym przez ich autorów: mogą więc zawierać ewentualne błędy językowe.

Lista projektów wybranych do głosowania w ramach Budżetu obywatelskiego PG na rok 2022

Projekty studenckieŁąka kwietna

Numer projektu:
202/2022

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
2000 zł

Autor:
Zuzanna Piotrowicz

Opis projektu
Projekt zakłada posadzenie wieloletniej łąki kwietnej o wielkości około 80 m^2 oraz zamontkwania 3 domków dla owadów na terenie, który obecnie jest nieużywanym trawnikiem pomiędzy budynkiem bylego WOiO, a parkingiem przed Instytutem Maszyn Przepływowych. Łąka kwietna zwiekszy atrakcyjność wizualną terenu oraz stanie się miejscem życia dla owadów. Takie działanie pomaga chronić gatunki zapylaczy, które są niezbędne do wzrostu wielu gatunków roślin (w tym jadanych przez ludzi). Dodatkowo takich łąk nie powinno się kosić, więc nie wymaga specjalnej pielęgnacji w kolejnych latach.
Komentarz komisji
Projekt zgodny z Regulaminem BO. L. Nyka: ten teren będzie przedmiotem kompleksowego projektu. Łąka kwietna "tak", ale nie w tej lokalizacji.

Trybuny przy boiskach 3x3

Numer projektu:
207/2022

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
80000 zł

Autor:
Stefan Marchlewski

Opis projektu
W tym roku na terenie CSA powstał kompleks boisk do koszykówki 3x3. Jest to miejsce częstych spotkań młodzieży akademickiej i nie tylko, związanych z koszykówką, jak i innymi sportami. Bliskość innych obiektów sportowo- rekreacyjnych sprawia, że jest to wspaniałe miejsce do spotkań.
Nasuwa się jednak brak miejsc do siedzenia. Utworzenie trybun wokół boisk dodałoby temu miejscu atrakcyjności i funkcjonalności. Umożliwiłoby również obserwację spotkań kibicom podczas licznych turniejów organizowanych na kompleksie. W najbliższym czasie Centrum Sportu Akademickiego organizować będzie turnieje o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym, w związku czym budowa trybun wydaje się zasadna.
Komentarz komisji
Projekt zgodny z Regulaminem BO.

Dystrybutor wody pitnej na nowym ETI

Numer projektu:
211/2022

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
10 000 - 20 000 zł

Autor:
Piotr Woliński

Opis projektu
Cel projektu jest dość prosty – instalacja dystrybutora wody pitnej w budynku B wydziału ETI. Dlaczego akurat tam? Setki studentów, jak i pracowników uczelni codziennie przemieszcza się jego korytarzami, idąc na laboratoria lub prowadzić wykłady, a do odpowiedniego skupienia na każdej z tych rzeczy potrzebna jest oczywiście woda! Badania pokazują, że nawet niewielkie odwodnienie może negatywnie wpłynąć na naszą percepcję, a zadbać o to możemy w bardzo prosty sposób – regularnie się nawadniając, korzystając z na przykład ogólnodostępnego dystrybutora!

Z moim projektem wychodzę więc naprzeciw wszystkim, którzy nie chcą dźwigać ze sobą wody na cały długi dzień, pełen wykładów i laboratoriów – dzięki dystrybutorowi będą w stanie uzupełnić ją na wydziale! W ten sposób wszyscy będą mogli orzeźwić się przed kolejnymi wymagającymi zajęciami, niezależnie od tego, w czyją rolę mają zaraz wejść.

Dodatkowo nie będą zmuszani do kupienia kolejnej plastikowej butelki, która poznałaby swój koniec w najbliższym koszu, za co środowisko (i studencki portfel) na pewno będzie im bardzo wdzięczne. Uważam, że taki projekt poprawi jakość życia wszystkich stałych bywalców wydziału ETI, ale również pomoże walczyć z niepotrzebnym zużyciem plastikowych butelek.
Komentarz komisji
Projekt zgodny z Regulaminem BO.

NIE ZGUB SIĘ W HOGWARCIE - System oznakowania przestrzennego w gmachu głównym

Numer projektu:
215/2022

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
24000 zł

Autor:
Michał Deja

Opis projektu
Historyczny Gmach Główny, choć bardzo reprezentacyjny, jest przestrzenią trudną w nawigowaniu. Kto na pierwszym semestrze wyszedł z sali i nie miał pojęcia, w którym skrzydle się znajduje, ten wie o czym mówię. I o ile dla rezydujących tam studentów architektury może to być dodatkowe ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, to dla odwiedzających jest to raczej znaczne utrudnienie.

Rozwiązaniem jest montaż form przestrzennych – kolorowych kubików, które ustawione w punktach węzłowych, w pobliżu komunikacji pionowej, będą ułatwiać orientację w przestrzeni gmachu.

Duża, prosta forma w wyróżniającym się kolorze przyciąga wzrok i ułatwia tworzenie mapy mentalnej gmachu. Każda ze płaszczyzn sześcianu prezentuje inne informacje w zależności, z którego miejsca się do niej zbliżamy. Jednocześnie przez swój minimalizm formalny i kontrast materiałowy kubiki podkreśla historyczny charakter wnętrz.

Projekt ma szereg beneficjentów, w szczególności:
- studenci, zwłaszcza z pierwszych lat studiów, bądź odwiedzający Gmach Główny okazjonalnie
- studenci z programów wymiany zagranicznej
- goście Politechniki
- profesorowie wizytujący, zwłaszcza z zagranicy
- osoby z niepełnosprawnościami wzroku

Szacunkowy koszt oparto na wycenie szyldu w formie znaków przestrzennych bez tła, na trójmiejskim rynku outdoorowym, dla czterech kubików z montażem.
Komentarz komisji
Projekt zgodny z Regulaminem BO, na etapie realizacji wymaga uzgodnienia pod kątem zgodności z zasadami zawartymi w Księdze Wizualizacji PG.

Miejsca do siedzenia w budynkach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Numer projektu:
216/2022

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
149 666,4 zł

Autor:
Natalia Dynderz

Opis projektu
Celem projektu jest stworzenie miejsc do odpoczynku w budynkach WIMiO. Studenci WIMiO często spędzają całe dnie na PG i obecnie nie mają miejsca żeby usiąść i odpocząć między zajęciami. Rozwiązaniem tego problemu jest umieszczenie na ścianach w budynkach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa składanych wolno opadających krzeseł. 260 krzeseł zostałoby umieszczonych w budynkach WIMiO, po około 100 w budynkach nr 30 i 40 oraz około 60 w budynku 18. Zwiększyłoby to komfort i wpłynęło na lepsze przyswajanie wiedzy, stwarzając dodatkowe miejsce do nauki i odpoczynku dla wszystkich studentów.
Komentarz komisji
Projekt zgodny z Regulaminem BO.

Strefa Chillu w Hydro

Numer projektu:
218/2022

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
35 000 zł zł

Autor:
Dominika Narloch

Opis projektu
Projekt ma na celu stworzenie strefy relaksu dla studentów i pracowników w Hydro.
Dwie strefy miałyby mieścić się na głównym holu na parterze oraz w łączniku z dawną halą
Hydro. W holu umiejscowione zostałyby fotele oraz stoliki, a w łączniku kanapa modułowa i
pufy. Obie strefy zostały by wyposażone w access pointy, które poprawiłyby dostęp do Wi-Fi.
Ze względu na dużą ilość studentów, którzy odwiedzają budynek Hydro. Strefa odpoczynku
w piwnicy oraz stoły i ławki w głównym holu są niewystarczające. Dzięki temu rozwiązaniu
studenci nie musieliby szukać miejsca między innymi do nauki w innych budynkach
kampusu.

Projekt zawiera:
- 7 foteli
- 4 stoliki
- 5 kanap modułowych
- 4 pufy
- 2 access pointy
Komentarz komisji
Projekt zgodny z Regulaminem BO.