Zgodnie z przyjętym harmonogramem, na niniejszej stronie w przewidzianym okresie czasu prezentowane są zgłoszone projekty. Opisy projektów podawane są w oryginalnym brzmieniu zaproponowanym przez ich autorów: mogą więc zawierać ewentualne błędy językowe.

Lista projektów wybranych do głosowania w ramach Budżetu obywatelskiego PG na rok 2018

Projekty studenckieSystem kolejkowy do Dziekanatu i Wydziałowej Komisji Stypendialnej WFTiMS

Numer projektu:
76/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
20000 zł

Autor:
Paulina Serocka

Opis projektu
Dziekanat wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej znajduje się w głównym ciągu komunikacyjnym co w czasie wzmożonego zainteresowania (wydawanie legitymacji, składanie wniosków, sesja egzaminacyjna) wiąże się z utrudnionym przepływem ludzi. System kolejkowy pozwoliłby ominąć czekanie w kilkugodzinnych kolejkach.

W związku z tym chcielibyśmy skorzystać z projektu, który jest wdrażany dzięki zeszłorocznemu budżetowi obywatelskiemu.

Bikehangars dla akademików

Numer projektu:
79/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
20 160,00 zł

Autor:
CRISTINA RODRIGUEZ ALVAREZ

Opis projektu
Dostęp do przechowalni rowerów, w niektórych akademikach, jest niezwykle utrudniony dla studentów, gdyż bardzo często rowerownia znajduje się w piwnicy. Przykładowo, w Domu Studenckim nr 4, aby wstawić rower, najpierw trzeba wnieść go po wysokich schodach do głównego wejścia, potem znieść rower do piwnicy. Jest to dodatkowo utrudnione, gdyż nie ma podjazdów na schodach, a korytarze oraz drzwi są wąskie i łatwo je zadrapać lub uszkodzić rower.

Chcemy zaznaczyć, że rowerownie w obecnej postaci spełniają swoją rolę w przypadku przechowywania roweru przez dłuższy czas bez korzystania z niego - np. w okresie zimowym. Jednak, gdy wykorzystuje się rower codziennie, wtedy ciągłe wnoszenie i znoszenie roweru po schodach staje się uporczywe i zniechęca studentów do korzystania z tego środka transportu.

Aby rozwiązać tę sytuację, proponujemy wykorzystanie zewnętrznych zamykanych garaży rowerowych, które wzorowane są na rozwiązaniach z Holandii i Wielkiej Brytanii. Takie garaże zazwyczaj zajmują jedynie połowę miejsca parkingowego zajmowanego przez samochód zaparkowany równolegle i pozwalają na przechowywanie 5 rowerów. W wyniku czego, zamiast jednego samochodu, miejsce parkingowe może służyć, aż 10 osobom. A studenci uzyskują dużo łatwiejszy i szybszy dostęp do rowerów. Ponadto, wspiera to zdrowy i aktywny tryb życia oraz promuje dbałość o środowisko.

Jako odniesienie przy esymacji kosztów i wymagań projektu, wybraliśmy rozwiązanie dostarczane przez polską markę (GarażeRowerowe.pl), która produkuje garaże dla 8 rowerów o wymiarach 220x360cm. Obecne zapotrzebowanie na miejsca rowerowe, szacujemy na 25 miejsc (w oparciu o dane z DS4 na rok 2017). Dlatego 3 garaże pokryłyby obecne potrzeby studentów akademika zajmując przy tym jedynie 4 miejsca parkingowe.

Wspomniane garaże mogłyby być wykorzystywane zarówno przez studentów jak i pracowników akademików, a poprzez znacznie łatwiejszy dostęp zachęcałyby do wykorzystywania roweru jako podstawowy środek codziennego transportu.

Wdrożenie projektu, potencjalnie mogłoby wpłynąć negatywnie na czterech użytkowników parkingu samochodowego. W praktyce jednak okazuje się, że parking jest zajęty jedynie w godzinach dziennych. Natomiast wieczorem i nocą nadal są puste miejsca. Na tej podstawie wnioskujemy, że parking nie jest wykorzystywany jedynie przez mieszkańców albo pracowników domu studenckiego. W związku z tym wprowadzenie garaży rowerowych nie wpłyneło by negatywnie na komfort życia, bądź pracy mieszkańców i pracowników DS4. A ponadto pozwoliłoby go wykorzystać większej ilości osób.

Proponowane rozwiązanie traktujemy jako program pilotażowy, który najpierw zostałby zaimplementowany dla DS4. Pozwoliłby on sprawdzić takie podejście w praktyce i mógłby być w przyszłości rozszerzony na pozostałe domy studenckie i kampus Politechniki Gdańskiej.

MOBILNY WARSZTAT STUDENCKI

Numer projektu:
83/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
40 000 zł

Autor:
EWELINA KRIGER

Opis projektu
Studenci działający w ramach kół naukowych i sekcji sportowych PG często biorą udział w międzynarodowych zawodach, co pociąga za sobą konieczność transportu znacznej ilości sprzętu, materiałów i narzędzi. Przykładem może być KSTO KORAB (Waterbike’i i Solary), Koło Naukowe Eco CarPG (samochody z energooszczędnym napędem) czy Sekcja Żeglarska AZS (Klasa Omega). Organizacja takiego wyjazdu jest kłopotliwa i kosztowna. Potrzebny jest Mobilny Warsztat Studencki, dostępny dla każdej organizacji. Dzięki temu wzrosną szanse na udział kół naukowych i sekcji sportowych w zawodach międzynarodowych.

Proponujemy zakup termoizolowanego kontenera typu FSA (Full Side Access) z certyfikatem CSC (International Convention for Safe Containers) pozwalającymi na dopuszczenie go do transportu morskiego oraz dostosowanie do celów warsztatowych oraz wystawienniczych. Takie rozwiązanie pozwoli na promocje uczelni poprzez prezentacje działalności studenckiej w miejscach atrakcyjnych turystycznie (np. Marina Gdańsk lub imprezy targowe typu BALTEXPO).

Szacunkowy koszt projektu obejmuje zakup kontenera (25 tys. PLN), jego ocieplenie (5 tys. PLN) i przeszklenie jednej ściany (10 tys. PLN).

Projekt posiada poparcie Dziekana Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa dr hab inż. Janusza Kozaka, który wyraził zgodę na realizacje projektu oraz zadeklarował możliwość przechowywania kontenera na Dziedzińcu Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz sfinansowania prac związanych z dostosowaniem kontenera do potrzeb warsztatowych.

Remont Sali roboczej dla organizacji studenckich i kół naukowych

Numer projektu:
86/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
35 000 zł

Autor:
MARIA WICHOWSKA

Opis projektu
Zaadaptowanie Sali 303 w budynku Bratniak jako pokoju roboczego/kreatywnego dla organizacji studenckich i kół naukowych. Projekt zakłada odmalowanie i remont sali oraz zaopatrzenie jej w niezbędne meble, które pomogłyby kołom naukowym i organizacjom studenckich pracę biurową (biurka, krzesła, blaty, półki). Zaopatrzenie szafek w materiały biurowe (narzędzia do laminowania, tablice kreślarskie, flamastry, markery, tablica na mazaki do prac koncepcyjnych w grupie oraz materiały biurowe ustalone wspólnie z zainteresowanymi jednostkami). Niezbędne byłoby również udostępnienie możliwości drukowania (kupno odpowiedniego sprzętu). Sala mogłaby być zarządzania zgodnie z obecnymi zasadami rezerwacji sal 402 oraz 205 w Bratniaku - przez Samorząd Studentów i byłaby udostępniania komisjom i strukturom samorządu, kołom naukowym i organizacjom studenckim.

Ławki plenerowe i miejsca piknikowe

Numer projektu:
88/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
22000 zł

Autor:
KATARZYNA BUCZYŃSKA

Opis projektu
Rozmieszczenie na kampusie ławek plenerowych z blatem, szczególnie w miejscach otoczonych zielenią (tyły WETI, nowy trawnik przed WMech, po adaptacji - miejsce obok budynku Gmach B/Żelbet/Hydro, trawniki na osiedlu Wyspiańskiego przed DS5,6 oraz na terenie otoczonym przez akademiki 7/10/6 (tzw. Złoty kwadrat)- tutaj stoliki z ławkami mogłyby być z zadaszeniem. Miejsca takie pozwoliłyby studentom na naukę i rozmowy na świeżym powietrzu. Obok ławek pozostawić również miejsce, specjalnie oznaczone, na piknik. W miarę możliwości rozbudowy realizacji dodać możliwość podpięcia laptopa do źródła zasilania (mowa o miejscach wskazanych na terenie kampusu pg).

System Kolejkowy do Wydziałowych Komisji Stypendialnych

Numer projektu:
91/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
90000 zł

Autor:
KATARZYNA BUCZYŃSKA

Opis projektu
Cel projektu: Skrócenie czasu oczekiwania na złożenie wniosku do Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz skrócenie kolejek i ułatwienie pracy osobom przyjmujących wnioski.
Problem: Długie, zazwyczaj jest to kilkugodzinne oczekiwanie w kolejce. studenci przychodzą nawet parę godzin przed rozpoczęciem dyżuru, aby zająć kolejkę i nie marnować czasu ani zajęć.
System kolejkowy po pierwsze zaoszczędzi czas studentów oraz pracowników. Studenci nie będą musieli czekać po kilka godzin, ani opuszczać zajęć. Z realizacji projektu skorzystają nie tylko studenci, ale również pracownicy uczelni.

Studenckie sale multimedialne w DS1, DS3, DS6, DS8, DS9

Numer projektu:
92/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
44000 zł

Autor:
Marcin Palanis

Opis projektu
Projekt ma na celu modernizację sal telewizyjnych na wszechstronne sale multimedialne, w których odbywać będą mogły się prezentacje, wieczory kulturalne oraz wydarzenia rozrywkowe. Przewidujemy adatację sal w pięciu Domach Studenckich (DS1, DS3, DS6, DS8, DS9).
Zakładamy zamontowanie projektora multimedialnego wraz z ekranem, instalację systemu nagłośnieniowego (zestaw 4 głośników wraz ze wzmacniaczem i mikserem) oraz oświetlenia scenicznego (zestaw 4 par led), jak również montaż tablicy suchościeralnej w postaci folii naklejonej na ścianę.
Modernizacje dadzą szersze możliwości na prowadzenie prezentacji przez organizacje studenckie. Będą one powodem większej ilości spotkań i integracji studenckich na przykład podczas wieczorów filmowych. Sale umożliwią również łatwiejszą wspólną naukę poprzez dostęp do tablicy. Na projekcie skorzysta wiele pokoleń studentów wybranych akademików.

Standy informacyjno-promocyjne dla studentów

Numer projektu:
93/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
19 000 zł

Autor:
FABIAN PURWIN

Opis projektu
Rozmieszczenie na terenie kampusu, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków przestrzeni reklamowo-informacyjnej zarządzanej przez studentów dla studentów – ok. 15 tablic informacyjnych. Znajdowałyby się tam najważniejsze komunikaty dotyczące działalności studenckiej i życia studenckiego na uczelni. Oprócz plakatów, mógłby być tam zawarty codwutygodniowy harmonogram nadchodzących wydarzeń organizowanych przez Samorząd Studentów, organizacje studenckie i koła naukowe. Uzupełnianiem treści i nadzorem nad tablicami (aby tablice nie zamieniły się w ogólnodostępne słupy reklamowe) zajmowałaby się Komisja Mediów i Promocji Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej, dbając o wygląd i formę przekazywanych informacji atrakcyjną dla studentów. Na tablicach znalazłyby się również informacje od władz Politechniki Gdańskiej, przykładowo – biuletyn PG, oraz plakaty dotyczące np. budżetu obywatelskiego.
Tablice mogłyby znaleźć się (miejsca przykładowe):
- po prawej stronie od Gmachu Głównego przy nowo postawionych ławkach
- przy wejściu na kampus przy bramie obok Wydziału OiO
- przy nowej siłowni plenerowej na przecięciu wydziałów ETI/Mech
- przy budynku Nanotechnologii B, obok ławek
- przy ławkach obok budynku Nanotechnologii A
- obok Audytorium Novum
- w holu nowego gmachu ETI,
- w holu gmachu wydziału OiO,
- obok budynku WILiŚ D (Hydro)
- w holu budynku ZiE
- w holu budynku EiA
- w holu budynku WChem A/B
- w holu budynku WMech
- na ulicy siedlickiej przy chodniku
- obok akademików DS1/DS2 (osiedle Traugutta)
- obok akademików DS5/DS6 przy chodniku (osiedle Wyspiańskiego)

Strefy wypoczynku na Osiedlu Akademickim

Numer projektu:
97/2018

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
43500 zł

Autor:
Marcin Palanis

Opis projektu
Projekt zakłada realizację przestrzeni rekreacyjnej na terenie wokół Domów Studenckich Politechniki Gdańskiej. Autorzy przewidują ustawienie 16 ław (stół z ławkami) piknikowych, 8 koszy na śmieci oraz 25 już wyrośniętych 2 metrowych tuj w dziedzińcu pomiędzy Domami Studenckimi na osiedlu Wyspiańskiego, a także w parku przed akademikami o numerze 5 i 6 (4 ławy i 2 kosze).
Dzięki tej realizacji stworzymy miejsca do spędzania czasu na świeżym powietrzu dla studentów Politechniki Gdańskiej, a także poprzez budowę koszy na śmieci możemy zlikwidować problem dużej ilości powstających śmieci, które towarzyszą niekontrolowanym piknikom studentów w czasie ciepłych miesięcy.