TEACHENER | Integracja nauk technicznych i społecznych w nauczaniu o energtyce na uczelniach technicznych

Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Augusiak Finansowanie projektu: ERASMUS +
Projekt realizowany w Katedra Elektroenergetyki zgodnie z porozumieniem 2016-1-PL01-KA203-026286