dr hab. inż. arch. Jan Kozicki

Email jkozicki@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 16 07
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jkozicki

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Gmach B, 413
Numer telefonu (58) 347 16 07
Email jkozicki@pg.edu.pl

Notka biograficzna

W roku 2002 po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera w zakresie konstrukcji budowlanych podjął pracę na WILiŚ PG. W 2004 roku uzyskał dyplom magistra architekta na Wydziale Architektury za projekt stacji badawczej na Marsie. Doktorat obronił w 2007 roku w zakresie modelowania numerycznego. W 2013 roku uzyskał licencjat z zakresu fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Gdańskim. W 2014 roku obronił habilitację w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. W 2015 roku obronił pracę magisterską z zakresu fizyki kwantowej. Jego program obliczeniowy YADE przyczynił się do powstania 18 prac doktorskich oraz 76 artykułów notowanych na WoS. Współpracuje z uniwersytetami we Francji, W. Brytanii, Austrii, USA, Ukrainie, Rosji. Jest autorem 21 publikacji notowanych na WoS (IH=13) w tym 2 książek. Do roku 2018 uzyskał 350 cytowań bez auto-cytowań. Nagrodzony nagrodami MNiSW (2010-2013) przyznanej dla 32 najlepszych naukowców z całej Polski, oraz stypendium FNP Start (2008, 2009). W latach 2011-2014 członek komisji MNiSW przyznającej nagrody MNiSW. Od roku 2018 zatrudniony na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

 

Obszary Badawcze

  • Dynamika w układach kwantowych
  • Dynamika w układach klasycznych
  • Dynamika w kwantowej teorii pola
  • Dynamika w ogólnej teorii względności

 

Oprogramowanie

YADE - Open Source Numerical Modelling

 

Strona domowa: http://janek.kozicki.pl/