HydmAG | Hydrauliczno-mechaniczna automatyczna skrzynia biegów dla pojazdów rolniczych i maszyn roboczych

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Patrosz Finansowanie projektu: LIDER
Projekt realizowany w Katedra Mechaniki i Mechatroniki zgodnie z porozumieniem LIDER//22/0130/L-8/NCBR/2017 z dnia 2017-12-13