mgr Katarzyna Kowalewska

Email katarzyna.kowalewska@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25 92
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/katarzyna.kowalewska

Zajmowane stanowiska

Specjalista inżynieryjno-techniczny
Miejsce pracy Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 123
Numer telefonu (58) 347 25 92