dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska

Email k.zielinska-dabkowska@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 60 92
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/k.zielinska-dabkowska
https://gda.academia.edu/KarolinaZielinskaDabkowska

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, Wydział Architektury
Gmach Główny, 368
Numer telefonu (58) 348 60 92
Email k.zielinska-dabkowska@pg.edu.pl

Notka biograficzna

My short bio in English can be found here.

Karolina M. Zielinska-Dabkowska (dr inż. arch., Dipl.-Ing. Arch.[FH]) jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

W roku 2002 ukończyła studia architektury i urbanistyki na Politechnice Gdańskiej a w 2004, inżynierii architektonicznej na HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingenw Niemczech.

Po studiach pracowała dla kilku firm o światowej renomie w Berlinie, Londynie, Nowym Jorku i Zurychu, zajmując się architektonicznym projektowaniem iluminacji. Ponad 15-letnie międzynarodowe doświadczenie zawodowe w dziedzinie realizacji dużych i średnich projektów wnętrza i zewnętrza z różnych sektorów dało jej pełne zrozumienie procesu projektowego. Do najbardziej znaczących realizacji, przy których współpracowała należą: Główna siedziba NATO w Brukseli (BE), najwyższy budynek na świecie Burj Kalifa w Dubaju (UEA), masterplan świetlny dla mariny Porto Montenegro w Tivat (ME), instalacja świetlna Tribute in Light Memorial  w Newym Yorku (US), iluminacje zewnętrzne Granary Building i Granary Square w Londonie (UK), a także nowe obserwatorium astronomiczne w  Royal Observatory Greenwich (UK) czy nowy terminal jetBlue dla lotniska Kennediego w Nowym Jorku (USA).

W roku 2013 uzyskała tytuł doktora nauk technicznych z wyróżnieniem na PG WA. W pracy badawczej: „Sztuka iluminacji, jako narzędzie kształtowania formy architektonicznej” między innymi przełożyła swoją wiedzę praktyczną z dziedziny architektury światła na istotne wskazówki dla projektantów. W roku 2014 praca ta otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W 2015 roku za badania naukowe nad niewizualnymi efektami wpływu światła na ludzi, florę i faunę, dr Zielinska-Dabkowska została wyróżniona międzynarodową nagrodą PLD-R Professional Lighting Design Recognition Award w kategorii "Research".

Od lat angażuje się także, w działalność organizacyjną i stowarzyszeniową: jest profesjonalnym członkiem Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich (RIBA), jedynym z Polski, licencjonowanym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Projektantów Oświetleniowych (IALD), brytyjskiego Society of Light and Lighting, amerykańskiego Illuminating Engineering Society (IES) czy członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej (IAC) Chińskiego Stowarzyszenia Projektantów Oświetleniowych. Zapraszana wielokrotnie w charakterze członka jury, międzynarodowych nagród dla profesjonalnych projektantów iluminacji (USA i GB), uczestniczyła także, w wielu międzynarodowych konferencjach, jako prelegent.

Doświadczenia dydaktyczne rozpoczęła w roku 2008 współpracą z niemiecką Hochschule Wismar, Faculty of Architecture and Design, na kierunku Architectural Lighting Design, jako ko-promotor prac magisterskich. W latach 2014-2017 pracowała na stanowisku starszego wykładowcy na w/w uczelni prowadząc wykłady, ćwiczenia, projekty, prace magisterskie oraz będąc promotorem pomocniczym dwóch pracy doktorskich. W roku 2013 była również, promotorem pracy magisterskiej na szwedzkiej KTH Royal Institute of Technology, STH Technology and Health, Lighting Laboratory. Praca ta wygrała główną nagrodę w konkursie zorganizowanym przez brytyjskie Society of Light and Lighting w kategorii Young Lighter of the Year Award. W latach 2015-2016 prowadziła gościnnie wykłady na Polytechnic University of Catalonia (UPC), School of Professional and Executive Development in Barcelona (ES), na kierunku studiów magisterskich w Lighting Design.

Zainteresowania badawcze dr Zielinskiej-Dabkowskiej dotykają problematyki interdyscyplinarnych uwarunkowań współczesnych projektów iluminacji, w tym ograniczeń wynikających z ekologii, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju czy zdrowia jak i nowych możliwości technologicznych. Dodatkowym zagadnieniem badawczym są procesy kształtowania projektu architektury światła i metody jego integrowania z projektami architektury i urbanistyki.

Wiele z powyższych tematów jest przedmiotem artykułów drukowanych w specjalistycznych magazynach i innych publikacjach o zasięgu międzynarodowym.

Ostatni artykuł ekspercki ukazał się w styczniowym wydaniu Nature Journal: https://www.nature.com/articles/d41586-018-00568-7