dr inż. Andrzej Okuniewski

Email andrzej.okuniewski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25 92
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/andrzej.okuniewski

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 123
Numer telefonu (58) 347 25 92
Email andrzej.okuniewski@pg.edu.pl

Notka biograficzna

 Wykształcenie

 • 2010-2014: Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
  doktor nauk chemicznych (nauki chemiczne – chemia, chemia nieorganiczna)
 • 2009-2010: Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
  magister chemii (chemia stosowana)
 • 2005-2009: Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
  inżynier chemik (chemia stosowana)
 • 2002-2005: II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Pniewskiego w Gdańsku
  profil biologiczno-chemiczno-fizyczny

Tematyka prac dyplomowych

Studentów zainteresowanych zdobyciem teoretycznych oraz praktycznych umiejętności w zakresie syntezy, badań strukturalnych oraz spektroskopowych ligandów siarkowych oraz ich połączeń kompleksowych zapraszam do realizacji prac dyplomowych inżynierskich oraz magisterskich.

 • synteza wielofunkcyjnych pochodnych tiomocznika
 • synteza połączeń kompleksowych (w szczególności hybrydowych łańcuchów nieorganicznych)
 • otrzymywanie monokryształów
 • badania rentgenostrukturalne, spektroskopowe (NMR, IR, UV-Vis) i teoretyczne

W celu rozpoczęcia współpracy najlepiej kontaktować się osobiście w godzinach konsultacji lub mailowo.

Zainteresowania naukowe i prowadzone badania

 • związki kompleksowe metali bloku d z ligandami S-donorowymi
 • acylotiomoczniki i ich związki kompleksowe
 • eksperymentalne i teoretyczne badania gęstości elektronowej w hybrydowych łańcuchach nieorganicznych

Prowadzone zajęcia

Grupa badawcza

Grupa badawcza Prof. Jarosława Chojnackiego

Powiązane profile