Sprawy socjalne

Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej oraz stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

W świetle ponawiających się zapytań dotyczących stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej oraz stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, informujemy że możliwość składnia wniosków o ww. stypendia pojawi się gdy nowy regulamin tychże zostanie zaakceptowany przez odpowiednie władze. Na chwilę obecną termin akceptacji tych regulaminów jest nieznany. 

Gdy tylko regulaminy zostaną zaakceptowane, wyznaczone zostaną terminy składania wniosków oraz dyżury komisji ds. socjalnych.


Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów 2021 Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów 2021

[PL] Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG informuje, że z przyczyn technicznych zgłaszanie kandydatów przez system informatyczny zostało anulowane. Zapraszamy doktorantów do zgłaszania swojej kandydatury w wyborach do Uczelnianej Rady Doktorantów PG 2021-22. Kandydaci mogą zgłaszać się mailowo na adres  sdpg@pg.edu.pl  od wtorku 19.10.2021 do czwartku 21.10.2021 r. do godziny...

V etap przydzielania miejsc w akademiku V etap przydzielania miejsc w akademiku

[PL] Informujemy, iż na kontach w mojaPG zostały opublikowane wyniki rozdziału miejsc w DS w V etapie. Przyczyna odmowy - brak wolnych miejsc. [EN] Rooms in dormitories: We would like to inform that results of 5th stage of room applications can be checked in your mojaPG accounts. Reason for refusal - no vacancies.

III edycja dofinansowań do konferencji 2021 III edycja dofinansowań do konferencji 2021

[PL] Do  22 lipca  można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać się można od 8 lipca przez formularz dostępny  tutaj . UWAGA : Wszystkie potrzebne pliki (zaproszenie na konferencję, potwierdzenie o braku finansowania z innych źródeł) prosimy wysłać na adres sdpg@pg.edu.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 lipca. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń,...

Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów

[PL] Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG zaprasza wszystkich doktorantów Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej do zgłaszania swojej kandydatury w wyborach uzupełniających do Samorządu Doktorantów. Kandydaci mogą zgłaszać się do 24.06.2021 r. do godziny 23:59. Akcja wyborcza odbędzie się w dniu 01.07.2021 r. w formie zdalnej za pomocą uczelnianej platformy www.pg.edu.pl ....

Wyniki przydziału miejsc w DS12 (I etap) Wyniki przydziału miejsc w DS12 (I etap)

Wyniki przydziału miejsc są dostępne >>> tutaj <<<. Proszę zapoznać się z informacjami na końcu dokumentu. Do 31.07.2021 r. należny opłacić kaucję gwarancyjną. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w  Domu Studenckim (osoby, które maja już opłaconą kaucje nie muszą robić tego ponownie). Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta...

Miejsca w DS 12 na rok akademicki 2021/2022 Miejsca w DS 12 na rok akademicki 2021/2022

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim nr 12 na rok akademicki 2021/2022 należy składać wyłącznie ( nie przynosimy papierowej wersji wniosku do komisji ) poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie doktoranta w portalu MojaPG w module Stypendia. Terminy I etap: 24.05-6.06.2021 r . – składanie podań o przyznanie miejsc w DS 11.06.2021 r. - wyniki...

Miejsca w Domu Studenckim nr 12 w trakcie wakacji Miejsca w Domu Studenckim nr 12 w trakcie wakacji

Wszyscy mieszkańcy, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim nr 12 Politechniki Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021 tj. do 27 czerwca 2021 r. zachowują prawo do zamieszkania w DS 12 w okresie wakacji, tj. do 30 września 2021 r., bez składania dodatkowych wniosków. Osoby niemieszkające w DS12 w roku 2020/2021, mogą wnioskować o przyznanie pokoju w DS12 na okres wakacyjny wysyłając wypełniony...

Wyniki II edycji dofinansowań do konferencji 2021 Wyniki II edycji dofinansowań do konferencji 2021

Wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie.  All applications have been granted co-funding. 

II edycja dofinansowań do konferencji 2021 II edycja dofinansowań do konferencji 2021

Do 12 maja można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny  tutaj . Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 maja. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, ogłoszenie wyników nastąpi 18 maja.   Regulamin dofinansowań można znaleźć tutaj >>>  Regulamin  <<<   Ze względu na stan epidemii można składać wnioski...

Wyniki I edycji dofinansowań do konferencji 2021 Wyniki I edycji dofinansowań do konferencji 2021

Wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie.  All applications have been granted co-funding. 

I edycja dofinansowań do konferencji 2021 I edycja dofinansowań do konferencji 2021

Do 24 marca można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny  tutaj . Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 marca.   Regulamin dofinansowań można znaleźć tutaj >>>  Regulamin  <<<   Ze względu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich konferencji w tym roku. Także tych, które odbyły się...

Newsletter Krajowej Reprezentacji Doktorantów Newsletter Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Drodzy doktoranci! Zachęcamy do zapoznania się ze styczniowym wydaniem Newslettera Krajowej Reprezentacji Doktorantów (w załączniku). Załączone pliki ...

Przedstawiciele doktorantów w radach dziedzin i dyscyplin Przedstawiciele doktorantów w radach dziedzin i dyscyplin

W nowym Statucie Politechniki Gdańskiej, obowiązującym od 1 października, doktoranci otrzymali możliwość delegowania przedstawicieli z głosem doradczym do rad dziedzin i dyscyplin naukowych. Osoby, które chcą reprezentować doktorantów w radzie swojej dyscypliny albo dziedziny, mogą zgłosić się, wysyłając e-mail na adres sdpg@pg.edu.pl. Utworzone zostały rady dyscyplin i dziedzin: nauki...

Rada mieszkańców DS12 [aktualizacja] Rada mieszkańców DS12 [aktualizacja]

Wyniki: Aleksandra Laska 11 Damian Koszelow 8 Patryk Błaszczak 7 Wszyscy kandydaci zostali członkami RM. All candiadtes become members of the Council. Doktoranci i doktorantki mieszkający w Domu Studenckim nr 12 wybiorą radę mieszkańców. Informacja o wyborach jest dostępna tutaj . Wybory odbędą się 26.11.2020, zgodnie z zasadami (link) przyjętyim przez samorząd doktorantów i...

Świadczenia z funfuszu stypendialnego - progi i kwoty Świadczenia z funfuszu stypendialnego - progi i kwoty

Ustalone przez Prorektora warunki przyznawania świadczeń. Stypendium scojalne: dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego - 1050 PLN podstawa naliczenia stypendium socjalnego - 1550 PLN kwota minimalna stypendium - 500 PLN kwota maksymalna stypendium socjalnego (ze zwiększeniem) - 1937 PLN maksymalna kwota zwiekszenia stypendium socjalnego - 1000 PLN Zapomoga: minimalna...

Wybory 2020 Wybory 2020

Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów odbędą się w poniedziałek 16 listopada. Głosowanie w wyborach będzie zdalne. Kandydaci mogą zgłaszać się do 11 listopada. Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie https://pg.edu.pl/sd/wybory2020 , na której będą też umieszczane kolejne informacje.   Elections to the Doctoral Students’ Council be held on Monday, 16 November. Voting in the...

Wnioskowanie o stypendium rektora Wnioskowanie o stypendium rektora

Wnioski o stypendium rektora można składać do 19 października.

Nowy Regulamin świadczeń Nowy Regulamin świadczeń

Został wydany Regulamin świadczeń obowiązującu w roku 2020/2021. Dla doktorantów najważniejsze zmiany dotyczą przyznawania punktów za osiągnięcia. Regulamin dostępny jest tutaj (link) .

IV edycja dofinansowań do konferencji IV edycja dofinansowań do konferencji

Do 26 lipca można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji.

Zmiany w przyznawaniu stypendiów Zmiany w przyznawaniu stypendiów

Rektor wprowadził zmiany do Regulaminu przyznawania stypendiów doktorancki i projakościowych na studiach doktoranckich.

Samorząd

Spotkania samorządu

Fourth meeting of the doctoral students council will take place on Tuesday, 20 July 2021 at 16:00.
The agenda:
1. Adopting a report from the previous meeting.
2. Summary of the current self-government actions.
3. Discussion about the budget.
4. Discussion about media and promotion commission.
5. Polonium scholarship program.
6. Current affairs.

 

Wybory Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów 2021

[PL] Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG informuje, że z przyczyn technicznych zgłaszanie kandydatów przez system informatyczny zostało anulowane. Zapraszamy doktorantów do zgłaszania swojej kandydatury w wyborach do Uczelnianej Rady Doktorantów PG 2021-22. Kandydaci mogą...

Wybory Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów

[PL] Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG zaprasza wszystkich doktorantów Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej do zgłaszania swojej kandydatury w wyborach uzupełniających do Samorządu Doktorantów. Kandydaci mogą zgłaszać się do 24.06.2021 r. do godziny 23:59. Akcja wyborcza...

Przedstawiciele Przedstawiciele doktorantów w radach dziedzin i dyscyplin

W nowym Statucie Politechniki Gdańskiej, obowiązującym od 1 października, doktoranci otrzymali możliwość delegowania przedstawicieli z głosem doradczym do rad dziedzin i dyscyplin naukowych. Osoby, które chcą reprezentować doktorantów w radzie swojej dyscypliny albo dziedziny, mogą zgłosić się,...

Wybory Wybory 2020

Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów odbędą się w poniedziałek 16 listopada. Głosowanie w wyborach będzie zdalne. Kandydaci mogą zgłaszać się do 11 listopada. Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie https://pg.edu.pl/sd/wybory2020 , na której będą też umieszczane kolejne informacje....

Ułatwienia Ułatwienia i zmiany związane z pandemią (i nie tylko)

W związku z obawami i wątrpliwościami doktorantów wyjaśniamy: Termin umożenia niezakończonych przewodów doktorskich został przesunięty o rok, na 31 grudnia 2022 r. Od 18 kwietnia istnieje w prawie możliwość prowadzenia obron i innych potrzebnych procedur na odległość. Rady dyscyplin i dziedzin...

Wsparcie Wsparcie organizacji wydarzeń naukowych

Samorząd doktorantów przeznaczył w tym roku środki na wsparcie organizacji wydarzeń naukowych (konferencje, szkoły, konkursy). Wydarzenia powinny być organizowane przez doktorantów PG w ramach działalności Uczelni. Zainteresowanych organizatorów zapraszamy do wysyłania zgłoszeń na sdpg@pg.edu.pl....

Wyniki Wyniki wybory do Kolegium Elektorów

Wyniki wyborów przedstawiciela doktorantów w UKE.

Wybory Wybory uzupełniające - ETI

Wybory uzupełniające przedstawiciela studium doktoranckiego WETI odbędą się 9 grudnia. Szczegóły w załaczonym pliku. Załączone pliki ...

Wybory Wybory uzupełniające do URD

W podstawowym terminie wyborów obsadzono wszystkie miejsca w radzie na wydziałach EiA i Mechanicznym. W pozostałych jednostkach odbędą się wybory uzupełniające. Głosowanie zaplanowane jest na 30 października. Szczegóły w załączonym pliku. ...

Wyniki Wyniki wyborów do URD

W załączniku protokół wyborów do URD z 21.10.2019. Załączone pliki ...

Wybory Wybory do Uczelnianej rady doktorantów

Wybory do URD zostały ogłoszone na poniedziałek 21 października 2019. Więcej informacji w załączonym pliku. Załączone pliki ...

III edycja dofinansowań do konferencji III edycja dofinansowań do konferencji

English version below. Do 6 października można wysyłac zgłoszenia w kolejnej edycji programu dofionansowań do konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone na opłatę konferencyjną. Maksymalna kwota to 500 PLN dla konferencji krajowej i 1500 dla międzynarodowej. Konferencje powinny odbyć się w...

"Wiedźmin" "Wiedźmin" w Teatrze muzycznym

Drodzy doktoranci! Zapraszamy na wspólne wyjście na "Wiedźmina". Dzięki waszej aktywności w ankiecie mogliśmy podjąć decyzję w sprawie rezerwacji seansu. Przypomnijmy - spektakl odbędzie się 13.10.2019 o godzinie 17:00 w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Od dzisiaj do...

Wyniki Wyniki wyborów uzupełniających

Do Rady Wydziału FTiMS został wybrany Wojciech Korzeniewski. Do Rady Wydziału Mechanicznego zostal wybrany Marcin Wekwejt. Do Uczelnianej Rady Doktorantów został wybrany Mariusz Furmanek.

III III rajd rowerowy doktorantów

Zapraszamy na III Doktorancki Rajd Rowerowy. Trasa przebiegać będzie przez krajobraz Pomorza. Po drodze zwiedzanie i oglądanie lokalnych zabytków. TERMIN: 8-9 czerwca 2019 r. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA: 12 (decyduje kolejność zgłoszeń) SZCZEGÓŁY I ZAPISY: zapisy do 28 maja 2019 do godziny...

Wybory Wybory uzupełniające

W poniedziałek 27 maja odbędą sie wybory uzupełniające na wydziałach Chemicznym, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Mechanicznym. Więcej informacji w załączonym pliku. Załączone pliki ...

Wstępna Wstępna lista rankingowa drugiej edycji dofinansowań

Publikujemy wstepną listę rankingową drugiej edycji dofinansowań do konferencji. Odwołania można wysyłać na sdpg@pg.edu.pl do 8. maja. A preliminary ranking list of the second edition of conference funding is attached below. You can send appeals to sdpg@pg.edu.pl until May 8. ...

Druga edycja dofinansowań do konferencji Druga edycja dofinansowań do konferencji

English version below. Do 19 kwietnia można wysyłac zgłoszenia w kolejnej edycji programu dofionansowań do konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone na opłatę konferencyjną. Maksymalna kwota to 500 PLN dla konferencji krajowej i 1500 dla międzynarodowej. W tej edycji dofinansowujemy...

Wyniki Wyniki 1 edycji dofinansowań

Publikujemy listę dofinasowń do konferencji. Dofinansowanie zostało przyznane wszystkim wnioskom spełniającym wymagania. Odwołania można składać do 27 lutego. Załączone pliki ...

Kurs Kurs języka niemieckiego

Samorząd doktorantów planuje zorganizować w semestrze letnim kurs języka niemieckiego. Zajęcia będą prowadzone przez Centrum Języków Obcych w wymiarze 30 godzin w semestrze. Chcemy, aby kurs był bezpłatny. Jednak jeżeli ilość chętnych będzie duża i nie zdobędziemy dodatkowego finansowania, część...