Kwestura Kwestura

Kwestor

mgr Piotr Lewandowski
Zastępca Kanclerza ds. Finansowych

Zastępca Kwestora

mgr Marzena Oleszko
Zastępca Kwestora Uczelni
Gmach B pokój 02
(58) 347 24 88

Sekretariat

mgr inż. Katarzyna Dzida
Starszy specjalista
Gmach B, 02
(58) 347 22 17; 664 164 456

Dział Księgowości

Sekcja księgowości

mgr Monika Cymborska
Kierownik działu
Gmach B, 04
(58) 348 63 99
mgr inż. arch. Maja Łukowiec
Samodzielny księgowy
Gmach B, 04
58 3486441
Małgorzata Pankowska
Samodzielny księgowy
Gmach B pokój 04
(58) 347 21 84
mgr Monika Sikorska
Samodzielny księgowy
Gmach B, 04
58 348 60 46
mgr Dorota Szwonek-Czech
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 04
(58) 347 26 77

Sekcja dekretu

mgr Daria Filip
Specjalista
Gmach B, 05
(58) 347 25 33
Bożena Kopczyńska
Samodzielny referent administracyjny
Gmach B pokój 05
(58) 347 21 37
Paulina Krygier
Samodzielny księgowy
Gmach B, 05
(58) 347 29-77
Katarzyna Mikielewicz
Samodzielny księgowy
Gmach B pokój 05
(58) 347 21 37

Dział Finansowy

mgr Iwona Sobczyk
Kierownik działu
Gmach B, 010
(58) 347 21 85; 509 469 991
Alicja Kraus
Kasjer główny uczelni
Gmach B pokój 10
(58) 347 21 87
Joanna Plucińska
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B pokój 10
(58) 347 27 22
Halina Ślepska
Samodzielny księgowy
Gmach B pokój 10
(58) 348 61 21
mgr inż. Hanna Usowicz
Starszy specjalista
Gmach B, 10 - hol kasowy
58 347 20 70

Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji

Sekcja majątkowa

Wiesława Gilewska
Samodzielny referent administracyjny
Gmach B pokój 01
(58) 347 22 33
Bożena Markowska
Samodzielny księgowy
Gmach B pokój 01
(58) 347 21 86

Sekcja inwentaryzacji

Danuta Gadek
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 08
(58) 347 24 32
mgr Łukasz Przybył
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 08
(58) 348 62 57
Anna Siatkowska
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 08
(58) 348 62 56
Katarzyna Winiarska
Samodzielny referent ds. inwentaryzacji
Gmach B, 08
+48 58 347 15 98
mgr Marek Zieliński
Główny specjalista
Gmach B, 01
(58) 348 60 87

Dział Płac Dział Płac

mgr Marzena Grot
Kierownik działu
Gmach B, 104
(58) 347 26 35
lic. Monika Bemowska
Referent finansowy
Gmach B, 104
058 347 28 41
mgr Barbara Bukowska
Starszy specjalista ds. finan. - kierownik zespołu
Gmach B pokój 103
(58) 347 20 02
mgr Martyna Cyrek
Starszy referent administracyjny
Gmach B, 107
58 347 11 33
Bożena Czarnowska
Samodzielny referent
Gmach B, 103
(58) 347 29 41
Barbara Kaczorowska
Samodzielny referent administracyjny
Gmach B, 105
(58) 347 10 82
mgr Joanna Konter
Specjalista
Gmach B, 107
(58) 347 11 33
mgr inż. Paulina Kryszyn
Starszy referent
Gmach B, 105
58 347-13-33
mgr Monika Matela
mgr Monika Stoltman
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B pokój 107
(58) 347 13 33
mgr Renata Szczupał
Specjalista
Gmach B pokój 106
(58) 347 28 06
inż. Dorota Szulc
Specjalista
Gmach B pokój 106
(58) 347 27 96

Dział Rozliczeń Projektów Dział Rozliczeń Projektów

mgr Anna Mokwińska
Kierownik działu
Gmach B pokój 07
(58) 348 63 97
mgr Karolina Długosz
Specjalista
Gmach B, 07
(58) 347 25 59
inż. Marcin Stefański
Starszy specjalista
Gmach B, 07
(58) 348 63 77
mgr Katarzyna Rachoń
Starszy specjalista
Gmach B pokój 07
(58) 348 60 45
mgr Alicja Rąbalska
Specjalista
Gmach B, 07
58 347 10 75
mgr Joanna Wrycz-Rekowska
Specjalista
Gmach B pokój 08
(58) 348 63 98