Zgodnie z przyjętym harmonogramem, na niniejszej stronie w przewidzianym okresie czasu prezentowane są zgłoszone projekty. Opisy projektów podawane są w oryginalnym brzmieniu zaproponowanym przez ich autorów: mogą więc zawierać ewentualne błędy językowe.

Lista projektów wybranych do głosowania w ramach Budżetu obywatelskiego PG na rok 2021

Projekty studenckiePokój do D-learningu (distance learning room)

Numer projektu:
184/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
50 000 zł

Autor:
Anna Winiarska

Opis projektu
Celem projektu jest zapewnienie miejsca oraz warunków niezbędnych do zdalnego nauczania zarówno dla studentów, jak i prowadzących zajęcia. Zdalne nauczanie pojawiło się nagle i nikt nie był na nie gotowy. Brak miejsca, sprzętu, programów komputerowych czy odpowiedniego dostępu do internetu dotknął grono nauczycieli akademickich oraz studentów. Rozwiązanie jest proste: wydzielenie pomieszczenia, w którym znajdzie się kilka oddzielonych stanowisk. Na każde stanowisko będzie składać się biurko z krzesłem i lampką, komputer z łączem internetowym oraz słuchawkami z mikrofonem, kamera, myszka, tablety do pisania oraz zestaw programów niezbędnych do przygotowania sprawozdań i projektów (np.: Origin, pakiet Microsoft Office, LabVIEW, gnuplot, SAS Enterprise Guide, G Suite, Mathematica, RStudio). Projekt powinien zostać zrealizowany w celu zapewnienia jakości kształcenia na Politechnice Gdańskiej niezależnie od formy nauczania - stacjonarnej czy zdalnej. Nawet w przypadku powrotu całkowicie do nauczania stacjonarnego sala ta będzie nadal służyć celom edukacyjnym. Projekt przewiduje początkowo 5 takich stanowisk. Ułatwi to nauczanie zdalne w następujący sposób:
1. Zapewni odpowiednie miejsce pracy
2. Zapewni wystarczające połączenie sieciowe
3. Zapewni niezbędne programy do pracy
4. Poprawi jakość kształcenia zdalnego jak i pracę samodzielną

Rewitalizacja Sali Cichej Nauki w Domu Studenckim nr 9.

Numer projektu:
187/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
5500 zł

Autor:
Patrycja Borowicz

Opis projektu
Projekt zakłada zaopatrzenie Sali Cichej Nauki w sprzęt do relaksu i nauki kreatywnej. Obecnie wyposażenie sali stanowią 2 biurka i krzesła. Planowane jest doposażenie pomieszczenia w miękkie pufy oraz leżaki. Jedna ze ścian zostanie pokryta folią suchościeralną, zaś na części podłogi umieszczone zostaną maty podłogowe. W sali znalazłyby się również oczyszczacz i nawilżacz powietrza, co pomoże stworzyć komfortowe warunki do nauki.

Doposażenie Sali Nauki pomoże nie tylko w stworzeniu miejsca oferującego warunki do efektywnej nauki, ale również pozwalającego rozwijać swoją kreatywność. Zmiana obecnego charakteru sali zwiększy jej atrakcyjność dla studentów. Zakładamy, że zainteresowanie nią wśród mieszkańców Domu Studenckiego nr 9, Osiedla Akademickiego i organizacji PG znacząco wzrośnie poprzez możliwość wykorzystania podczas spotkań.

Rozwiązania zaproponowane pozwalają na dostosowanie ich do indywidualnych warunków lokalowych, co sprawia, że projekt ma charakter pilotażowy i będzie mógł zostać wykorzystany w innych Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej w następnych latach.

Wiata na rowery przy Wydziale Chemicznym

Numer projektu:
189/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
65000,00zł zł

Autor:
Patrycja Lewandowska

Opis projektu
Rowerzystom przyjeżdżającym na zajęcia i do pracy na POLITECHNICE GDAŃSKIEJ od strony ul. Traugutta brakuje parkingu rowerowego z wiatą. Dobrym miejscem jest płaski trawnik przy nowej budce strażnika ochrony PG przy zjeździe przy Gmachu Chemii „C”.

Zakres prac parkingu dla rowerów z wiatą obejmuje:

1. montaż wiaty na rowery,
-powierzchnia zabudowy: 33,68 m2
-wymiary w rzucie dachu: 11,08m x 3,04m
-wysokość: 2,5m
-element gotowy, montaż na stałe w gruncie, wg instrukcji producenta;
-konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze czarnym.
-zadaszenie systemowe z płyt poliwęglanowych.
2. wykonanie nawierzchni,
-nawierzchnia parkingu wzmocniona kratą trawnikową (od góry):
- geokrata typu ecoraster lub równoważna – gr. 4cm
-z wypełnieniem: 50% piasek + 25% ziemia żyzna + 25% perlit + nawóz
- 80% podsypka żwirowa 2/5 mm +20% perlit + nawóz długodziałający – gr.3 cm
- podbudowa żwirowa 5/20 mm – gr. 10cm
-nawierzchnia piesza (od góry):
- betonowa płytka brukowa o wymiarach 30x30cm, gr. 4cm
płukana, w kolorze szarym, typ i faktura jak nawierzchni pieszych w rejonie
zjazdu z ul. Traugutta , ułożona „na mijankę”
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 - gr. 5cm
- podbudowa żwirowa 0/20 mm – gr. 10cm
3. montaż elementów małej architektury,
– ławka – 1 szt
– kosz na śmieci – 1 szt.
– stojaki na rowery – 16 szt.
– stacja naprawcza – 1 szt.
Element gotowy, montaż na stałe w gruncie, wg instrukcji producenta;
ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze szarym
Wyposażenie: pompka rowerowa z końcówkami uniwersalnymi, klucz mors'a 250mm,
klucz nastawny 250mm, śrubokręt płaski 4, śrubokręty krzyżakowe PH2 i PZ2, klucz
płaski 15mm, klucz oczkowy 15mm, zestaw kluczy imbusowych sześciokątnych 4, 5, 6
mm, kombinerki 250mm, łyżka do opon (2szt.).
Narzędzia ze stali chromowo-vanadowej, zabezpieczone linkami stalowymi

Wyposażenie mobilnego warsztatu kół naukowych Politechniki Gdańskiej

Numer projektu:
190/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
52000 zł

Autor:
Jan Kowalski

Opis projektu
W imieniu członków kół naukowych Politechniki Gdańskiej występujemy z projektem wykorzystania budżetu obywatelskiego w sposób uzupełniający projekt Protolab 2 i jego założenia o tworzeniu i bieżącym testowaniu prototypów. Chodzi przede wszystkim o wykonywanie prac związanych z montażem pojazdów budowanych przez koła, w warunkach polowych, nieprzewidzianych w projekcie Protolab 2. Drugą istotną funkcją jest wizytówka kół naukowych PG i prezentacja w przestrzeni publicznej ich osiągnięć, a przez to promocja naszej uczelni na terenie Trójmiasta oraz w trakcie zawodów krajowych i międzynarodowych.
Proponujemy doposażenie istniejącego już kontenera warsztatowego, obejmujące: umeblowanie warsztatowe, zestaw narzędzi ręcznych i elektrycznych oraz zaplecze magazynowe do przechowywania niezbędnych materiałów i zbudowanych prototypów (konieczność przechowywania zbudowanych pojazdów w kontenerze ogranicza jego wykorzystanie w charakterze warsztatu i witryny).

Ogród zimowy - kawiarenka

Numer projektu:
194/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
90 000 zł

Autor:
Julia Maciejewska

Opis projektu
Chcielibyśmy, aby w Centrum Sportu Akademickiego pojawiło się klimatyczne miejsce spotkań dla studentów i sportowców. Kawiarenka mogłaby powstać na
istniejącym tarasie nad maszynownią basenu (taras w chwili obecnej i tak wymaga pilnego remontu ze względu na przecieki), vis a vis powstającego centrum koszykówki 3x3. Mając na uwadze szereg imprez sportowych odbywających się na terenie CSA lokal ten będzie służył wielu studentom, sportowcom, trenerom, kibicom, sędziom jako miejsce spotkań, relaksu i konsumpcji.

Wymiana okien na I piętrze starej części budynku WEiA przy ul.Sobieskiego 7

Numer projektu:
197/2021

Status:
Dopuszczony do głosowania

Typ projektu:
Studencki

Koszt projektu:
50 000 zł

Autor:
KRZYSZTOF ŁUKSZA

Opis projektu
Celem projektu jest wymiana okien na I piętrze w starej części budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7. W budynku znajdują się pokoje doktorantów, naukowe koła studenckie oraz siedziba SEP. Obecnie zainstalowane tam okna są przestarzałe i bardzo zużyte. Większość z nich nie otwiera się, jest nieszczelna i zanieczyszczona od wewnątrz. Wskutek tego pomieszczenia nie trzymają ciepła, co zwiększa koszty ogrzewania oraz zmniejsza komfort pracowników. Ponadto podczas ulewnych deszczów pomieszczenia są regularnie zalewane przez nieszczelności w ramach okiennych, co grozi potencjalnym zalaniem sprzętu komputerowego oraz pojawieniem się pleśni na ścianach. Realizacja projektu pozwoli osiągnąć dużo lepsze warunki pracy osób przebywających w tej części budynku, zabezpieczy sprzęt oraz umeblowanie przed potencjalnymi uszkodzeniami, przyniesie oszczędności i poprawi wizerunek obiektów Uczelni.