„Gdańszczanie z Wilna” – uczcijmy 20. rocznicę porozumienia miast na Politechnice Gdańskiej

Politechnika Otwarta zaprasza 8 września do wspólnego świętowania 20-lecia podpisania porozumienia o współpracy Gdańska i Wilna. Poznamy historie gdańszczan, rodem z Wilna, którzy mieli swój udział w rozwoju naszego miasta. Wśród atrakcji m.in. prelekcje, wystawy i degustacja wileńskiej kuchni.

 

Wydarzenie „Gdańszczanie z Wilna”, zorganizowane ku uczczeniu 20-lecia współpracy obu miast, odbędzie się w dniach 7-8 września ramach XV Festiwalu Wilno w Gdańsku. Uroczystości będą miały miejsce w różnych lokalizacjach, a wiele ogólnodostępnych atrakcji przygotowanych zostanie na Politechnice Gdańskiej.

7 września o godz. 16.00 na Targu Węglowym odbędzie się uroczysta inauguracja z udziałem Prezydenta Gdańska oraz Mera Wilna, a wieczorem, w godz. 18.30 – 20.30, w Harcerskiej Bazie Obozowej Morena – ognisko harcerskie „Trzynastackie nutki”.

8 września o godz. 9.30 zapraszamy do Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej na wydarzenie zatytułowane „Wilnianie dla Gdańska” z udziałem przedstawicieli świata nauki, kultury i środowisk społecznych. Poznamy m.in. historię Wilnian związanych z odbudową Gdańska, sylwetki prezydentów Gdańska rodem z Wilna, czy też dzieje Wileńskiego Teatru Łątek. Uczestnicy będą mieli również okazję skosztować wileńskich przysmaków, obejrzeć wystawy poświęcone wilnianom i filmy dokumentalne, a także zakupić książki na stoiskach wydawniczych.

27 sierpnia 1998 r. władze samorządowe Wilna i Gdańska podpisały porozumienie o współpracy obu miast. Moment ten był szczególnie ważny dla tych gdańszczan, których korzenie wywodzą się z Wileńszczyzny. To właśnie w Gdańsku, po II wojnie światowej, osiedliło się wielu wygnańców z dawnych kresów wschodnich Rzeczypospolitej, głównie z terenów obecnej Litwy. Kresowianie wnieśli spory wkład w odbudowywanie Gdańska, biorąc aktywny udział w życiu społecznym, kulturalnym i naukowym. Ich system wartości, tradycje, zwyczaje, które ukształtowały się w wielokulturowym Wilnie, są naszym dziedzictwem kulturowym.

Projekt „Gdańszczanie z Wilna”, towarzyszący XV edycji Festiwalu Wilno w Gdańsku, to inicjatywa Referatu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska, przygotowany przez Pomorski Oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, który do współpracy zaprosił Politechnikę Gdańską.

Udział w wydarzeniach organizowanych na terenie Politechniki Gdańskiej jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich chętnych.

Program wydarzenia prezentujemy poniżej. Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

„Gdańszczanie z Wilna” w ramach 15. edycji Festiwalu Wilno w Gdańsku

Data: 8 września 2018 (sobota)

Miejsce: Politechnika Gdańska, Gmach Główny, ul. G. Narutowicza 11/12

Czas: 9.30 – 17.00

 

Harmonogram wydarzenia:

9.30 – rejestracja uczestników

10.00 – 10.30 – powitanie gości, wystąpienia władz uczelni, miasta oraz Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski

10.30 – 10.50 – wystąpienie: dr Andrzej Januszajtis „Gdańsk – Wilno: co nas łączy”

11.00 – 11.20 – wystąpienie: prof. GUMed Wiesław Makarewicz „Wileńskie korzenie GUMed”

11.30 – 11.50 – wystąpienie: red. mgr Barbara Szczepuła „Prezydenci Gdańska rodem z Wilna”

12.00 – 12.30 – przerwa kawowa

12.30 – 13.00 – wystąpienie: mgr Małgorzata Abramowicz, dr Grażyna Kilarska „Marionetki szukają domu. Historia Wileńskiego Teatru Łątek”

13.00 – 13. 20 – wystąpienie: red. mgr  Alina Kietrys „Kresy Konrada Łapina” (lub „Niepokoje Konrada Łapina”)

13.30 – 13.50 – wystąpienie: mgr arch. wnętrz Witold Forkiewicz, mgr inż. Andrzej Macur „Wilnianie związani z odbudową Gdańska”

14.00 – 14.20 – wystąpienie: prof. UAM Maciej Szymanowicz  „Fotograficzna »Szkoła Wileńska« i jej kontynuatorzy w powojennym Gdańsku”

14.30 – 15.00 – lunch: poczęstunek wileński

15.00 – 17.00 – projekcja filmu  „Mistrz scen rodzajowych“ w reż. Andrzeja Ciecierskiego, autorstwa Andrzeja Macura

 

Zwiedzanie wystaw:

– „Moi przodkowie rodem z Wileńszczyzny”,

– „Z Wilna do Gdańska”,

– „Jak Wilnianie oswajali Gdańsk” - artefakty wileńskie na mapie Gdańska

zwiedzanie Politechniki Gdańskiej – oprowadza mgr Barbara Ząbczyk-Chmielewska

 

Patronat honorowy: Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, Rektor Politechniki Gdańskiej, Konsulat Litewski w Gdańsku

Patronat medialny: Dziennik Bałtycki, Radio Plus, TVP3 Gdańsk

Współpraca: Politechnika Gdańska, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Liceum nr VI w Gdańsku, Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku, Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół nr 2 STO w Gdańsku, Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie, Chorągiew Gdańska ZHP, Związek Szlachty Polskiej 

Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.