Startuje kolejny nabór na zajęcia brydża sportowego

Politechnika Otwarta już po raz kolejny zaprasza wszystkich chętnych do udziału w nieodpłatnych zajęciach brydża sportowego. Kursy prowadzone są na dwóch poziomach zaawansowania (gracze początkujący i zaawansowani), do udziału zapraszamy więc zarówno osoby już grające, jak i te, które chcą dopiero poznać tajniki tej pasjonującej gry. 

Zajęcia poprowadzi Pan Marek Małysa, międzynarodowy mistrz w brydżu sportowym, wiceprezes Polskiego Związku Brydża Sportowego. 

Zajęcia będą odbywać się w każdy poniedziałek w Centrum Sportu Akademickiego, grupa początkująca zaczyna zajęcia o godzinie 15.45, grupa zaawansowana - o godz. 17.15.  Pierwsze zajęcia odbędą się 21 października 2019 r. 

Wszystkich chcących zapisać się na zajęcia prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i dostarczenie podpisanych dokumentów osobiście do pok. 265 w Gmachu Głównym PG lub przesłanie pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Biuro Politechniki Otwartej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub zeskanowawnie i przesłanie na adres e-mail: politechnika.otwarta@pg.edu.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2019 r. (decyduje data wpływu). O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają pracownicy i emerytowani pracownicy Politechniki Gdańskiej. 

Kontakt w sprawie zapisów na zajęcia brydża sportowego: Joanna Kłosińska, Politechnika Otwarta, tel. 58 348 63 53.

Studentów zainteresowanych grą w brydża sportowego uprzejmie informujemy, że w ramach CSA działa sekcja brydża sportowego

 

Regulamin zajęć brydża sportowego