Zmiana danych doktoranta

Chcielibyśmy poinformować, że wszelkie zmiany danych należy niezwłocznie zgłaszać do Biura Szkoły Doktorskiej, wypełniając formularz:

Wniosek o zmianę danych doktoranta Szkoły Doktorskiej podanych w oświadczeniu doktoranta dla celu wypłaty stypendium doktoranckiego oraz zgłoszenia do ubezpieczeń 

Formularz jest dostępny w zakładce Dla doktorantów --> Do pobrania (dostępny po zalogowaniu).