Centrum Civitroniki

 

Centum Civitroniki jest wyposażone m.in. w zestaw do wykonywania prób dwuosiowych rozciągania tkanin technicznych, maszynę wytrzymałościową z ekstensometrem, stanowisko do defektoskopii materiałowej i geometrycznej konstrukcji metalowych, stanowisko do defektoskopii lin stalowych, stanowisko do defektoskopii malarskich powłok ochronnych, naziemny skaner laserowy 3D wraz z oprogramowaniem wspomagającym modelowanie 3D, aparaturę do badań asfaltów i mieszanek mineralno – asfaltowych.

 

Pracownia DIM - Tefal:

 • badania tkanin technicznych
 • badania budowlanych materiałów kompozytowych
 • monitoring obiektów ze względu na bezpieczeństwo

Pracownia defektoskopii badań konstrukcji:

 • metody nieniszczące do oceny stanu bezpieczeństwa eksploatowanych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji metalowych
 • projektowanie systemów kontroli na etapie produkcji, montażu i eksploatacji obiektów
 • kontrola stanu technicznego obiektów istniejących poddawanych modernizacji

Pracownia geodezyjnego monitorowania budowli inżynierskich:

 • zbieranie geodezyjnych danych przestrzennych
 • modelowanie 3D obiektów uzyskanych ze skaningu laserowego
 • wsparcie skaningu precyzyjnymi opracowaniami fotogrametrii cyfrowej

Pracownia fizyki budowli:

 • badania stabilności cieplnej materiałów i elementów konstrukcji
 • badania podstawowych parametrów cieplnych materiałów
 • badania wytrzymałości na ściskanie materiałów termoizolacyjnych

Pracownia badań drogowych:

 • badania wytrzymałości nawierzchni
 • badania gruntów i kruszyw pod kątem zastosowań drogowych lub kruszyw do podbudów drogowych

Pracownia pomiarowo – konstrukcyjna sieci sensorowych oraz systemów identyfikacji radiowej:

 • pomiary i analizy układów elektronicznych wysokiej częstotliwości związane z układami sensorów, sygnałami transmitowanymi i odbieranymi przez te sensory, jak również z układami i systemami identyfikacji radiowej

           Kierownik Laboratorium:

          prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski
          ► Wyświetl profil na 

 

          KONTAKT:

           czt@pg.edu.pl