dr inż. Andrzej Okuniewski

Email andrzej.okuniewski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25 92
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/andrzej.okuniewski
http://www.chemmix.edu.pl

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 123
Numer telefonu (58) 347 25 92
Email andrzej.okuniewski@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Studentów zainteresowanych zdobyciem teoretycznych oraz praktycznych umiejętności w zakresie syntezy, badań strukturalnych oraz spektroskopowych ligandów siarkowych oraz ich połączeń kompleksowych zapraszam do realizacji prac dyplomowych inżynierskich oraz magisterskich.

Students interested in gaining theoretical and practical skills in the field of synthesis, structural and spectroscopic research of sulfur ligands and their complex compounds are invited to carry out engineering and master's theses.

Tematyka prac inżynierskich i magisterskich
Topics of engineering and master's theses

 • synteza wielofunkcyjnych pochodnych tiomocznika
  synthesis of multifunctional thiourea derivatives
 • synteza połączeń kompleksowych (w szczególności hybrydowych łańcuchów nieorganicznych)
  synthesis of complex compounds (in particular hybrid inorganic chains)
 • otrzymywanie monokryształów
  obtaining single crystals
 • badania rentgenostrukturalne, spektroskopowe (NMR, IR, UV-Vis) i teoretyczne
  X-ray, structural, spectroscopic (NMR, IR, UV-Vis) and theoretical studies

W celu rozpoczęcia współpracy najlepiej kontaktować się osobiście w godzinach konsultacji lub mailowo.

In order to start cooperation, it is best to contact in person during consultation hours or by email.

Zainteresowania naukowe i prowadzone badania
Scientific interests and research

 • związki kompleksowe metali bloku d z ligandami S-donorowymi
  complex compounds of block d metals with S-donor ligands
 • acylotiomoczniki i ich związki kompleksowe
  acylthioureas and their complex compounds
 • eksperymentalne i teoretyczne badania gęstości elektronowej w hybrydowych łańcuchach nieorganicznych
  experimental and theoretical studies of electron density in hybrid inorganic chains

Prowadzone zajęcia
Conducted classes

Grupa badawcza
Research group

Grupa badawcza Prof. Jarosława Chojnackiego
Research group of Prof. Jarosław Chojnacki