Laboratorium Biomateriałów

Laboratorium oferuje wsparcie eksperckie oraz prace specjalistyczne w szeroko pojętym obszarze materiałów biomedycznych i biomimetycznych. Pracownicy zaangażowani w działalność Laboratorium służą szczególną pomocą w biologicznej ocenie przydatności biomateriału, szacunku żywotności biomateriału, ocenie przyczyn degradacji, opracowaniu technologii wytwarzania biomateriałów, utleniania biomateriałów metalowych, nakładania hydroksyapatytu.

 

Laboratorium prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe nad bioaktywnymi endoprotezami o przedłużonej trwałości, implantami personalizowanymi, samosmarowną endoprotezą stawu kolanowego, implantami kompozytowymi na elementy kostne. Stanowisko do szybkiego prototypowania stopu tytanu przez selektywne przetapianie laserem warstwy proszku umożliwia przygotowanie implantów personalizowanych, czyli takich, które będą dokładnie pasowały do nogi czy dziąseł pacjenta.

Przeznaczenie:

  • wytwarzanie elementów z tytanu i jego stopów oraz stali nierdzewnych, w tym implantów stomatologicznych, litych lub porowatych, o wymiarach do 100 mm, obejmujące zaprojektowanie detalu i jego wykonanie metodą szybkiego prototypowania przez selektywne przetapianie proszku wiązką lasera
  • wytwarzanie powłok ceramicznych, w szczególności powłok fosforanowychi hydroksyapatytowych na metalach i ich stopach, w tym zwłaszcza na implantach, metodą chemiczną i elektrochemiczną
  • wytwarzanie warstw tlenkowych o budowie nanorurkowej na tytanie i jego stopach, w tym zwłaszcza na implantach, jak również warstw tlenkowych metodą elektrochemiczną na innych metalach
  • badania procesów korozyjnych, w tym zwłaszcza korozji biomateriałów
 

Kierownik Laboratorium:

dr inż. Tomasz Seramak
► Wyświetl profil na

 

KONTAKT:

czt@pg.edu.pl