Laboratorium Materiałów Polimerowych

 

Laboratorium wyposażone jest w plastometr do badań wskaźnika szybkości płynięcia uplastycznionego tworzywa,młot do badań udarności materiałów, wtryskarkę hydrauliczną z urządzeniami peryferyjnymi wymaganymi do uruchomienia produkcji znormalizowanych próbek do badań wytrzymałościowych, zestaw urządzeń przetwórczo - pomiarowych

 

Przeznaczenie:

  • pomiary udarności
  • pomiary masowego wskaźnika płynięcia
  • wyznaczanie lepkości pozornej termoplastycznych materiałów polimerowych oznaczonej w różnych warunkach ścinania
  • wywarzanie kompozycji polimerowych
  • recykling materiałowy odpadów polimerowych
  • pomiary reologiczne podczas przetwórstwa

Kierownik Laboratorium:

prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk
► Wyświetl profil na

 

KONTAKT:

czt@pg.edu.pl