Paweł Wrzesiński

Email pawel.wrzesinski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 18 75
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/pawel.wrzesinski

Zajmowane stanowiska

Referent techniczny (technik)
Miejsce pracy Centrum Morskich Technologii Militarnych
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-50
Numer telefonu (58) 347 18 75