dr Adam Przybyłek

Email adaprzyb@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 13 64
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/adaprzyb
http://przybylek.wzr.pl

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Oprogramowania, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 646
Numer telefonu (58) 347 13 64
Email adaprzyb@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

konsultacje: w trakcie epidemii Covid-19 prosze umawiac sie poprzez email na konsultacje telefoniczne lub Skype'owe

Notka biograficzna

ORCID: 0000-0002-8231-709X

Adam Przybyłek:

  • stopień doktora uzyskany w grudniu 2011 od Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, PG
  • od 2012 zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Inżynierii Oprogramowania, WETI PG; wcześniej pracował jako asystent w Katedrze Informatyki Ekonomicznej UG oraz instruktor w Akademii CISCO
  • zainteresowania badawcze: programowanie aspektowe, metodyki zwinne, modelowanie procesów biznesowych
  • więcej informacji na stronie domowej: http://przybylek.wzr.pl

 

  • received his PhD from the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics in 2011
  • has been working at the Department of Software Engineering since 2012; before he was a research assistant at the Department of Business Informatics and an instructor in CISCO Academy
  • research areas: aspect-oriented programming, agile software development, and business process modeling
  • homepage: http://przybylek.wzr.pl