dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG

Email dzida@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 12 66, (58) 347 21 35
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/dzida

Zajmowane stanowiska

Profesor nadzwyczajny
Miejsce pracy Katedra Automatyki i Energetyki, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Budynek Wydziału Oceanotechniki , 134
Numer telefonu (58) 347 21 35
Email dzida@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki
Miejsce pracy Rektor
Gmach Główny, 266
Numer telefonu (58) 347 12 66
Email prores@pg.edu.pl
Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Automatyki i Energetyki
Budynek Wydziału Oceanotechniki , 134
Numer telefonu (58) 347 21 35
Email dzida@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Urodził się 6 sierpnia 1953 r. w Bielsku-Białej. Absolwent Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej, od 1978 r. pracuje na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG. W 1983 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, w 2001 r. – doktora habilitowanego. Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na PG.

Pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia WOiO (1996–2002) oraz dziekana (2005–2012). Od 2010 r. jest kierownikiem Katedry Automatyki i Energetyki. Od 2012 r. pełni funkcję prorektora ds. kształcenia.

Jego zainteresowania badawcze są związane z automatyczną regulacją turbin gazowych w napędzie okrętowym oraz energetyce, automatyczną regulacją częstotliwości i mocy systemów elektroenergetycznych, identyfikacją i diagnostyką turbozespołów, automatycznym sterowaniem napędu statków, strukturami bloków elektroenergetycznych układów kombinowanych gazowo-parowych i wiatrowych.

Autor lub współautor 184 prac oraz kilku książek. Promotor 4 doktorantów. Kierownik i główny wykonawca grantów krajowych i zagranicznych. Otrzymał wiele Nagród Rektora PG za działalność badawczą i dydaktyczną, jest laureatem Nagrody Zespołowej MNiSW.

Od 2002 r. jest członkiem Senatu PG, był członkiem Senackiej Komisji Kształcenia w l. 1996–2002 i od 2008 r. dwukrotnie jej przewodniczącym. Kierownik studiów podyplomowych na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa. Redaktor „Zeszytów Naukowych” serii „Budownictwo Okrętowe” (2002–2005). Członek Rady Naukowej CTO w Gdańsku (2007–2010). Członek i ekspert Zespołu Oceniającego dla kierunku mechanika i budowa maszyn Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych oraz ekspert PKA. Członek Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Sekcji Technicznych Środków Transportu Komitetu Transportu PAN, Rady Centralnego Muzeum Morskiego oraz Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum Sołdek. Członek Forum Okrętowego (Pracodawców Przemysłu Okrętowego) – w latach 2007–2012 wiceprzewodniczący. Członek Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków, Lloyd’s Register (Poland) oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.