mgr inż. Marek Tłok

Email kanclerz@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 12 15
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/kanclerz

Zajmowane stanowiska

Kanclerz
Miejsce pracy Biuro Kanclerza
Gmach Główny pokój 215
Numer telefonu (58) 347 12 15

Pełnione funkcje

Kanclerz
Miejsce pracy Kanclerz