prof. dr hab. inż. Anna Dołęga

Email anna.dolega@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 23 51, (58) 347 27 28, (58) 347 26 22
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/anna.dolega

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 125
Numer telefonu (58) 347 23 51

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Chemii Nieorganicznej
Budynek A Wydziału Chemicznego, 125
Numer telefonu (58) 347 27 28, (58) 347 26 22

Wiadomość dla studentów

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH, MAGISTERSKICH ORAZ DOKTORSKICH:

Synteza klastrów srebra(I) i złota(I) o zdefiniowanej strukturze,

Synteza biomimetycznych kompleksów miedzi(II) i cynku(II) – badanie aktywności katalitycznej
w reakcji utleniania  związków organicznych,

Synteza molekularnych klastrów tytanu(IV) stabilizowanych ligandami posiadającymi grupy funkcyjne mogące przyłączać inne jony metali,

Otrzymywanie kryształów zawierających różne połączenia cysteiny – badanie
słabych oddziaływań grupy tiolowej z innymi grupami funkcyjnymi metodą FT-IR, NMR oraz dyfrakcji rentgenowskiej.

Notka biograficzna

Dr hab. inż. Anna Dołęga ukończyła Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej w dniu 30 IX 1989 roku. Po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra inżyniera przez rok pracowała na etacie inżynieryjno-technicznym w Laboratorium Badań Środowiskowych Instytutu Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie Katedra Analizy Środowiska Wydziału Chemii UG), kierowanym przez prof. dr hab. inż. Janusza Szafranka. Przedmiotem badań, które wówczas prowadziła była analiza składu pokrywy szkodników zbożowych, a konkretnie trojszyka większego - Tribolium destructor, metodą chromatografii gazowej. W dniu 6 X 1990 rozpoczęła Studia Doktoranckie na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w Katedrze Technologii Leków i Biochemii pod opieką prof. dr. hab. inż. Jerzego Konopy. Wyróżnioną pracę doktorską: "Tworzenie międzyłańcuchowych wiązań sieciujących w DNA komórek ssaków i bakterii przez lek przeciwnowotworowy etopozyd" obroniła 11 XII 1996 roku. Pracowała już wówczas na etacie techniczno inżynieryjnym w KTLiB (od 15 I 1996). W dniu 1 X 1997 roku rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej i tutaj pracuje do dnia dzisiejszego – obecnie zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego PG i pełni funkcję Kierownika Katedry.