dr hab. inż. Anna Dołęga, prof. nadzw. PG

Email anna.dolega@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 27 28, (58) 347 26 22
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/anna.dolega

Zajmowane stanowiska

Profesor nadzwyczajny
Miejsce pracy Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 125
Numer telefonu (58) 347 27 28, (58) 347 26 22

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Chemii Nieorganicznej
Budynek A Wydziału Chemicznego, 125
Numer telefonu (58) 347 27 28, (58) 347 26 22