Torque Transmitted by Multi-plate Wet Clutches in Relation to Number of Friction Plates and Their Dimensions

In the paper results of experimental tests on multi-plate wet clutch torque capacity for various diameters and numbers of friction plates are presented. Construction of an apparatus for laboratory tests of wet clutch engagement, drag torque and maximum torque is shown. Methodology of maximum torque capacity experiment and hydraulic circuit diagram, which supplies a motor and an actuator for the experiment are described. Analytically calculated values of torque capacity are compared to results obtained with laboratory tests. Additionally, the article includes FEM analysis, that was used to obtain pressure distribution on every friction surface in relation to force applied to the assembly and to determine differences in these distributions. The analysis has helped to determine a mean radius of sliding interface on each surface and to compare their values to other plates and to result calculated analytically. A diagram is shown in the article, that demonstrates pressure concentration as a function of number of friction surfaces.

Metodologia badania skrzyni biegów z wykorzystaniem układu hydraulicznego jako hamowni

W artykule przedstawiono metodologię prowadzenia badań mechanicznej skrzyni biegów. Sposób prowadzenia pomiarów zaprezentowano na przykładzie badań wybranej przekładni. Przedstawiono i opisano różne konfiguracje stanowiska badawczego wykorzystującego układ hydrauliczny, który pełnił funkcję hamowni. Zawarto opis konstrukcji prototypowej przekładni będącej obiektem badań. Ponadto omówiono przykładowe charakterystyki uzyskane w ramach przeprowadzonych testów.