dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz

Email kduzin49@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 22 39
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/kduzin49

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 6
Numer telefonu (58) 347 22 39