dr hab. Jan Kreft

Email jankreft@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jankreft

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania i Ekonomii